Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Scheriproct Salve

134,00
30 G
Varenummer: 118588

Scheriproct Rektalsalve

Scheriproct rektalsalve er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år til behandling av hemoroider i og omkring endetarmsåpningen.

Scheriproct virker smertestillende, kløestillende og helende på slimhinnen i endetarmen. Prednisolon har en kraftig betennelsesdempende virkning, cinkokainhydroklorid har rask smertestillende effekt.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2-3 ukers behandling.

Dosering:

Ved behov rengjøres området rundt endetarmsåpningen forsiktig før du bruker Scheriproct.

Den anbefalte dosen er:
Voksne over 18 år: Vanligvis påføres rektalsalven 2 ganger daglig, men opptil 4 ganger på den første dagen for å oppnå en raskt innsettende lindring.

Skal helst påføres etter avføring. En ertestor mengde rektalsalve påføres i og omkring endetarmsåpningen. Framfallende knuter påføres et tykt lag rektalsalve og trykkes forsiktig inn med fingeren.

For å bruke rektalsalven inne i endetarmen skrus den vedlagte applikatoren på tuben og føres inn i endetarmsåpningen. Ikke bruk applikatoren dersom den er skadet. Skru applikatoren godt fast på tuben. Rengjør applikatoren utenpå med tørkepapir etter hvert bruk, fjern deretter restprodukt i applikatoren med en bomullspinne og rengjør igjen med tørkepapir. Skyll applikatoren med varmt vann i ca. 1 minutt, og tørk applikatoren utenpå med tørkepapir.

Ved betente eller særlig smertefulle tilstander kan det være bedre å påføre rektalsalven med fingeren, også på innsiden av endetarmen.
Unngå å få salven i øynene. Vask hendene grundig etter bruk.

Dersom du får økt irritasjon eller blødning der du har påført Scheriproct, skal du avbryte behandlingen og rådføre deg med lege.

Bruk ikke Scheriproct:

 • dersom du er allergisk overfor prednisolon eller cinkokainhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • hvis du har tuberkulose eller syfilis i endetarmen
 • ved virussykdommer, f.eks. vannkopper, herpes simplex.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Scheriproct.

 • Bør ikke brukes over lengre tid uten at alvorlige sykdommer er utelukket. Hvis irritasjon eller blødning fra endetarm oppstår, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
 • Unngå å få preparatet i øynene. Hendene vaskes grundig etter bruk.
 • Tilleggsbehandling anbefales ved soppinfeksjon.
 • Vær oppmerksom på at dersom hemoroider stadig kommer tilbake, kan forstoppelse være årsaken til dette.
 • Følg nøye anbefalt dosering, da for høye doser kan gi flere bivirkninger.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct.
 • For å redusere risikoen for at huden rundt endetarmen blir tynnere, skal Scheriproct ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker.
 • Dersom lateksprodukter, f.eks. kondomer, brukes samtidig i det samme området som behandles med Scheriproct, kan innholdsstoffene i salven eller stikkpillene ødelegge lateksproduktene. Dette kan føre til at lateksproduktene ikke lenger virker som prevensjon eller gir beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer, slik som HIV-infeksjon. Snakk med lege eller apotek dersom du trenger mer informasjon.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.

Barn og ungdom

Barn under 18 år skal ikke bruke Scheriproct, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.

Andre legemidler og Scheriproct

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Enkelte legemidler kan øke effekten av Scheriproct og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).

Graviditet og amming

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Graviditet
Skal ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten. Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Scheriproct dersom du er gravid.

Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Scheriproct ved amming.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Rektalsalve: Oppbevares ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Scheriproct

 • Virkestoffer er prednisolonkaproat (tilsvarende prednisolon 1,5 mg/gram) og cinkokainhydroklorid 5 mg/gram.
 • Andre innholdsstoffer er 2-oktyldodekanol, renset ricinusolje, hydrogenert ricinusolje, makrogol 400-monoricinoleat, parfymeolje (Chypre).

Parfymeolje (Chypre) inneholder følgende allergener: 3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-3- buten-2-on; Benzylalkohol; Benzylbenzoat; Benzylcinnamat; Benzylsalisylat; Kanelaldehyd; Kanelalkohol; Sitral, Sitronellol; Kumarin; Eugenol; Farnesol; Geraniol; Hydroksysitronellal; Isoeugenol; Linalool; Limonen (d-og l-Limonen); Bleiktjafsekstrakt.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Scheriproct Rektalsalve

Scheriproct rektalsalve er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år til behandling av hemoroider i og omkring endetarmsåpningen.

