Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Valerina natt tab

127,00
40 ENPAC
Varenummer: 100344
+ -
Valerina natt tabletter
- Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved lette søvnforstyrrelser


TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Forte: Hver tablett inneh.: Valerianarot, tørket 1,2 g, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). N05C M09

TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Natt: Hver tablett inneh.: Valerianarot, tørket 400 mg, humleblomst, tørket 382 mg, tørket blad av sitronmelisse, 162,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). N05C X-

Indikasjoner: 

Valerina Forte: Plantebasert legemiddel for lindring av mild uro og søvnforstyrrelser. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved lette søvnforstyrrelser. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering:

For å oppnå optimal behandlingseffekt, kan det være nødvendig med behandling i opp til 2-4 uker. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 ukers behandlingstid.
Valerina Forte: Maks. 10 tabletter pr. døgn. Den gradvise effekten ved bruk av tørket valerianarot gjør at preparatet ikke egner seg ved akutt behandling av uro eller søvnforstyrrelser. For lindring av mild uro: Barn >12 år, voksne og eldre: 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig. For lindring av søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-3 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1-3 tabletter tidligere på kvelden.
Valerina Natt: Ved lette søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-4 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1 tablett tidligere på kvelden.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Ikke anbefalt.
Administrering: Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: 

Tablettene inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, bør ikke ta dette legemidlet. Valerianarot kan påvirke evnen til å kjøre bil og betjene maskiner. Pasienter som føler seg påvirket skal ikke kjøre bil eller betjene maskiner.

Interaksjoner: 

Valerianaekstrakt: Kun begrensede data på farmakologiske interaksjoner med andre legemidler finnes tilgjengelig. Klinisk relevante interaksjoner med legemidler som metaboliseres av CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 eller CYP 2E1 er ikke observert. Kombinasjon med syntetisk fremstilte sovemidler eller beroligende legemidler krever medisinsk diagnose og overvåkning og er ikke anbefalt annet enn i samråd med lege. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det finnes ingen tilgjengelige data om interaksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet:

Sikkerheten ved bruk under graviditet eller amming er ikke undersøkt. Preparatene bør derfor ikke brukes under graviditet eller amming.

Bivirkninger:

Gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, abdominale kramper) kan forekomme etter inntak av valerianarot. Frekvensen er ukjent.

 


Overdosering/Forgiftning:

Symptomer: Valerianaekstrakt: En dose tilsv. ca. 20 g tørket valerianarot forårsaket benigne symptomer (tretthet, abdominale kramper, trykk over brystet/dyspné, svimmelhet, håndtremor og mydriasis) som forsvant innen 24 timer. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger N05C M09.

Egenskaper:

Klassifisering: Valerina Forte: Plantebasert legemiddel. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel. Virkningsmekanisme: Valerina Forte: Beroligende effekt er bekreftet i prekliniske tester og i kontrollerte kliniske studier. Forbedrer søvnlatens og søvnkvalitet. Effektene kan ikke med sikkerhet tilskrives noen kjent bestanddel. Flere bestanddeler i valerianarot (seskviterpenioder, lignaner, flavonoider) med ulike virkningsmekanismer er identifisert. Disse bidrar muligens til klinisk effekt, som inkl. interaksjoner med GABA-systemet, agonistisk påvirkning ved A1-adenosinreseptoren og binding til 5-HT1A-reseptoren.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys, og ved høyst 25°C.
Valerina natt tabletter
- Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved lette søvnforstyrrelser


TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Forte: Hver tablett inneh.: Valerianarot, tørket 1,2 g, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). N05C M09

TABLETTER, filmdrasjerte: Valerina Natt: Hver tablett inneh.: Valerianarot, tørket 400 mg, humleblomst, tørket 382 mg, tørket blad av sitronmelisse, 162,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). N05C X-

Indikasjoner: 

Valerina Forte: Plantebasert legemiddel for lindring av mild uro og søvnforstyrrelser. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved lette søvnforstyrrelser. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering:

For å oppnå optimal behandlingseffekt, kan det være nødvendig med behandling i opp til 2-4 uker. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 ukers behandlingstid.
Valerina Forte: Maks. 10 tabletter pr. døgn. Den gradvise effekten ved bruk av tørket valerianarot gjør at preparatet ikke egner seg ved akutt behandling av uro eller søvnforstyrrelser. For lindring av mild uro: Barn >12 år, voksne og eldre: 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig. For lindring av søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-3 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1-3 tabletter tidligere på kvelden.
Valerina Natt: Ved lette søvnforstyrrelser: Barn >12 år, voksne og eldre: 2-4 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1 tablett tidligere på kvelden.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Ikke anbefalt.
Administrering: Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: 

Tablettene inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, bør ikke ta dette legemidlet. Valerianarot kan påvirke evnen til å kjøre bil og betjene maskiner. Pasienter som føler seg påvirket skal ikke kjøre bil eller betjene maskiner.

Interaksjoner: 

Valerianaekstrakt: Kun begrensede data på farmakologiske interaksjoner med andre legemidler finnes tilgjengelig. Klinisk relevante interaksjoner med legemidler som metaboliseres av CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 eller CYP 2E1 er ikke observert. Kombinasjon med syntetisk fremstilte sovemidler eller beroligende legemidler krever medisinsk diagnose og overvåkning og er ikke anbefalt annet enn i samråd med lege. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det finnes ingen tilgjengelige data om interaksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet:

Sikkerheten ved bruk under graviditet eller amming er ikke undersøkt. Preparatene bør derfor ikke brukes under graviditet eller amming.

Bivirkninger:

Gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, abdominale kramper) kan forekomme etter inntak av valerianarot. Frekvensen er ukjent.

 


Overdosering/Forgiftning:

Symptomer: Valerianaekstrakt: En dose tilsv. ca. 20 g tørket valerianarot forårsaket benigne symptomer (tretthet, abdominale kramper, trykk over brystet/dyspné, svimmelhet, håndtremor og mydriasis) som forsvant innen 24 timer. Sitronmelisseekstrakt og humleekstrakt: Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger N05C M09.

Egenskaper:

Klassifisering: Valerina Forte: Plantebasert legemiddel. Valerina Natt: Tradisjonelt plantebasert legemiddel. Virkningsmekanisme: Valerina Forte: Beroligende effekt er bekreftet i prekliniske tester og i kontrollerte kliniske studier. Forbedrer søvnlatens og søvnkvalitet. Effektene kan ikke med sikkerhet tilskrives noen kjent bestanddel. Flere bestanddeler i valerianarot (seskviterpenioder, lignaner, flavonoider) med ulike virkningsmekanismer er identifisert. Disse bidrar muligens til klinisk effekt, som inkl. interaksjoner med GABA-systemet, agonistisk påvirkning ved A1-adenosinreseptoren og binding til 5-HT1A-reseptoren.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys, og ved høyst 25°C.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Valerina forte tab

174,00
80 ENPAC

Recrea Forte Liniment 5%

250,00 302,00
60 ML

Ibumetin tab 400mg

35,00
20 ENPAC

Femarelle kaps

255,00 282,00
56 ENPAC