Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Nicotinell Sugetabletter 2mg Mint 204 stk

419,00
204 ENPAC
Varenummer: 49276
+ -

Nicotinell 2 mg sugetabletter, Mint - 204 stk

Nicotinell sugetabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne over 18 år mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.

Nicotinell sugetablett, Mint inneholder nikotin som er en av bestanddelene i tobakk. Når du suger på tabletten skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Sugetabletten virker ved å holde en passende konsentrasjon av nikotin i blodet slik at de ubehagelige abstinenssymptomene reduseres. Effekten av Nicotinell sugetablett kommer likevel ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans. Du må være sterkt motivert for å slutte å røyke.

Dosering:

Nicotinell sugetablett er tilgjengelig i to styrker: 1 mg og 2 mg.

Nicotinell sugetablett 1 mg sugetabletter anbefales hos røykere med lav til moderat nikotinavhengighet. Den anbefales ikke for røykere med sterk eller meget sterk nikotinavhengighet.

Nicotinell sugetablett 1 mg sugetabletter kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicotinell depotplaster.

Sug på én sugetablett når du kjenner behov for å røyke. I begynnelsen tas én sugetablett hver 1.-2. time. I de fleste tilfeller er 8-12 sugetabletter per dag tilstrekkelig. Hvis du fremdeles kjenner røykesug, kan du ta flere sugetabletter. Du må ikke ta mer enn 24 sugetabletter per dag av 1 mg (gjelder ved både røykeavvenning og røykereduksjon).

Nicotinell sugetabletter skal primært brukes ved røykeavvenning.

Dosering for voksne over 18 år: Behandling med Nicotinell sugetabletter 

Mindre enn 20 sigaretter per dag: Lav dose er å foretrekke (1 mg sugetablett)

Røyker 20-30 sigaretter per dag: Lav dose (1 mg sugetablett) eller høy dose (2 mg sugetablett) avhengig av pasientens nikotin-avhengighet, ønske og smak.

Røyker over 30 sigaretter per dag: Høy dose er å foretrekke (2 mg sugetablett)

Se tabell i pakningsvedlegget for optimal dosering.

Bruksanvisning:

Start behandlingen med Nicotinell sugetabletter den dagen du slutter å røyke. Du bør slutte helt å røyke for å lykkes med denne behandlingen.

Ta én sugetablett når du får trang til-å røyke. Ikke ta mer enn én sugetablett om gangen. Ikke ta mer enn én sugetablett per time.

Ikke svelg sugetabletten.

 1. Én sugetablett suges inntil en kraftig smak kjennes. Ikke spis eller drikk mens du har en sugetablett i munnen.
 2. La deretter sugetabletten hvile mellom kinn og tannkjøtt.
 3. Når smaken avtar bør det igjen suges på sugetabletten.
 4. Gjenta denne rutinen til sugetabletten er helt oppløst (ca. 30 minutter).

Røykeavvenning:
Du skal slutte å røyke helt når du begynner å bruke sugetablettene, og heller ikke røyke under hele behandlingsperioden. Dette for å øke sjansen for å lykkes med å slutte å røyke.

Behandlingstiden er individuell. I de fleste tilfeller bør behandlingen fortsette i minst 3 måneder. Etter 3 måneder bør du gradvis redusere det daglige antallet sugetabletter. Behandlingen bør avsluttes når du har redusert bruken til 1-2 sugetabletter per dag. Bruk av Nicotinell sugetablett i mer enn 6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan imidlertid ha behov for lengre behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.

Hvis du fremdeles bruker sugetablettene etter 9 måneder, bør du ta kontakt med lege eller apotek.
Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt.

Røykereduksjon:
Nicotinell sugetabletter brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie intervallene. Hensikten er å redusere røykingen så mye som mulig. Sigarettene bør gradvis erstattes med Nicotinell sugetabletter. Dersom du ikke har klart å redusere antallet sigaretter per dag til minst halvparten etter 6 uker, bør du søke profesjonell hjelp. Du bør prøve å slutte å røyke så snart du føler deg motivert, men ikke senere enn 4 måneder etter at du begynte å bruke Nicotinell. Etter det bør antallet sugetabletter gradvis reduseres, for eksempel ved å kutte ut én sugetablett hver 2.-5. dag.

