Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Nicotinell tyggegummi 2mg spearmint

379,00
204 ENPAC
Varenummer: 469794
+ -

Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi, Spearmint - 204 stk

Nicotinell tyggegummi er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne over 18 år mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Dosering:

Styrken velges ut fra hvor nikotinavhengig du er. Du bør bruke Nicotinell 4 mg medisinsk tyggegummi, dersom du er en røyker med sterk nikotinavhengighet og du tidligere ikke har lyktes i å slutte med å røyke etter å ha brukt tyggegummien med 2 mg.

I øvrige tilfeller skal Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi, spearmint benyttes.

Dersom du opplever bivirkninger ved bruk av høy dose (4 mg), bør du vurdere en lavere dose (2 mg). For å unngå ubehag (f. eks hikke eller halsbrann) er det viktig at tyggegummien tygges på riktig måte:

Bruksanvisning:

Tyggegummien skal ikke svelges.

 1. Tygg én tyggegummi sakte til smaken blir sterk.
 2. La deretter tyggegummien hvile mellom kinnet og tannkjøttet.
 3. Tygg igjen når smaken er blitt svakere.
 4. Gjenta dette i ca. 30 minutter.

Unngå å drikke kaffe, syre- eller sukkerholdig drikke i 15 minutter før du tar en Nicotinell tyggegummi, da disse kan redusere opptaket av nikotin i kroppen. Du skal ikke spise eller drikke når du har tyggegummi i munnen.

Dosering for voksne over 18 år

Tygg en tyggegummi når du kjenner trang til å røyke.

Ved behandlingsstart kan vanligvis 1 tyggegummi tygges hver eller annenhver time. Normalt er 8-12 tyggegummier per dag tilstrekkelig uavhengig av styrke. Ikke overstig en døgndose på 24 tyggegummier av 2 mg styrken, eller 15 tyggegummier av 4 mg styrken. Ta ikke mer enn 1 tyggegummi per time.

Røykeavvenning
Behandlingsvarigheten er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Etter 3 måneder skal man gradvis redusere antall tyggegummier som brukes per dag. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier per dag.

Nicotinell Spearmint tyggegummi bør ikke brukes i mer enn 12 måneder uten kontakt med helsepersonell.

Røykereduksjon
For å redusere røykingen så mye som mulig brukes Nicotinell Spearmint mellom røykeperioder for å forlenge røykefrie intervaller. Dersom man ikke har oppnådd å redusere antall sigaretter per dag etter 6 uker, bør man søke profesjonell rådgivning. Så snart du føler deg klar for det, men ikke senere enn 6 måneder etter oppstart av behandlingen, bør du forsøke å slutte å røyke. Om du ikke gjør et alvorlig forsøk på å slutte innen det er gått 9 måneder etter behandlingsoppstart, bør man søke profesjonell hjelp.

Rådgivning kan være nyttig for å øke sjansene til å lykkes med røykeavvenning.

Bruk ikke Nicotinell Spearmint

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du ikke røyker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell Spearmint dersom du har

 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt.
 • hatt slag.
 • høyt blodtrykk.
 • problemer med blodsirkulasjonen.
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose).
 • svulst i binyrene (feokromocytom).
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det.

Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell Spearmint.

Personer som har problemer med leddet i kjeven og brukere av tannproteser kan oppleve at det er vanskelig å tygge tyggegummien. Hvis dette skulle være tilfelle anbefales det at du bruker andre former for nikotinerstatning. Tygging av Nicotinell Spearmint kan gjøre at fyllinger eller tannimplantater løsner.

Når du bruker Nicotinell Spearmint skal du ikke røyke, da det kan føre til at nikotinkonsentrasjonen blir så høy at du føler deg dårlig.

