Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Pyrisept Salve 1mg/g -utsolgt

69,00
20 G
Varenummer: 408047

Pyrisept salve 1 mg/g

Pyrisept salve er et reseptfritt legemiddel, brukes ved overflatiske sår, som skrubbsår, gnagsår, kutt og rifter.

Virkestoffet i Pyrisept salve er cetylpyridinklorid som er et middel som dreper/hemmer veksten av bakterier og sopparter.

Dosering:

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Salven smøres i tynt lag på det aktuelle området. Effekten nedsettes av såpe, eventuelle såperester må skylles bort før bruk.

Bruk ikke Pyrisept

  • dersom du er allergisk overfor cetylpyridinklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
  • i ørene eller i øynene

Andre legemidler og Pyrisept

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet og amming

Pyrisept salve kan benyttes under graviditet og amming.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Pyrisept

  • Virkestoff er: Cetylpyridinklorid 1 mg/g
  • Andre innholdsstoffer er: Makrogol 400, makrogol 3350, renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Pyrisept salve 1 mg/g

Pyrisept salve er et reseptfritt legemiddel, brukes ved overflatiske sår, som skrubbsår, gnagsår, kutt og rifter.

Virkestoffet i Pyrisept salve er cetylpyridinklorid som er et middel som dreper/hemmer veksten av bakterier og sopparter.

Dosering:

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Salven smøres i tynt lag på det aktuelle området. Effekten nedsettes av såpe, eventuelle såperester må skylles bort før bruk.

Bruk ikke Pyrisept

  • dersom du er allergisk overfor cetylpyridinklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
  • i ørene eller i øynene

Andre legemidler og Pyrisept

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet og amming

Pyrisept salve kan benyttes under graviditet og amming.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Pyrisept

  • Virkestoff er: Cetylpyridinklorid 1 mg/g
  • Andre innholdsstoffer er: Makrogol 400, makrogol 3350, renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også