Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Zymelin Nesespray 1mg/ml uten konserveringsmidler

39,00
10 ML
Varenummer: 566380

Zymelin 1 mg/ml Nesespray

Zymelin nesespray er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn over 10 år til korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Zymelin brukes lokalt i nesen. Zymelin virker på blodårene i neseslimhinnen slik at disse trekker seg sammen og letter luftpassasjen.

Ingredienser: Innhold per ml. Virkestoff: Xylometazolinhydroklorid 1 mg. Andre innholdsstoffer: Natriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid og renset vann.

Dosering

Voksne og barn over 10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov, inntil 3 ganger daglig.

Den siste doseringen kan tas kort tid før sengetid. Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Zymelin.

dager. Langvarig bruk av nesespray som inneholder xylometazolin kan føre til at du forblir tett i nesen.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.

Bruksanvisning

 1. Puss nesen.
 2. Ta av beskyttelseshetten fra sprayflasken.
 3. Hold flasken i loddrett stilling. Pump noen ganger ved å trykke kragen ned mot flasken til det kommer en spray.
  Hvis det er lenge siden flasken har vært brukt, kan det være nødvendig å gjenta dette.
 4. Før flaskens spiss opp i neseboret og pump en spraydose mens flasken holdes loddrett. Pump én dose i hvert nesebor.
 5. Rengjør og tørk spissen før beskyttelseshetten settes på igjen.
 6. Sprayen bør kun brukes av én person for å unngå smitte.

Flasken til Zymelin er utstyrt med et luftfilter som gjør konservering unødvendig. Dosepumpen har også en innebygget forsegling som forhindrer forurensning av den neste spraydosen.

Det vil alltid være et restvolum igjen i flasken. Dette er det kompensert for ved fylling, og bruksvolum vil alltid være minst 10 ml.

Bruk ikke Zymelin

 • dersom du er allergisk overfor xylometazolin eller andre lignende virkestoff eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du nylig har vært gjennom en operasjon som har blitt gjort i eller gjennom nesen.
 • dersom du er plaget av en vedvarende betennelse i nesehulen med tørr slimhinne og skorpedannelse (rhinitis sicca) eller kronisk nesetetthet, mangel på luktesans og dårlig lukt fra nesen (atrofisk rhinitt) som ikke skyldes en vanlig forkjølelse eller allergi.
 • ved trangvinklet grønn stær (økt trykk i øynene).
 • til barn under 2 år.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Zymelin dersom du:

 • har høyt blodtrykk.
 • har en hjertesykdom (for eksempel lang QT-tid-syndrom).
 • har en sykdom i skjoldbruskkjertelen (hypertyreodisme).
 • har en svulst i binyremargen (feokromocytom).
 • har sukkersyke (diabetes mellitus).
 • har problemer med vannlating på grunn av forstørret prostata (gjelder bare menn).
 • er overfølsom overfor en gruppe legemidler som kalles for adrenerge substanser (f.eks. adrenalin og efedrin).
 • er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt et slikt legemiddel i løpet av de siste ukene.
 • bruker legemidler som øker blodtrykket.
 • tar bromokriptin.

Zymelin bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn under 10 år eller i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne og barn over 10 år. Bruk over lengre tid kan føre til at du forblir tett i nesen («rebound» effekt). Ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn. Overstig ikke anbefalt dose, dette er særlig viktig hos barn og eldre.

Barn og ungdom

Zymelin 0,5 mg/ml skal ikke brukes til barn under 2 år. Zymelin 0,5 mg/ml er anbefalt til barn fra 2 til 10 år under tilsyn av en voksen. Zymelin 1 mg/ml er ikke anbefalt til barn under 10 år.

Andre legemidler og Zymelin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder spesielt dersom du bruker legemidler mot depresjon eller Parkinsons sykdom (f.eks. såkalte MAO-hemmere og enkelte antidepressiva).

