Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Spersallerg øyedr endos

128,00
20x0,3 ML
Varenummer: 60344
+ -
Spersallerg øyedråper


ØYEDRÅPER: 1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, benzalkoniumklorid 0,05 g, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (pH-justering), sterilt vann. Endosebeholdere uten konserveringsmiddel.

 

Indikasjoner: 

Allergisk konjunktivitt.

 

Dosering:

Voksne og ungdom: 1 dråpe 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.

 

Kontraindikasjoner: 

Glaukom med trang kammervinkel. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Samtidig bruk av monoaminoksidase (MAO)-hemmere.

 

Forsiktighetsregler: 

Skal brukes med forsiktighet hos eldre med alvorlig kardiovaskulær sykdom, inkl. arytmi, dårlig kontrollert hypertensjon eller diabetes. Sympatomimetika bør brukes med forsiktighet hos pasienter med diabetes, hypertensjon, hypertyreoidisme og forhøyet thyreoideahormon-konsentrasjon, arytmier eller takyarytmier og feokromocytom. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med risiko for trangvinkelglaukom, med mindre iridektomi (eller iridotomi) har vært utført. Pasienten bør informeres om at overforbruk av vasokonstriktorer kan gi «rebound»-hyperemi. Bør ikke brukes hos pasienter som har tørre øyne. Pasienter med symptomer på tørre øyne bør undersøkes. Øyeinfeksjoner kan maskeres ved bruk av preparatet. Pasienter med rhinitis sicca bør være ekstra nøye med å utføre nasolakrimal okklusjon riktig for å hindre at preparatet når neseslimhinnen. Pasienten bør rådes til å kontakte lege dersom symptomene på allergisk konjunktivitt vedvarer i >3-4 dager, blir mer alvorlige, eller hvis de opplever smerte i øynene og tåkesyn under behandlingen. Flerdosebeholdere inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid som kan irritere øyet og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser bør derfor fjernes før drypping, og ikke gjeninnsettes før etter minst 15 minutter.

 

Graviditet/Amming:

Ingen erfaring vedrørende bruk under graviditet og amming.

 

Bivirkninger:

Vanligst er mild og forbigående brenning/svie ved drypping. Andre bivirkninger som kan forekomme er: Hjerte/kar: Angina pectoris, hypertensjon, takykardi. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme svært sjeldent. Nevrologiske: Hodepine, søvnighet, tretthet, svimmelhet, skjelvinger, uro. Øye: Brenning/svie etter drypping. Lokale allergiske reaksjoner. Iris pigment dispersjon, mydriasis, tåkesyn, akutt konjunktivitt, kronisk konjunktivitt, toksisk follikulær konjunktivitt, tørre øyne, «rebound»-tetthet, reaktiv hyperemi, trangvinkelglaukom. Øvrige: Brennende følelse i øyet. Svette.

 

 

Overdosering/Forgiftning:

Se Giftinformasjonens anbefalinger for tetryzolin, kombinasjoner 

 

Egenskaper:

Klassifisering: Inneholder antazolin, et antihistamin, samt det vasokonstriktoriske stoffet tetryzolin. Virkningsmekanisme: Gir en hurtig og langvarig effekt ved å motvirke hyperemi i conjunctiva. Antazolin gir samtidig en antiallergisk virkning.

 

Utlevering: 

Øyedråper 10 ml og 20 × 0,3 ml er unntatt fra reseptplikt.
Spersallerg øyedråper


ØYEDRÅPER: 1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, benzalkoniumklorid 0,05 g, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (pH-justering), sterilt vann. Endosebeholdere uten konserveringsmiddel.

 

Indikasjoner: 

Allergisk konjunktivitt.

 

Dosering:

Voksne og ungdom: 1 dråpe 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.

 

Kontraindikasjoner: 

Glaukom med trang kammervinkel. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Samtidig bruk av monoaminoksidase (MAO)-hemmere.

 

Forsiktighetsregler: 

Skal brukes med forsiktighet hos eldre med alvorlig kardiovaskulær sykdom, inkl. arytmi, dårlig kontrollert hypertensjon eller diabetes. Sympatomimetika bør brukes med forsiktighet hos pasienter med diabetes, hypertensjon, hypertyreoidisme og forhøyet thyreoideahormon-konsentrasjon, arytmier eller takyarytmier og feokromocytom. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med risiko for trangvinkelglaukom, med mindre iridektomi (eller iridotomi) har vært utført. Pasienten bør informeres om at overforbruk av vasokonstriktorer kan gi «rebound»-hyperemi. Bør ikke brukes hos pasienter som har tørre øyne. Pasienter med symptomer på tørre øyne bør undersøkes. Øyeinfeksjoner kan maskeres ved bruk av preparatet. Pasienter med rhinitis sicca bør være ekstra nøye med å utføre nasolakrimal okklusjon riktig for å hindre at preparatet når neseslimhinnen. Pasienten bør rådes til å kontakte lege dersom symptomene på allergisk konjunktivitt vedvarer i >3-4 dager, blir mer alvorlige, eller hvis de opplever smerte i øynene og tåkesyn under behandlingen. Flerdosebeholdere inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid som kan irritere øyet og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser bør derfor fjernes før drypping, og ikke gjeninnsettes før etter minst 15 minutter.

 

Graviditet/Amming:

Ingen erfaring vedrørende bruk under graviditet og amming.

 

Bivirkninger:

Vanligst er mild og forbigående brenning/svie ved drypping. Andre bivirkninger som kan forekomme er: Hjerte/kar: Angina pectoris, hypertensjon, takykardi. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme svært sjeldent. Nevrologiske: Hodepine, søvnighet, tretthet, svimmelhet, skjelvinger, uro. Øye: Brenning/svie etter drypping. Lokale allergiske reaksjoner. Iris pigment dispersjon, mydriasis, tåkesyn, akutt konjunktivitt, kronisk konjunktivitt, toksisk follikulær konjunktivitt, tørre øyne, «rebound»-tetthet, reaktiv hyperemi, trangvinkelglaukom. Øvrige: Brennende følelse i øyet. Svette.

 

 

Overdosering/Forgiftning:

Se Giftinformasjonens anbefalinger for tetryzolin, kombinasjoner 

 

Egenskaper:

Klassifisering: Inneholder antazolin, et antihistamin, samt det vasokonstriktoriske stoffet tetryzolin. Virkningsmekanisme: Gir en hurtig og langvarig effekt ved å motvirke hyperemi i conjunctiva. Antazolin gir samtidig en antiallergisk virkning.

 

Utlevering: 

Øyedråper 10 ml og 20 × 0,3 ml er unntatt fra reseptplikt.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også