Barn og ungdom

Nicotinell bør ikke brukes av ungdom i alderen 12-17 år uten resept fra helsepersonell. Dosen for voksne kan føre til alvorlig forgiftning eller til og med være dødelig for små barn. Det er derfor viktig at du oppbevarer Nicotinell Spearmint utilgjengelig for barn til enhver tid. Nicotinell Spearmint skal ikke brukes av barn under 12 år.

Andre legemidler og Nicotinell Spearmint

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Det er ingen informasjon tilgjengelig om påvirkninger mellom Nicotinell Spearmint og andre legemidler. Effekten av enkelte legemidler kan imidlertid påvirkes hvis du slutter å røyke. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder

 • teofyllin (en medisin som brukes ved behandling av astma),
 • takrin (en medisin som brukes ved behandling av Alzheimers demens),
 • olanzapin eller klozapin (for behandling av schizofreni).

Nicotinell Spearmint sammen med mat og drikke

Kaffe, syreholdige drikker og mineralvann kan redusere opptaket av nikotin og bør derfor unngås de siste 15 minuttene før tygging av Nicotinell Spearmint. Du skal ikke spise eller drikke når du har tyggegummi i munnen.

Nicotinell Spearmint inneholder sorbitol, butylhydroksytoluen og natrium.

Nicotinell medisinsk tyggegummi, Spearmint inneholder sorbitol. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du tar eller mottar dette legemidlet.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 25ºC.

Ingredienser:

Virkestoff er: Spearmint inneholder 2 mg eller 4 mg nikotin (som 10 mg eller 20 mg nikotinpolakrilin (1:4)).

Hjelpestoffer:tyggegummibase (inneholder butylhydroksytoluen (E321), xylitol, kalsiumkarbonat (E170), sorbitol (E420), mannitol (E421), natriumkarbonat vannfritt, natriumhydrogenkarbonat, naturlig mintsmakstilsetning, Novamint spearmint, polakrilin, glyserol (E422), levomentol, sukralose, gelatin, titandioksid (E171), acesulfamkalium (E950), karnubavoks og talkum.

Nicotinell medisinsk tyggegummi, Spearmint er sukkerfri.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi, Spearmint - 204 stk

Nicotinell tyggegummi er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne over 18 år mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Dosering:

Styrken velges ut fra hvor nikotinavhengig du er. Du bør bruke Nicotinell 4 mg medisinsk tyggegummi, dersom du er en røyker med sterk nikotinavhengighet og du tidligere ikke har lyktes i å slutte med å røyke etter å ha brukt tyggegummien med 2 mg.

I øvrige tilfeller skal Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi, spearmint benyttes.

Dersom du opplever bivirkninger ved bruk av høy dose (4 mg), bør du vurdere en lavere dose (2 mg). For å unngå ubehag (f. eks hikke eller halsbrann) er det viktig at tyggegummien tygges på riktig måte:

Bruksanvisning:

Tyggegummien skal ikke svelges.

 1. Tygg én tyggegummi sakte til smaken blir sterk.
 2. La deretter tyggegummien hvile mellom kinnet og tannkjøttet.
 3. Tygg igjen når smaken er blitt svakere.
 4. Gjenta dette i ca. 30 minutter.

Unngå å drikke kaffe, syre- eller sukkerholdig drikke i 15 minutter før du tar en Nicotinell tyggegummi, da disse kan redusere opptaket av nikotin i kroppen. Du skal ikke spise eller drikke når du har tyggegummi i munnen.

Dosering for voksne over 18 år

Tygg en tyggegummi når du kjenner trang til å røyke.

Ved behandlingsstart kan vanligvis 1 tyggegummi tygges hver eller annenhver time. Normalt er 8-12 tyggegummier per dag tilstrekkelig uavhengig av styrke. Ikke overstig en døgndose på 24 tyggegummier av 2 mg styrken, eller 15 tyggegummier av 4 mg styrken. Ta ikke mer enn 1 tyggegummi per time.

