Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Rhinox nesedråper 0,25mg/ml endos-utsolgt

113,00
20x0,3 ML
Varenummer: 542050

Rhinox 0,25 mg/ml nesedråper

Rhinox nesedråper er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn over 2 år til korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Rhinox virker på blodårene i neseslimhinnen slik at disse trekker seg sammen og dermed reduseres slimproduksjonen i øvre luftveier. Letter luftpassasjen ved tett nese.

Dosering

Bruk av Rhinox hos barn og ungdom

Den anbefalte dosen er:

Barn 2-10 år: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper) etter behov i hvert nesebor ikke mer enn 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Rhinox. Ikke bruk Rhinox sammenhengende i mer enn 5 dager. Langvarig bruk av oksymetazolin kan føre til at barnet forblir tett i nesen.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.

Annen dose i henhold til leges forskrivning.

Bruksanvisning Nesedråper 0,25 mg/ml:

Innholdet i hver endosebeholder skal fordeles på begge nesebor.

 1. Puss barnets nese.
 2. Ta løs endosebeholderen og åpne den ved å vri av toppen.
 3. Hold barnets hode bakover og drypp 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper) i hvert nesebor ved å klemme på beholderen.
 4. Beveg barnets hode til begge sider slik at dråpene spres godt i nesen.

Bruk ikke Rhinox

 • dersom du er allergisk overfor oksymetazolin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • ved skorpedannelse i nesehulen (rhinitis sicca).
 • Rhinox 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml skal ikke brukes til barn under 2 år.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Rhinox.

Vis forsiktighet ved bruk av Rhinox:

 • dersom du har grønn stær (glaukom),
 • dersom du har alvorlig hjerte- og/eller karsykdom,
 • hvis du har svulst i binyremargen (feokromocytom),
 • hvis du har stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom), f.eks. hypertyreose eller sukkersyke (diabetes mellitus),
 • hvis du er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt et slikt legemiddel i løpet av de siste ukene.
 • hvis du bruker legemidler som øker blodtrykket.

Rhinox bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn under 10 år eller i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne og barn over 10 år.

Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (legemiddelutløst betennelse i neseslimhinnen, såkalt ”rebound” effekt).

Barn og ungdom

Ved feil bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn.

Andre legemidler og Rhinox

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Rådfør deg lege dersom du bruker eller nylig har brukt legemidler til behandling av depresjoner eller Parkinsons sykdom (såkalte MAO-hemmere), eller dersom du bruker andre legemidler som øker blodtrykket.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 30ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på posen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Rhinox

 • Virkestoff er oksymetazolin 0,25 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, metylhydroksypropylcellulose, natriumedetat og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Rhinox 0,25 mg/ml nesedråper

Rhinox nesedråper er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn over 2 år til korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Rhinox virker på blodårene i neseslimhinnen slik at disse trekker seg sammen og dermed reduseres slimproduksjonen i øvre luftveier. Letter luftpassasjen ved tett nese.

Dosering

Bruk av Rhinox hos barn og ungdom

Den anbefalte dosen er:

Barn 2-10 år: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper) etter behov i hvert nesebor ikke mer enn 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Rhinox. Ikke bruk Rhinox sammenhengende i mer enn 5 dager. Langvarig bruk av oksymetazolin kan føre til at barnet forblir tett i nesen.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.

Annen dose i henhold til leges forskrivning.

Bruksanvisning Nesedråper 0,25 mg/ml:

Innholdet i hver endosebeholder skal fordeles på begge nesebor.

 1. Puss barnets nese.
 2. Ta løs endosebeholderen og åpne den ved å vri av toppen.
 3. Hold barnets hode bakover og drypp 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper) i hvert nesebor ved å klemme på beholderen.
 4. Beveg barnets hode til begge sider slik at dråpene spres godt i nesen.

Bruk ikke Rhinox

 • dersom du er allergisk overfor oksymetazolin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • ved skorpedannelse i nesehulen (rhinitis sicca).
 • Rhinox 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml skal ikke brukes til barn under 2 år.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Rhinox.

Vis forsiktighet ved bruk av Rhinox:

 • dersom du har grønn stær (glaukom),
 • dersom du har alvorlig hjerte- og/eller karsykdom,
 • hvis du har svulst i binyremargen (feokromocytom),
 • hvis du har stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom), f.eks. hypertyreose eller sukkersyke (diabetes mellitus),
 • hvis du er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt et slikt legemiddel i løpet av de siste ukene.
 • hvis du bruker legemidler som øker blodtrykket.

Rhinox bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn under 10 år eller i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne og barn over 10 år.

Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (legemiddelutløst betennelse i neseslimhinnen, såkalt ”rebound” effekt).

Barn og ungdom

Ved feil bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn.

Andre legemidler og Rhinox

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Rådfør deg lege dersom du bruker eller nylig har brukt legemidler til behandling av depresjoner eller Parkinsons sykdom (såkalte MAO-hemmere), eller dersom du bruker andre legemidler som øker blodtrykket.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 30ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på posen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Rhinox

 • Virkestoff er oksymetazolin 0,25 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, metylhydroksypropylcellulose, natriumedetat og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Inotyol Salve

81,00
30 G

Max lite ørepropper

51,00
10

Otribaby saltvannsløsning

57,00
18x5 ML

Nycoplus D3-Vitamin Dråper

44,00 55,00
10 ML