Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Pinex Brusetabletter 500mg

33,00
20
Varenummer: 169052

Pinex Brusetabletter 500 mg - 20 stk

Pinex brusetabletter 500mg er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Pinex brusetabletter inneholder virkestoffet paracetamol, og skal brukes ved lette til moderate kortvarige smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og lette muskel- og leddsmerter. Pinex virker i tillegg febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Paracetamol, som er virkestoffet i Pinex, er anbefalt av Statens legemiddelverk som førstevalg ved behandling av smerter, da det kan brukes av alle aldersgrupper. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering:

Barn: 15-25 kg (3-7 år): ½ (halv) tablett inntil 3 ganger i døgnet

Barn: 25-40 kg (7-12 år): 1 tablett inntil 3 ganger i døgnet

Voksne og barn >40 kg (>12 år): 1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet

Oppløses i ½ - 1 glass vann og bør drikkes så snart brusetabletten er oppløst eller brusingen er slutt. Brusetabletten kan deles.

Det bør gå minst 4 timer mellom hver dosering.Lavest effektiv dose bør benyttes.

Bruk ikke Pinex

 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer
 • hvis du har hepatitt
 • hvis du bruker andre legemidler som inneholder paracetamol, siden dette kan skade leveren
 • hvis du har alkoholproblemer

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller farmasøyt før du bruker Pinex.

 • hvis du har nyre- eller leversykdom
 • hvis du har glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (et enzym)
 • hvis du har hemolytisk anemi (unormal nedbrytning av røde blodceller)
 • hvis du har Gilberts syndrom (familiær ikke-hemolytisk gulsott)
 • hvis du er astmatiker og følsom for acetylsalisylsyre
 • hvis du har en tilstand som kan redusere glutationnivåene dine, da dette kan øke risikoen for bivirkninger. Slike tilstander inkluderer feilernæring, nyre- og leverforstyrrelser, alkoholmisbruk og blodforgiftning.

Pinex brusetabletter inneholder 412 mg natrium i hver brusetablett. Dette tilsvarer 20,6 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.  Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

Følg dosering angitt i pakningsvedlegget fordi for stor dose av Pinex kan gi alvorlig leverskade.

Langvarig eller hyppig bruk frarådes. Du bør unngå samtidig bruk av andre paracetamolholdige legemidler.

Inntak av Pinex sammen med mat og drikke

Pinex bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk på grunn av fare for leverskade.

Andre legemidler og Pinex

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Pinex. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:

 • Medisin mot epilepsi.
 • Dikumaroler (blodfortynnende medisin), f.eks. warfarin.
 • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper.
 • Probenecid (giktmedisin).

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Hvis nødvendig kan Pinex brukes under graviditet. Du bør bruke den lavest mulige dosen som reduserer smerten og/eller feberen din, og behandlingen bør være så kort som mulig. Snakk med lege eller jordmor hvis smerten og/eller feberen ikke går over eller hvis du har behov for å ta medisinen oftere.

Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Pinex kan brukes under amming.

Oppbevaring:

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.

Ingredienser:

Virkestoff: Paracetamol 500mg.

Hjelpestoffer: Itronsyre, vannfritt. Natriumkarbonat, vannfritt (E 500). Natriumhydrogenkarbonat (E 500). Sorbitol (E 420). Sakkarinnatrium (E 954). Natriumdioktylsulfosuccinat. Povidon (E 1201). Natriumbenzoat (E 211).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Pinex Brusetabletter 500 mg - 20 stk

Pinex brusetabletter 500mg er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Pinex brusetabletter inneholder virkestoffet paracetamol, og skal brukes ved lette til moderate kortvarige smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og lette muskel- og leddsmerter. Pinex virker i tillegg febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Paracetamol, som er virkestoffet i Pinex, er anbefalt av Statens legemiddelverk som førstevalg ved behandling av smerter, da det kan brukes av alle aldersgrupper. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering:

Barn: 15-25 kg (3-7 år): ½ (halv) tablett inntil 3 ganger i døgnet

Barn: 25-40 kg (7-12 år): 1 tablett inntil 3 ganger i døgnet

Voksne og barn >40 kg (>12 år): 1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet

Oppløses i ½ - 1 glass vann og bør drikkes så snart brusetabletten er oppløst eller brusingen er slutt. Brusetabletten kan deles.

Det bør gå minst 4 timer mellom hver dosering.Lavest effektiv dose bør benyttes.

Bruk ikke Pinex

 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer
 • hvis du har hepatitt
 • hvis du bruker andre legemidler som inneholder paracetamol, siden dette kan skade leveren
 • hvis du har alkoholproblemer

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller farmasøyt før du bruker Pinex.

 • hvis du har nyre- eller leversykdom
 • hvis du har glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (et enzym)
 • hvis du har hemolytisk anemi (unormal nedbrytning av røde blodceller)
 • hvis du har Gilberts syndrom (familiær ikke-hemolytisk gulsott)
 • hvis du er astmatiker og følsom for acetylsalisylsyre
 • hvis du har en tilstand som kan redusere glutationnivåene dine, da dette kan øke risikoen for bivirkninger. Slike tilstander inkluderer feilernæring, nyre- og leverforstyrrelser, alkoholmisbruk og blodforgiftning.

Pinex brusetabletter inneholder 412 mg natrium i hver brusetablett. Dette tilsvarer 20,6 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.  Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

Følg dosering angitt i pakningsvedlegget fordi for stor dose av Pinex kan gi alvorlig leverskade.

Langvarig eller hyppig bruk frarådes. Du bør unngå samtidig bruk av andre paracetamolholdige legemidler.

Inntak av Pinex sammen med mat og drikke

Pinex bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk på grunn av fare for leverskade.

Andre legemidler og Pinex

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Pinex. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:

 • Medisin mot epilepsi.
 • Dikumaroler (blodfortynnende medisin), f.eks. warfarin.
 • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper.
 • Probenecid (giktmedisin).

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Hvis nødvendig kan Pinex brukes under graviditet. Du bør bruke den lavest mulige dosen som reduserer smerten og/eller feberen din, og behandlingen bør være så kort som mulig. Snakk med lege eller jordmor hvis smerten og/eller feberen ikke går over eller hvis du har behov for å ta medisinen oftere.

Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Pinex kan brukes under amming.

Oppbevaring:

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.

Ingredienser:

Virkestoff: Paracetamol 500mg.

Hjelpestoffer: Itronsyre, vannfritt. Natriumkarbonat, vannfritt (E 500). Natriumhydrogenkarbonat (E 500). Sorbitol (E 420). Sakkarinnatrium (E 954). Natriumdioktylsulfosuccinat. Povidon (E 1201). Natriumbenzoat (E 211).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Nycoplus C-vitamin 1000mg brusetabletter appelsin

50,00
20stk, Nycoplus Brusetabletter med appelsinsmak

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Ibux Tabletter 400mg

68,00
20 ENPAC

Paracet Brusetabletter 500mg

50,00
20 stk