Scheriproct virker smertestillende, kløestillende og helende på slimhinnen i endetarmen. Prednisolon har en kraftig betennelsesdempende virkning, cinkokainhydroklorid har rask smertestillende effekt.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2-3 ukers behandling.

Dosering:

Ved behov rengjøres området rundt endetarmsåpningen forsiktig før du bruker Scheriproct.

Den anbefalte dosen er:
Voksne over 18 år: Vanligvis påføres rektalsalven 2 ganger daglig, men opptil 4 ganger på den første dagen for å oppnå en raskt innsettende lindring.

Skal helst påføres etter avføring. En ertestor mengde rektalsalve påføres i og omkring endetarmsåpningen. Framfallende knuter påføres et tykt lag rektalsalve og trykkes forsiktig inn med fingeren.

For å bruke rektalsalven inne i endetarmen skrus den vedlagte applikatoren på tuben og føres inn i endetarmsåpningen. Ikke bruk applikatoren dersom den er skadet. Skru applikatoren godt fast på tuben. Rengjør applikatoren utenpå med tørkepapir etter hvert bruk, fjern deretter restprodukt i applikatoren med en bomullspinne og rengjør igjen med tørkepapir. Skyll applikatoren med varmt vann i ca. 1 minutt, og tørk applikatoren utenpå med tørkepapir.

Ved betente eller særlig smertefulle tilstander kan det være bedre å påføre rektalsalven med fingeren, også på innsiden av endetarmen.
Unngå å få salven i øynene. Vask hendene grundig etter bruk.

Dersom du får økt irritasjon eller blødning der du har påført Scheriproct, skal du avbryte behandlingen og rådføre deg med lege.

Bruk ikke Scheriproct:

 • dersom du er allergisk overfor prednisolon eller cinkokainhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • hvis du har tuberkulose eller syfilis i endetarmen
 • ved virussykdommer, f.eks. vannkopper, herpes simplex.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Scheriproct.

 • Bør ikke brukes over lengre tid uten at alvorlige sykdommer er utelukket. Hvis irritasjon eller blødning fra endetarm oppstår, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
 • Unngå å få preparatet i øynene. Hendene vaskes grundig etter bruk.
 • Tilleggsbehandling anbefales ved soppinfeksjon.
 • Vær oppmerksom på at dersom hemoroider stadig kommer tilbake, kan forstoppelse være årsaken til dette.
 • Følg nøye anbefalt dosering, da for høye doser kan gi flere bivirkninger.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct.
 • For å redusere risikoen for at huden rundt endetarmen blir tynnere, skal Scheriproct ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker.
 • Dersom lateksprodukter, f.eks. kondomer, brukes samtidig i det samme området som behandles med Scheriproct, kan innholdsstoffene i salven eller stikkpillene ødelegge lateksproduktene. Dette kan føre til at lateksproduktene ikke lenger virker som prevensjon eller gir beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer, slik som HIV-infeksjon. Snakk med lege eller apotek dersom du trenger mer informasjon.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.

Barn og ungdom

Barn under 18 år skal ikke bruke Scheriproct, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.

Andre legemidler og Scheriproct

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Enkelte legemidler kan øke effekten av Scheriproct og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).

Graviditet og amming

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Graviditet
Skal ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten. Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Scheriproct dersom du er gravid.

Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Scheriproct ved amming.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Rektalsalve: Oppbevares ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Scheriproct

 • Virkestoffer er prednisolonkaproat (tilsvarende prednisolon 1,5 mg/gram) og cinkokainhydroklorid 5 mg/gram.
 • Andre innholdsstoffer er 2-oktyldodekanol, renset ricinusolje, hydrogenert ricinusolje, makrogol 400-monoricinoleat, parfymeolje (Chypre).

Parfymeolje (Chypre) inneholder følgende allergener: 3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-3- buten-2-on; Benzylalkohol; Benzylbenzoat; Benzylcinnamat; Benzylsalisylat; Kanelaldehyd; Kanelalkohol; Sitral, Sitronellol; Kumarin; Eugenol; Farnesol; Geraniol; Hydroksysitronellal; Isoeugenol; Linalool; Limonen (d-og l-Limonen); Bleiktjafsekstrakt.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Zonnic Munnpulver 4mg Mint

87,00
20 POSER

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Nazamer Mentol Havsaltspray 20ml

44,00 48,00
20 ML

Recrea Forte Liniment 5% 60ml

319,00
60 ML