Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Nicorette Sugetabletter 2mg Coolmint

158,00
4x20
Varenummer: 564582
+ -

Nicorette 2mg sugetabletter med coolmint 

Nicorette 2 mg sugetabletter er et reseptfritt legemiddelbrukes som hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.

Nicorette 2 mg sugetabletter er best egnet for røykere med lav nikotinavhengighet, f.eks. hvis det normalt går mer enn 30 minutter fra du våkner om morgenen til du røyker den første sigaretten, eller hvis du røyker mindre enn 20 sigaretter daglig.

Dosering:
Styrken velges etter graden av nikotinavhengighet:
4 mg brukes ved sterk avhengighet, eller når tidligere forsøk med 2 mg har mislykkes.
2 mg brukes ved lav til moderat avhengighet, eller under nedtrapping etter å ha brukt 4 mg. Du bør ikke spise eller drikke samtidig. Sugetablettene suges langsomt.

Sugetabletten skal plasseres i munnen der den løser seg opp og frigir nikotin for opptak til kroppen gjennom munnslimhinnen.

Plasser én sugetablett i munnen og flytt den periodevis fra en side i munnen til den andre siden og tilbake igjen, inntil sugetabletten er helt oppløst. Dette tar vanligvis mindre enn 20 minutter. Sugetabletten skal ikke tygges eller svelges hel. Du bør ikke spise eller drikke mens sugetabletten er i munnen.

Instruksjonen for hvordan du skal bruke Nicorette avhenger av om du skal:
(a) slutte å røyke umiddelbart
(b) slutte å røyke gradvis

Voksne over 18 år

(a) Dosering ved umiddelbar røykeslutt
Hensikten er å slutte å røyke umiddelbart og bruke sugetablettene for å lette røyksuget. Dosen og lengden på behandlingen varierer fra person til person. Start med å bruke 8-12 sugetabletter daglig, uansett styrke. Når røyksug oppstår, plasserer du en sugetablett i munnen og lar den løse seg opp.

Du røyker mer enn 20 sigaretter per dag:

 • Begynn med 4 mg sugetablett i 6 uker. Reduser så dosen gradvis ved å redusere antall sugetabletter som brukes per dag.
 • 2 mg sugetablett kan brukes til nedtrapping.

Du røyker færre enn 20 sigaretter per dag:

 • Begynn med 2 mg sugetablett i 6 uker. Reduser så dosen gradvis ved å redusere antall sugetabletter som brukes per dag.

Når du kun bruker 1-2 sugetabletter daglig, avslutter du behandlingen. Etter at du har sluttet kan du noen ganger føle et plutselig røyksug. Dersom dette skjer, kan du bruke én sugetablett igjen.

(b) Dosering ved gradvis røykereduksjon
Hensikten er å starte med å gradvis erstatte noen av sigarettene med sugetabletter. Etter å ha oppnådd dette, kutter du ut alle sigarettene og fortsetter med sugetablettene. Til slutt kutter du også ut sugetablettene.

Når et røyksug oppstår, bruk en sugetablett istedenfor en sigarett for å lette røyksuget. Reduser antall sigaretter per dag så mye som mulig. Dersom du ikke har oppnådd røykereduksjon etter 6 uker og/eller røykeslutt etter 6 måneder etter behandlingsstart, bør du snakke med en lege.

Du bør kutte ut sigarettene fullstendig så snart du føler deg klar for det. Følg deretter instruksjonene for umiddelbar røykeslutt, som beskrevet over. Gjør dette så snart som mulig.

Ikke overskrid anbefalt dose. Følg instruksjonene nøye og bruk ikke flere enn 15 sugetabletter i løpet av en dag (24 timer).

Rådfør deg med lege dersom du har behov for å bruke legemidlet i mer enn 9 måneder.

Barn og ungdom

Ungdom 12-17 år
Nicorette skal kun brukes dersom det er anbefalt av helsepersonell.

Barn under 12 år
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 12 år.

