Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Pepcid Tabletter 10mg

154,00
24 ENPAC
Varenummer: 401554
+ -

Pepcid 10mg Filmdrasjerte Tabletter

Pepcid tabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne og barn over 12 år til korttidsbehandling og symptomlindring ved sure oppstøt og halsbrann.

Dosering

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett ved behov for å lindre plager. Dersom plagene er knyttet til måltid bør tabletten tas 1 time før måltidene. Ta 1 tablett 1 time før kveldsmat for forebygging av symptomer om natten.

Du må ikke ta mer enn 2 tabletter pr. døgn. Legen kan foreskrive en annen dosering.

Tabletten svelges hel sammen med 1/2 glass vann. Skal ikke tygges.

Pepcid skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker.

Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende behandling dersom plagene har blitt verre eller ikke har blitt bedre.

Kommer plagene ofte tilbake er det viktig at du kontakter lege.

Bruk ikke Pepcid

 • dersom du er allergisk overfor famotidin eller en annen histamin (H2)-reseptorblokker, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Skal ikke brukes til barn under 12 år.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Pepcid dersom:

 • du har vanskeligheter med å svelge, vedvarende magesmerter eller nedsatt nyrefunksjon
 • du har stadig tilbakevendende plager
 • du er 50 år eller eldre og opplever halsbrann for første gang
 • du plutselig har gått mye ned i vekt

Andre legemidler og Pepcid

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler:

Kalsiumkarbonat, når det brukes for å behandle høye fosfatnivåer i blodet (hyperfosfatemi) hos pasienter på dialyse.

Ketokonazol og itrokonazol (legemidler mot soppinfeksjon) som tas via munnen, probenecid (legemiddel mot gikt) og atazanavir (legemiddel mot HIV) kan påvirke eller påvirkes av behandling med Pepcid.
Ketokonazol bør tas 2 timer før du tar Pepcid.

Om du tar syrenøytraliserende (f.eks. aluminiumhydroksid, magnesiumhydroksid) så bør du unngå å bruke dette 2 timer før og 2 timer etter du har tatt Pepcid.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke oppbevares over 25ºC.
Beskyttes mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Pepcid

 • Virkestoff er famotidin 10 mg.
 • Andre innholdsstoffer er stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, hydroksypropylmetylcellulose, talkum, magnesiumstearat. Fargestoff: Titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Pepcid 10mg Filmdrasjerte Tabletter

Pepcid tabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne og barn over 12 år til korttidsbehandling og symptomlindring ved sure oppstøt og halsbrann.

Dosering

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett ved behov for å lindre plager. Dersom plagene er knyttet til måltid bør tabletten tas 1 time før måltidene. Ta 1 tablett 1 time før kveldsmat for forebygging av symptomer om natten.

Du må ikke ta mer enn 2 tabletter pr. døgn. Legen kan foreskrive en annen dosering.

Tabletten svelges hel sammen med 1/2 glass vann. Skal ikke tygges.

Pepcid skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker.

Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende behandling dersom plagene har blitt verre eller ikke har blitt bedre.

Kommer plagene ofte tilbake er det viktig at du kontakter lege.

Bruk ikke Pepcid

 • dersom du er allergisk overfor famotidin eller en annen histamin (H2)-reseptorblokker, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Skal ikke brukes til barn under 12 år.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Pepcid dersom:

 • du har vanskeligheter med å svelge, vedvarende magesmerter eller nedsatt nyrefunksjon
 • du har stadig tilbakevendende plager
 • du er 50 år eller eldre og opplever halsbrann for første gang
 • du plutselig har gått mye ned i vekt

Andre legemidler og Pepcid

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler:

Kalsiumkarbonat, når det brukes for å behandle høye fosfatnivåer i blodet (hyperfosfatemi) hos pasienter på dialyse.

Ketokonazol og itrokonazol (legemidler mot soppinfeksjon) som tas via munnen, probenecid (legemiddel mot gikt) og atazanavir (legemiddel mot HIV) kan påvirke eller påvirkes av behandling med Pepcid.
Ketokonazol bør tas 2 timer før du tar Pepcid.

Om du tar syrenøytraliserende (f.eks. aluminiumhydroksid, magnesiumhydroksid) så bør du unngå å bruke dette 2 timer før og 2 timer etter du har tatt Pepcid.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke oppbevares over 25ºC.
Beskyttes mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Pepcid

 • Virkestoff er famotidin 10 mg.
 • Andre innholdsstoffer er stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, hydroksypropylmetylcellulose, talkum, magnesiumstearat. Fargestoff: Titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Produkt-koder
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Titralac Tabletter 350mg, 200 stk

156,00
200 Tabletter

Fenazon-Koffein Sterke Tabletter

71,00
20 tabletter

Bucadog oralpasta

116,00
70 G