Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Scheriproct Stikkpille 1,3/1mg

96,00
12stk
Varenummer: 577617

Scheriproct stikkpiller

Scheriproct stikkpiller er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år til behandling av hemoroider i og omkring endetarmsåpningen.

Scheriproct virker smertestillende, kløestillende og helende på slimhinnen i endetarmen. Prednisolon har en kraftig betennelsesdempende virkning, cinkokainhydroklorid har rask smertestillende effekt.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2-3 ukers behandling.

Dosering:

Ved behov rengjøres området rundt endetarmsåpningen forsiktig før du bruker Scheriproct.

Voksne over 18 år: Vanligvis innføres én stikkpille dypt i endetarmen daglig. Ved sterke smerter kan det innføres 2-3 stikkpiller den første dagen. Skal helst innføres etter avføring. Stikkpillen føres inn med den butte enden først. Dersom stikkpillene er blitt myke pga. varme, kan de legges i kaldt vann før de tas ut av pakningen. Unngå å få preparatet i øynene. Vask hendene grundig etter bruk.

Forbedring av symptomene oppnås vanligvis raskt, men behandlingen må av den grunn ikke avsluttes. For å hindre tilbakefall må behandlingen fortsette i minst én uke etter at symptomene har forsvunnet, men det kan da gå lengre tid mellom hver dose (f.eks. påføring av salve én gang daglig, eller én stikkpille annenhver dag). Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct. Behandlingsperioden skal ikke overstige 4 uker. Dette reduserer risikoen for lokale hudproblemer. Hvis du mener at virkningen av Scheriproct er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Bruk ikke Scheriproct:

 • dersom du er allergisk overfor prednisolon eller cinkokainhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • hvis du har tuberkulose eller syfilis i endetarmen
 • ved virussykdommer, f.eks. vannkopper, herpes simplex.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Scheriproct.

 • Bør ikke brukes over lengre tid uten at alvorlige sykdommer er utelukket. Hvis irritasjon eller blødning fra endetarm oppstår, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
 • Unngå å få preparatet i øynene. Hendene vaskes grundig etter bruk.
 • Tilleggsbehandling anbefales ved soppinfeksjon.
 • Vær oppmerksom på at dersom hemoroider stadig kommer tilbake, kan forstoppelse være årsaken til dette.
 • Følg nøye anbefalt dosering, da for høye doser kan gi flere bivirkninger.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct.
 • For å redusere risikoen for at huden rundt endetarmen blir tynnere, skal Scheriproct ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker.
 • Dersom lateksprodukter, f.eks. kondomer, brukes samtidig i det samme området som behandles med Scheriproct, kan innholdsstoffene i salven eller stikkpillene ødelegge lateksproduktene. Dette kan føre til at lateksproduktene ikke lenger virker som prevensjon eller gir beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer, slik som HIV-infeksjon. Snakk med lege eller apotek dersom du trenger mer informasjon.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.

Barn og ungdom

Barn under 18 år skal ikke bruke Scheriproct, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.

Andre legemidler og Scheriproct

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Enkelte legemidler kan øke effekten av Scheriproct og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).

Graviditet og amming

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Graviditet
Skal ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten. Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Scheriproct dersom du er gravid.

Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Scheriproct ved amming.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Stikkpillene kan oppbevares i høyst to måneder ved 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Scheriproct

 • Virkestoffer er prednisolonkaproat (tilsvarende prednisolon 1 mg) og cinkokainhydroklorid 1 mg.
 • Andre innholdsstoffer er hardfett.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Scheriproct stikkpiller

Scheriproct stikkpiller er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år til behandling av hemoroider i og omkring endetarmsåpningen.

Scheriproct virker smertestillende, kløestillende og helende på slimhinnen i endetarmen. Prednisolon har en kraftig betennelsesdempende virkning, cinkokainhydroklorid har rask smertestillende effekt.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2-3 ukers behandling.

Dosering:

Ved behov rengjøres området rundt endetarmsåpningen forsiktig før du bruker Scheriproct.

Voksne over 18 år: Vanligvis innføres én stikkpille dypt i endetarmen daglig. Ved sterke smerter kan det innføres 2-3 stikkpiller den første dagen. Skal helst innføres etter avføring. Stikkpillen føres inn med den butte enden først. Dersom stikkpillene er blitt myke pga. varme, kan de legges i kaldt vann før de tas ut av pakningen. Unngå å få preparatet i øynene. Vask hendene grundig etter bruk.

Forbedring av symptomene oppnås vanligvis raskt, men behandlingen må av den grunn ikke avsluttes. For å hindre tilbakefall må behandlingen fortsette i minst én uke etter at symptomene har forsvunnet, men det kan da gå lengre tid mellom hver dose (f.eks. påføring av salve én gang daglig, eller én stikkpille annenhver dag). Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct. Behandlingsperioden skal ikke overstige 4 uker. Dette reduserer risikoen for lokale hudproblemer. Hvis du mener at virkningen av Scheriproct er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Bruk ikke Scheriproct:

 • dersom du er allergisk overfor prednisolon eller cinkokainhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • hvis du har tuberkulose eller syfilis i endetarmen
 • ved virussykdommer, f.eks. vannkopper, herpes simplex.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Scheriproct.

 • Bør ikke brukes over lengre tid uten at alvorlige sykdommer er utelukket. Hvis irritasjon eller blødning fra endetarm oppstår, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
 • Unngå å få preparatet i øynene. Hendene vaskes grundig etter bruk.
 • Tilleggsbehandling anbefales ved soppinfeksjon.
 • Vær oppmerksom på at dersom hemoroider stadig kommer tilbake, kan forstoppelse være årsaken til dette.
 • Følg nøye anbefalt dosering, da for høye doser kan gi flere bivirkninger.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct.
 • For å redusere risikoen for at huden rundt endetarmen blir tynnere, skal Scheriproct ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker.
 • Dersom lateksprodukter, f.eks. kondomer, brukes samtidig i det samme området som behandles med Scheriproct, kan innholdsstoffene i salven eller stikkpillene ødelegge lateksproduktene. Dette kan føre til at lateksproduktene ikke lenger virker som prevensjon eller gir beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer, slik som HIV-infeksjon. Snakk med lege eller apotek dersom du trenger mer informasjon.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.

Barn og ungdom

Barn under 18 år skal ikke bruke Scheriproct, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.

Andre legemidler og Scheriproct

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Enkelte legemidler kan øke effekten av Scheriproct og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).

Graviditet og amming

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Graviditet
Skal ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten. Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Scheriproct dersom du er gravid.

Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Scheriproct ved amming.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Stikkpillene kan oppbevares i høyst to måneder ved 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Scheriproct

 • Virkestoffer er prednisolonkaproat (tilsvarende prednisolon 1 mg) og cinkokainhydroklorid 1 mg.
 • Andre innholdsstoffer er hardfett.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Scheriproct Salve

96,00
30 G

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Blistex Daily Lip Medplus

33,00
7 ML

Tena lady maxi night

26,00
6

Drop-it øyedråper

46,00
20x2 ML