Hvis du ikke lykkes med et alvorlig forsøk på å slutte å røyke innen 6 måneder, bør du oppsøke profesjonell hjelp. Regelmessig bruk av Nicotinell sugetablett utover 6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan ha behov forlenger behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.

Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt.

Behandling med Nicotinell 1 mg sugetabletter i kombinasjon med Nicotinell depotplaster

Røykeavvenning:
Hvis du ikke har lykkes med behandling med kun Nicotinell sugetabletter kan du bruke Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell 1 mg sugetabletter.

Bruk ikke Nicotinell sugetablett:

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er ikke-røyker

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege før du bruker Nicotinell sugetabletter dersom du har

 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt.
 • hatt slag.
 • høyt blodtrykk.
 • problemer med blodsirkulasjonen.
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose).
 • svulst i binyrene (feokromocytom).
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det.

Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell sugetabletter.

Du skal ikke røyke når du bruker Nicotinell sugetabletter, siden nikotinkonsentrasjonen kan bli så høy at du føler deg dårlig.

Nicotinell inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.
Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses. Kan beveges rundt i munnen, men skal ikke bli liggende på eller under tungen.

Barn og ungdom

Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn.
Hvis det er mistanke om at barn er forgiftet, kontakt helsepersonell umiddelbart. Det er viktig at Nicotinell sugetabletter alltid oppbevares utilgjengelig for barn.

Bør ikke brukes av personer under 18 år fordi erfaring mangler.

Andre legemidler og Nicotinell sugetabletter  

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Nicotinell sugetablett sammen med mat og drikke

Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, cola eller fruktjuice, kan redusere absorpsjon av nikotin fra munnhulen. Inntak av slike drikker bør unngås de siste 15 minuttene før sugetabletten tas. fordi det kan påvirke absorpsjonen av nikotin. Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses.

Nicotinell sugetablett inneholder aspartam, maltitol og natrium

Dette legemidlet inneholder 10 mg aspartam (E951) i hver sugetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Ingredienser:

Virkestoff er: Nikotinhydrogentartratdihydrat tilsvarende nikotin 2 mg.

Hjelpestoffer: Maltitol (E965), natriumkarbonat vannfritt, natriumhydrogenkarbonat, polyakrylatdispersjon, xantangummi, kolloidal vannfri silika, levomentol, peppermynteolje, aspartam, magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Nicotinell 2 mg sugetabletter, Mint - 204 stk

Nicotinell sugetabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne over 18 år mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.

Nicotinell sugetablett, Mint inneholder nikotin som er en av bestanddelene i tobakk. Når du suger på tabletten skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Sugetabletten virker ved å holde en passende konsentrasjon av nikotin i blodet slik at de ubehagelige abstinenssymptomene reduseres. Effekten av Nicotinell sugetablett kommer likevel ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans. Du må være sterkt motivert for å slutte å røyke.

Dosering:

Nicotinell sugetablett er tilgjengelig i to styrker: 1 mg og 2 mg.

Nicotinell sugetablett 1 mg sugetabletter anbefales hos røykere med lav til moderat nikotinavhengighet. Den anbefales ikke for røykere med sterk eller meget sterk nikotinavhengighet.

Nicotinell sugetablett 1 mg sugetabletter kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicotinell depotplaster.

Sug på én sugetablett når du kjenner behov for å røyke. I begynnelsen tas én sugetablett hver 1.-2. time. I de fleste tilfeller er 8-12 sugetabletter per dag tilstrekkelig. Hvis du fremdeles kjenner røykesug, kan du ta flere sugetabletter. Du må ikke ta mer enn 24 sugetabletter per dag av 1 mg (gjelder ved både røykeavvenning og røykereduksjon).

Nicotinell sugetabletter skal primært brukes ved røykeavvenning.

Dosering for voksne over 18 år: Behandling med Nicotinell sugetabletter 

Mindre enn 20 sigaretter per dag: Lav dose er å foretrekke (1 mg sugetablett)

Røyker 20-30 sigaretter per dag: Lav dose (1 mg sugetablett) eller høy dose (2 mg sugetablett) avhengig av pasientens nikotin-avhengighet, ønske og smak.

Røyker over 30 sigaretter per dag: Høy dose er å foretrekke (2 mg sugetablett)

Se tabell i pakningsvedlegget for optimal dosering.

Bruksanvisning:

Start behandlingen med Nicotinell sugetabletter den dagen du slutter å røyke. Du bør slutte helt å røyke for å lykkes med denne behandlingen.

Ta én sugetablett når du får trang til-å røyke. Ikke ta mer enn én sugetablett om gangen. Ikke ta mer enn én sugetablett per time.

Ikke svelg sugetabletten.

 1. Én sugetablett suges inntil en kraftig smak kjennes. Ikke spis eller drikk mens du har en sugetablett i munnen.
 2. La deretter sugetabletten hvile mellom kinn og tannkjøtt.
 3. Når smaken avtar bør det igjen suges på sugetabletten.
 4. Gjenta denne rutinen til sugetabletten er helt oppløst (ca. 30 minutter).

Røykeavvenning:
Du skal slutte å røyke helt når du begynner å bruke sugetablettene, og heller ikke røyke under hele behandlingsperioden. Dette for å øke sjansen for å lykkes med å slutte å røyke.

Behandlingstiden er individuell. I de fleste tilfeller bør behandlingen fortsette i minst 3 måneder. Etter 3 måneder bør du gradvis redusere det daglige antallet sugetabletter. Behandlingen bør avsluttes når du har redusert bruken til 1-2 sugetabletter per dag. Bruk av Nicotinell sugetablett i mer enn 6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan imidlertid ha behov for lengre behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.

Hvis du fremdeles bruker sugetablettene etter 9 måneder, bør du ta kontakt med lege eller apotek.
Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt.

Røykereduksjon:
Nicotinell sugetabletter brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie intervallene. Hensikten er å redusere røykingen så mye som mulig. Sigarettene bør gradvis erstattes med Nicotinell sugetabletter. Dersom du ikke har klart å redusere antallet sigaretter per dag til minst halvparten etter 6 uker, bør du søke profesjonell hjelp. Du bør prøve å slutte å røyke så snart du føler deg motivert, men ikke senere enn 4 måneder etter at du begynte å bruke Nicotinell. Etter det bør antallet sugetabletter gradvis reduseres, for eksempel ved å kutte ut én sugetablett hver 2.-5. dag.

Hvis du ikke lykkes med et alvorlig forsøk på å slutte å røyke innen 6 måneder, bør du oppsøke profesjonell hjelp. Regelmessig bruk av Nicotinell sugetablett utover 6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan ha behov forlenger behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.

Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt.

Behandling med Nicotinell 1 mg sugetabletter i kombinasjon med Nicotinell depotplaster

Røykeavvenning:
Hvis du ikke har lykkes med behandling med kun Nicotinell sugetabletter kan du bruke Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell 1 mg sugetabletter.

Bruk ikke Nicotinell sugetablett:

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er ikke-røyker

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege før du bruker Nicotinell sugetabletter dersom du har

 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt.
 • hatt slag.
 • høyt blodtrykk.
 • problemer med blodsirkulasjonen.
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose).
 • svulst i binyrene (feokromocytom).
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det.

Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell sugetabletter.

Du skal ikke røyke når du bruker Nicotinell sugetabletter, siden nikotinkonsentrasjonen kan bli så høy at du føler deg dårlig.

Nicotinell inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.
Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses. Kan beveges rundt i munnen, men skal ikke bli liggende på eller under tungen.

Barn og ungdom

Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn.
Hvis det er mistanke om at barn er forgiftet, kontakt helsepersonell umiddelbart. Det er viktig at Nicotinell sugetabletter alltid oppbevares utilgjengelig for barn.

Bør ikke brukes av personer under 18 år fordi erfaring mangler.

Andre legemidler og Nicotinell sugetabletter  

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Nicotinell sugetablett sammen med mat og drikke

Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, cola eller fruktjuice, kan redusere absorpsjon av nikotin fra munnhulen. Inntak av slike drikker bør unngås de siste 15 minuttene før sugetabletten tas. fordi det kan påvirke absorpsjonen av nikotin. Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses.

Nicotinell sugetablett inneholder aspartam, maltitol og natrium

Dette legemidlet inneholder 10 mg aspartam (E951) i hver sugetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Ingredienser:

Virkestoff er: Nikotinhydrogentartratdihydrat tilsvarende nikotin 2 mg.

Hjelpestoffer: Maltitol (E965), natriumkarbonat vannfritt, natriumhydrogenkarbonat, polyakrylatdispersjon, xantangummi, kolloidal vannfri silika, levomentol, peppermynteolje, aspartam, magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også