Bruk ikke Nicorette

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • du er under 12 år
 • du ikke røyker

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Nicorette dersom du har noen av følgende sykdommer:

 •        nylig har hatt hjerteinfarkt eller slag
 •        brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 •        hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 •        høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 •        hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 •        moderat eller alvorlig leversykdom
 •        alvorlig nyresykdom
 •        diabetes
 •        overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 •        svulst i binyrene (feokromocytom)
 •        magesår
 •        betennelse i spiserøret

Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.

Barn

Riktig dose for voksne kan gi alvorlig forgiftning hos barn, og dette kan være livstruende. Derfor er det viktig å oppbevare Nicorette sugetabletter utilgjengelig for barn til enhver tid.

Andre legemidler og Nicorette

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:

 •        teofyllin for behandling av astma
 •        takrin for Alzheimers sykdom
 •        klozapin for schizofreni
 •        ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom

Inntak av Nicorette sammen med mat og drikke

Du bør ikke spise eller drikke mens sugetabletten er i munnen.          

Oppbevaring:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • I propylenboks: Oppbevares i originalboksen for å beskytte mot fuktighet.
 • I blister: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Beholderen skal ikke gjenbrukes for oppbevaring av andre ting, ettersom det kan være rester av tablettstøv inne i beholderen, som kan lage et tynt belegg på tingene som legges oppi.

Ingredienser:

Virkestoff er: Hver sugetablett inneholder 2 mg nikotin (som nikotinresinat).

Hjelpestoffer:

 • Tablettkjerne: mannitol (E421), xantangummi, Wintherfresh RDE4-149 spraytørket (akasiegummi (E414), peppermynte, mentol og eukalyptus smakstilsetninger), natriumkarbonat, vannfritt (E500), sukralose (E955), acesulfamkalium (E950), magnesiumstearat (E470b).
 • Drasjering: hypromellose (E464), Wintherfresh RDE4-149 (peppermynte, mentol og eukalyptus smakstilsetninger), titandioksid (E171), sukralose (E955), mikrokrystallinsk cellulose (E460), kaliumaluminiumsilikat (E555), acesulfamkalium (E950), polysorbat 80 (E433).

Nicorette sugetabletter er sukkerfri.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Nicorette 2mg sugetabletter med coolmint 

Nicorette 2 mg sugetabletter er et reseptfritt legemiddelbrukes som hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.

Nicorette 2 mg sugetabletter er best egnet for røykere med lav nikotinavhengighet, f.eks. hvis det normalt går mer enn 30 minutter fra du våkner om morgenen til du røyker den første sigaretten, eller hvis du røyker mindre enn 20 sigaretter daglig.

Dosering:
Styrken velges etter graden av nikotinavhengighet:
4 mg brukes ved sterk avhengighet, eller når tidligere forsøk med 2 mg har mislykkes.
2 mg brukes ved lav til moderat avhengighet, eller under nedtrapping etter å ha brukt 4 mg. Du bør ikke spise eller drikke samtidig. Sugetablettene suges langsomt.

Sugetabletten skal plasseres i munnen der den løser seg opp og frigir nikotin for opptak til kroppen gjennom munnslimhinnen.

Plasser én sugetablett i munnen og flytt den periodevis fra en side i munnen til den andre siden og tilbake igjen, inntil sugetabletten er helt oppløst. Dette tar vanligvis mindre enn 20 minutter. Sugetabletten skal ikke tygges eller svelges hel. Du bør ikke spise eller drikke mens sugetabletten er i munnen.

Instruksjonen for hvordan du skal bruke Nicorette avhenger av om du skal:
(a) slutte å røyke umiddelbart
(b) slutte å røyke gradvis

Voksne over 18 år

(a) Dosering ved umiddelbar røykeslutt
Hensikten er å slutte å røyke umiddelbart og bruke sugetablettene for å lette røyksuget. Dosen og lengden på behandlingen varierer fra person til person. Start med å bruke 8-12 sugetabletter daglig, uansett styrke. Når røyksug oppstår, plasserer du en sugetablett i munnen og lar den løse seg opp.

