Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Spersallerg øyedråper endos

141,00
20x0,3 ML
Varenummer: 60344
+ -

Spersallerg 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml, øyedråper, oppløsning i endosebeholder

Spersallerg øyedråper er et reseptfritt legemiddel, inneholder virkestoffet antazolin, som er et antihistamin, og minsker dermed kløe, røde og rennende øyne som kan fremkomme ved en allergisk reaksjon.

Før preparatet brukes til egenbehandling bør en være sikker på at øyeplagene skyldes pollenallergi. Det sikreste er at en lege har påvist sykdommen. Ved andre allergiske betennelser i øyet skal en lege stå for diagnose og behandling.

Dosering:

Voksne og ungdom: 1 dråpe i hvert øye 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager.

Hvis mer enn ett medikament skal brukes i øyet bør det være et intervall på minst 5 minutter mellom bruken av de ulike medikamentene.

Hvis tilstanden ikke bedres i løpet av et par dagers behandling bør lege kontaktes.

Bruk av Spersallerg hos barn

Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.

Bruksveiledning

Vask hendene før du drypper øynene. Riv av en endosebeholder fra rekken. Hold den med spissen pekende ned og bank beholderen mot håndflaten til alle luftbobler befinner seg over væsken. Drei av toppen på endosebeholderen. Unngå å berøre beholderens spiss. Bøy hodet bakover. Dra det nedre øyelokket ned med en finger. Ta beholderen i den andre hånden og trykk på den slik at en dråpe av oppløsningen dryppes i øyet. Lukk øyet i ca. 3 minutter. Herved forhindres øyedråpen å renne ned i svelget via tårekanalen.

Én endosebeholder inneholder tilstrekkelig til behandling av begge øynene.
Åpnede endosebeholdere skal kasseres umiddelbart etter bruk.

Oppbevaring:

Etter åpning av folien kan endosebeholderne brukes i 4 uker.
Etter å ha åpnet en endosebeholder bør øyendråpene brukes straks og eventuell overskytende oppløsning skal kasseres.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Spersallerg etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Spersallerg

  • Virkestoffer er antazolinhydroklorid 0,5 mg/ml og tetryzolinhydroklorid 0,4 mg/ml.
  • Hjelpestoffer er natriumklorid, fortynnet saltsyre, hypromellose og sterilt vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Spersallerg 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml, øyedråper, oppløsning i endosebeholder

Spersallerg øyedråper er et reseptfritt legemiddel, inneholder virkestoffet antazolin, som er et antihistamin, og minsker dermed kløe, røde og rennende øyne som kan fremkomme ved en allergisk reaksjon.

Før preparatet brukes til egenbehandling bør en være sikker på at øyeplagene skyldes pollenallergi. Det sikreste er at en lege har påvist sykdommen. Ved andre allergiske betennelser i øyet skal en lege stå for diagnose og behandling.

Dosering:

Voksne og ungdom: 1 dråpe i hvert øye 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager.

Hvis mer enn ett medikament skal brukes i øyet bør det være et intervall på minst 5 minutter mellom bruken av de ulike medikamentene.

Hvis tilstanden ikke bedres i løpet av et par dagers behandling bør lege kontaktes.

Bruk av Spersallerg hos barn

Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.

Bruksveiledning

Vask hendene før du drypper øynene. Riv av en endosebeholder fra rekken. Hold den med spissen pekende ned og bank beholderen mot håndflaten til alle luftbobler befinner seg over væsken. Drei av toppen på endosebeholderen. Unngå å berøre beholderens spiss. Bøy hodet bakover. Dra det nedre øyelokket ned med en finger. Ta beholderen i den andre hånden og trykk på den slik at en dråpe av oppløsningen dryppes i øyet. Lukk øyet i ca. 3 minutter. Herved forhindres øyedråpen å renne ned i svelget via tårekanalen.

Én endosebeholder inneholder tilstrekkelig til behandling av begge øynene.
Åpnede endosebeholdere skal kasseres umiddelbart etter bruk.

Oppbevaring:

Etter åpning av folien kan endosebeholderne brukes i 4 uker.
Etter å ha åpnet en endosebeholder bør øyendråpene brukes straks og eventuell overskytende oppløsning skal kasseres.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Spersallerg etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Spersallerg

  • Virkestoffer er antazolinhydroklorid 0,5 mg/ml og tetryzolinhydroklorid 0,4 mg/ml.
  • Hjelpestoffer er natriumklorid, fortynnet saltsyre, hypromellose og sterilt vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også