Røykeavvenning
Behandlingsvarigheten er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Etter 3 måneder skal man gradvis redusere antall tyggegummier som brukes per dag. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier per dag.

Nicotinell Spearmint tyggegummi bør ikke brukes i mer enn 12 måneder uten kontakt med helsepersonell.

Røykereduksjon
For å redusere røykingen så mye som mulig brukes Nicotinell Spearmint mellom røykeperioder for å forlenge røykefrie intervaller. Dersom man ikke har oppnådd å redusere antall sigaretter per dag etter 6 uker, bør man søke profesjonell rådgivning. Så snart du føler deg klar for det, men ikke senere enn 6 måneder etter oppstart av behandlingen, bør du forsøke å slutte å røyke. Om du ikke gjør et alvorlig forsøk på å slutte innen det er gått 9 måneder etter behandlingsoppstart, bør man søke profesjonell hjelp.

Rådgivning kan være nyttig for å øke sjansene til å lykkes med røykeavvenning.

Bruk ikke Nicotinell Spearmint

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du ikke røyker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell Spearmint dersom du har

 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt.
 • hatt slag.
 • høyt blodtrykk.
 • problemer med blodsirkulasjonen.
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose).
 • svulst i binyrene (feokromocytom).
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det.

Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell Spearmint.

Personer som har problemer med leddet i kjeven og brukere av tannproteser kan oppleve at det er vanskelig å tygge tyggegummien. Hvis dette skulle være tilfelle anbefales det at du bruker andre former for nikotinerstatning. Tygging av Nicotinell Spearmint kan gjøre at fyllinger eller tannimplantater løsner.

Når du bruker Nicotinell Spearmint skal du ikke røyke, da det kan føre til at nikotinkonsentrasjonen blir så høy at du føler deg dårlig.

Barn og ungdom

Nicotinell bør ikke brukes av ungdom i alderen 12-17 år uten resept fra helsepersonell. Dosen for voksne kan føre til alvorlig forgiftning eller til og med være dødelig for små barn. Det er derfor viktig at du oppbevarer Nicotinell Spearmint utilgjengelig for barn til enhver tid. Nicotinell Spearmint skal ikke brukes av barn under 12 år.

Andre legemidler og Nicotinell Spearmint

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Det er ingen informasjon tilgjengelig om påvirkninger mellom Nicotinell Spearmint og andre legemidler. Effekten av enkelte legemidler kan imidlertid påvirkes hvis du slutter å røyke. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder

 • teofyllin (en medisin som brukes ved behandling av astma),
 • takrin (en medisin som brukes ved behandling av Alzheimers demens),
 • olanzapin eller klozapin (for behandling av schizofreni).

Nicotinell Spearmint sammen med mat og drikke

Kaffe, syreholdige drikker og mineralvann kan redusere opptaket av nikotin og bør derfor unngås de siste 15 minuttene før tygging av Nicotinell Spearmint. Du skal ikke spise eller drikke når du har tyggegummi i munnen.

Nicotinell Spearmint inneholder sorbitol, butylhydroksytoluen og natrium.

Nicotinell medisinsk tyggegummi, Spearmint inneholder sorbitol. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du tar eller mottar dette legemidlet.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 25ºC.

Ingredienser:

Virkestoff er: Spearmint inneholder 2 mg eller 4 mg nikotin (som 10 mg eller 20 mg nikotinpolakrilin (1:4)).

Hjelpestoffer:tyggegummibase (inneholder butylhydroksytoluen (E321), xylitol, kalsiumkarbonat (E170), sorbitol (E420), mannitol (E421), natriumkarbonat vannfritt, natriumhydrogenkarbonat, naturlig mintsmakstilsetning, Novamint spearmint, polakrilin, glyserol (E422), levomentol, sukralose, gelatin, titandioksid (E171), acesulfamkalium (E950), karnubavoks og talkum.

Nicotinell medisinsk tyggegummi, Spearmint er sukkerfri.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også