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på posen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Zymelin

 • Virkestoff er xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Zymelin 1 mg/ml Nesespray

Zymelin nesespray er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn over 10 år til korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Zymelin brukes lokalt i nesen. Zymelin virker på blodårene i neseslimhinnen slik at disse trekker seg sammen og letter luftpassasjen.

Ingredienser: Innhold per ml. Virkestoff: Xylometazolinhydroklorid 1 mg. Andre innholdsstoffer: Natriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid og renset vann.

Dosering

Voksne og barn over 10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov, inntil 3 ganger daglig.

Den siste doseringen kan tas kort tid før sengetid. Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Zymelin.

dager. Langvarig bruk av nesespray som inneholder xylometazolin kan føre til at du forblir tett i nesen.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.

Bruksanvisning

 1. Puss nesen.
 2. Ta av beskyttelseshetten fra sprayflasken.
 3. Hold flasken i loddrett stilling. Pump noen ganger ved å trykke kragen ned mot flasken til det kommer en spray.
  Hvis det er lenge siden flasken har vært brukt, kan det være nødvendig å gjenta dette.
 4. Før flaskens spiss opp i neseboret og pump en spraydose mens flasken holdes loddrett. Pump én dose i hvert nesebor.
 5. Rengjør og tørk spissen før beskyttelseshetten settes på igjen.
 6. Sprayen bør kun brukes av én person for å unngå smitte.

Flasken til Zymelin er utstyrt med et luftfilter som gjør konservering unødvendig. Dosepumpen har også en innebygget forsegling som forhindrer forurensning av den neste spraydosen.

Det vil alltid være et restvolum igjen i flasken. Dette er det kompensert for ved fylling, og bruksvolum vil alltid være minst 10 ml.

Bruk ikke Zymelin

 • dersom du er allergisk overfor xylometazolin eller andre lignende virkestoff eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du nylig har vært gjennom en operasjon som har blitt gjort i eller gjennom nesen.
 • dersom du er plaget av en vedvarende betennelse i nesehulen med tørr slimhinne og skorpedannelse (rhinitis sicca) eller kronisk nesetetthet, mangel på luktesans og dårlig lukt fra nesen (atrofisk rhinitt) som ikke skyldes en vanlig forkjølelse eller allergi.
 • ved trangvinklet grønn stær (økt trykk i øynene).
 • til barn under 2 år.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Zymelin dersom du:

 • har høyt blodtrykk.
 • har en hjertesykdom (for eksempel lang QT-tid-syndrom).
 • har en sykdom i skjoldbruskkjertelen (hypertyreodisme).
 • har en svulst i binyremargen (feokromocytom).
 • har sukkersyke (diabetes mellitus).
 • har problemer med vannlating på grunn av forstørret prostata (gjelder bare menn).
 • er overfølsom overfor en gruppe legemidler som kalles for adrenerge substanser (f.eks. adrenalin og efedrin).
 • er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt et slikt legemiddel i løpet av de siste ukene.
 • bruker legemidler som øker blodtrykket.
 • tar bromokriptin.

Zymelin bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn under 10 år eller i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne og barn over 10 år. Bruk over lengre tid kan føre til at du forblir tett i nesen («rebound» effekt). Ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn. Overstig ikke anbefalt dose, dette er særlig viktig hos barn og eldre.

Barn og ungdom

Zymelin 0,5 mg/ml skal ikke brukes til barn under 2 år. Zymelin 0,5 mg/ml er anbefalt til barn fra 2 til 10 år under tilsyn av en voksen. Zymelin 1 mg/ml er ikke anbefalt til barn under 10 år.

Andre legemidler og Zymelin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder spesielt dersom du bruker legemidler mot depresjon eller Parkinsons sykdom (f.eks. såkalte MAO-hemmere og enkelte antidepressiva).

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på posen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Zymelin

 • Virkestoff er xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Panodil Tabletter 500mg

22,00
20 ENPAC

Dulcolax Enterotabletter 5mg

41,00
30 ENPAC

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC