Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Nicotinell Depotplaster 21mg/24t

648,00
21
Varenummer: 66423
+ -

Nicotinell depotplaster 21mg/24 timer

Nicotinell depotplaster er et reseptfritt legemiddel til voksne over 18 år som brukes ved røykeavvenning for å motvirke abstinenssymptomene (røykesug).

Nikotinen tas langsomt opp gjennom huden. Konsentrasjonen av nikotin i blodet er maksimal etter 8-10 timer. Hvert plaster skal sitte på i 24 timer for å gi en jevn tilførsel av nikotin. Dersom du vanligvis ikke lider av røykesug om morgenen, kan plasteret tas av ved sengetid. Ved gradvis å gå ned i styrke kan kroppens nikotinbehov reduseres, og kan til slutt bli borte.

Nicotinell depotplaster kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi eller Nicotinell 1 mg sugetablett. 

Dosering:

Behandling med kun Nicotinell depotplaster

Dosen er ett plaster én gang daglig. Plasteret skal sitte på hele døgnet eller i den tiden du er våken. Bruk av plasteret døgnet rundt er nødvendig dersom du kjenner røyksug allerede om morgenen. Styrke velges med utgangspunkt i tidligere røykevaner.

De som røyker mer enn 20 sigaretter per dag anbefales å starte behandlingen med ett plaster Nicotinell depotplaster 21 mg/24 timer.

For de som røyker mindre enn 20 sigaretter per dag er det passende å starte behandlingen med Nicotinell depotplaster 14 mg/24 timer. Nicotinell depotplaster 7 mg/24 timer benyttes ved dosereduksjon i slutten av behandlingen.

Ved tilfredsstillende effekt etter 3-4 ukers behandling skal du bytte til nærmeste lavere styrke. Deretter senkes dosen ytterligere et trinn til laveste styrke eller du fortsetter med laveste styrke i ytterligere 3-4 uker. Behandling med Nicotinell depotplaster bør ikke pågå i mer enn 3 måneder.

Bruksanvisning

Det er viktig at du slutter helt å røyke før du begynner med Nicotinell depotplaster, og du må være sterkt motivert for å slutte å røyke. Plasteret byttes 1 gang i døgnet. Dersom du ikke føler røykesug om morgenen, kan plasteret fjernes før sengetid. Du kan bade og dusje som vanlig mens du bruker plasteret. Plasteret skal ikke deles.

 1. Klipp langs den stiplede linjen på den barnesikre pakningen.
 2. Fjern den smale siden av aluminiumsfolien. Hold i det hudfargede plasteret og trekk av resten av folien. Unngå å ta på limet.
 3. Plasteret settes på et rent, tørt og helst hårfritt sted på kroppen, for eksempel brystet, ryggen, overarmen eller hoften.
 4. Press plasteret mot huden med flat hånd i ca. 15 sekunder. Plasteret må ikke løsnes eller flyttes fordi det da vil klebe dårligere.
 5. Hvis plasteret løsner bør det kastes, og et nytt plaster bør settes på et annet sted på kroppen. Vent til huden er helt tørr ved bytte av plaster etter badstue, bading, eller fysisk aktivitet.
 6. Nicotinell depotplaster bør ikke settes på samme sted to ganger etter hverandre. Det bør gå en uke før plasteret igjen settes på samme sted. Huden skal ikke være irritert (rød) eller skadet.
 7. Vask hendene etterpå slik at du ikke får overført nikotin til f.eks. øynene.

Behandling med Nicotinell depotplaster i kombinasjon med Nicotinell medisinsk tyggegummi eller sugetabletter les pakningsvedlegget.

Bruk ikke Nicotinell depotplaster:

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du er gravid.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell depotplaster dersom du:

 • har eller har hatt alvorlig hjerte- eller karsykdom, magesår, diabetes, epilepsi eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Dette gjelder også ved kroniske hudsykdommer.

Nicotinell depotplaster inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.

Plasteret inneholder nikotin, også etter bruk, og må oppbevares utilgjengelig for barn. Erfaringer mangler for bruk av preparatet til personer under 18 år.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC, beskyttet mot varme.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Nicotinell depotplaster

 • Virkestoff er nikotin.
 • Andre hjelpestoffer er kopolymer av akryl-metakrylestre. Limet består av fraksjonert kokosnøttolje, kopolymer basert på akrylestre og vinylacetat.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Nicotinell depotplaster 21mg/24 timer

Nicotinell depotplaster er et reseptfritt legemiddel til voksne over 18 år som brukes ved røykeavvenning for å motvirke abstinenssymptomene (røykesug).

Nikotinen tas langsomt opp gjennom huden. Konsentrasjonen av nikotin i blodet er maksimal etter 8-10 timer. Hvert plaster skal sitte på i 24 timer for å gi en jevn tilførsel av nikotin. Dersom du vanligvis ikke lider av røykesug om morgenen, kan plasteret tas av ved sengetid. Ved gradvis å gå ned i styrke kan kroppens nikotinbehov reduseres, og kan til slutt bli borte.

Nicotinell depotplaster kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi eller Nicotinell 1 mg sugetablett. 

Dosering:

Behandling med kun Nicotinell depotplaster

Dosen er ett plaster én gang daglig. Plasteret skal sitte på hele døgnet eller i den tiden du er våken. Bruk av plasteret døgnet rundt er nødvendig dersom du kjenner røyksug allerede om morgenen. Styrke velges med utgangspunkt i tidligere røykevaner.

De som røyker mer enn 20 sigaretter per dag anbefales å starte behandlingen med ett plaster Nicotinell depotplaster 21 mg/24 timer.

For de som røyker mindre enn 20 sigaretter per dag er det passende å starte behandlingen med Nicotinell depotplaster 14 mg/24 timer. Nicotinell depotplaster 7 mg/24 timer benyttes ved dosereduksjon i slutten av behandlingen.

Ved tilfredsstillende effekt etter 3-4 ukers behandling skal du bytte til nærmeste lavere styrke. Deretter senkes dosen ytterligere et trinn til laveste styrke eller du fortsetter med laveste styrke i ytterligere 3-4 uker. Behandling med Nicotinell depotplaster bør ikke pågå i mer enn 3 måneder.

Bruksanvisning

Det er viktig at du slutter helt å røyke før du begynner med Nicotinell depotplaster, og du må være sterkt motivert for å slutte å røyke. Plasteret byttes 1 gang i døgnet. Dersom du ikke føler røykesug om morgenen, kan plasteret fjernes før sengetid. Du kan bade og dusje som vanlig mens du bruker plasteret. Plasteret skal ikke deles.

 1. Klipp langs den stiplede linjen på den barnesikre pakningen.
 2. Fjern den smale siden av aluminiumsfolien. Hold i det hudfargede plasteret og trekk av resten av folien. Unngå å ta på limet.
 3. Plasteret settes på et rent, tørt og helst hårfritt sted på kroppen, for eksempel brystet, ryggen, overarmen eller hoften.
 4. Press plasteret mot huden med flat hånd i ca. 15 sekunder. Plasteret må ikke løsnes eller flyttes fordi det da vil klebe dårligere.
 5. Hvis plasteret løsner bør det kastes, og et nytt plaster bør settes på et annet sted på kroppen. Vent til huden er helt tørr ved bytte av plaster etter badstue, bading, eller fysisk aktivitet.
 6. Nicotinell depotplaster bør ikke settes på samme sted to ganger etter hverandre. Det bør gå en uke før plasteret igjen settes på samme sted. Huden skal ikke være irritert (rød) eller skadet.
 7. Vask hendene etterpå slik at du ikke får overført nikotin til f.eks. øynene.

Behandling med Nicotinell depotplaster i kombinasjon med Nicotinell medisinsk tyggegummi eller sugetabletter les pakningsvedlegget.

Bruk ikke Nicotinell depotplaster:

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du er gravid.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell depotplaster dersom du:

 • har eller har hatt alvorlig hjerte- eller karsykdom, magesår, diabetes, epilepsi eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Dette gjelder også ved kroniske hudsykdommer.

Nicotinell depotplaster inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.

Plasteret inneholder nikotin, også etter bruk, og må oppbevares utilgjengelig for barn. Erfaringer mangler for bruk av preparatet til personer under 18 år.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC, beskyttet mot varme.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Nicotinell depotplaster

 • Virkestoff er nikotin.
 • Andre hjelpestoffer er kopolymer av akryl-metakrylestre. Limet består av fraksjonert kokosnøttolje, kopolymer basert på akrylestre og vinylacetat.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.