Du røyker mer enn 20 sigaretter per dag:

 • Begynn med 4 mg sugetablett i 6 uker. Reduser så dosen gradvis ved å redusere antall sugetabletter som brukes per dag.
 • 2 mg sugetablett kan brukes til nedtrapping.

Du røyker færre enn 20 sigaretter per dag:

 • Begynn med 2 mg sugetablett i 6 uker. Reduser så dosen gradvis ved å redusere antall sugetabletter som brukes per dag.

Når du kun bruker 1-2 sugetabletter daglig, avslutter du behandlingen. Etter at du har sluttet kan du noen ganger føle et plutselig røyksug. Dersom dette skjer, kan du bruke én sugetablett igjen.

(b) Dosering ved gradvis røykereduksjon
Hensikten er å starte med å gradvis erstatte noen av sigarettene med sugetabletter. Etter å ha oppnådd dette, kutter du ut alle sigarettene og fortsetter med sugetablettene. Til slutt kutter du også ut sugetablettene.

Når et røyksug oppstår, bruk en sugetablett istedenfor en sigarett for å lette røyksuget. Reduser antall sigaretter per dag så mye som mulig. Dersom du ikke har oppnådd røykereduksjon etter 6 uker og/eller røykeslutt etter 6 måneder etter behandlingsstart, bør du snakke med en lege.

Du bør kutte ut sigarettene fullstendig så snart du føler deg klar for det. Følg deretter instruksjonene for umiddelbar røykeslutt, som beskrevet over. Gjør dette så snart som mulig.

Ikke overskrid anbefalt dose. Følg instruksjonene nøye og bruk ikke flere enn 15 sugetabletter i løpet av en dag (24 timer).

Rådfør deg med lege dersom du har behov for å bruke legemidlet i mer enn 9 måneder.

Barn og ungdom

Ungdom 12-17 år
Nicorette skal kun brukes dersom det er anbefalt av helsepersonell.

Barn under 12 år
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 12 år.

Bruk ikke Nicorette

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • du er under 12 år
 • du ikke røyker

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Nicorette dersom du har noen av følgende sykdommer:

 •        nylig har hatt hjerteinfarkt eller slag
 •        brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 •        hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 •        høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 •        hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 •        moderat eller alvorlig leversykdom
 •        alvorlig nyresykdom
 •        diabetes
 •        overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 •        svulst i binyrene (feokromocytom)
 •        magesår
 •        betennelse i spiserøret

Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.

Barn

Riktig dose for voksne kan gi alvorlig forgiftning hos barn, og dette kan være livstruende. Derfor er det viktig å oppbevare Nicorette sugetabletter utilgjengelig for barn til enhver tid.

Andre legemidler og Nicorette

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:

 •        teofyllin for behandling av astma
 •        takrin for Alzheimers sykdom
 •        klozapin for schizofreni
 •        ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom

Inntak av Nicorette sammen med mat og drikke

Du bør ikke spise eller drikke mens sugetabletten er i munnen.          

Oppbevaring:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • I propylenboks: Oppbevares i originalboksen for å beskytte mot fuktighet.
 • I blister: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Beholderen skal ikke gjenbrukes for oppbevaring av andre ting, ettersom det kan være rester av tablettstøv inne i beholderen, som kan lage et tynt belegg på tingene som legges oppi.

Ingredienser:

Virkestoff er: Hver sugetablett inneholder 2 mg nikotin (som nikotinresinat).

Hjelpestoffer:

 • Tablettkjerne: mannitol (E421), xantangummi, Wintherfresh RDE4-149 spraytørket (akasiegummi (E414), peppermynte, mentol og eukalyptus smakstilsetninger), natriumkarbonat, vannfritt (E500), sukralose (E955), acesulfamkalium (E950), magnesiumstearat (E470b).
 • Drasjering: hypromellose (E464), Wintherfresh RDE4-149 (peppermynte, mentol og eukalyptus smakstilsetninger), titandioksid (E171), sukralose (E955), mikrokrystallinsk cellulose (E460), kaliumaluminiumsilikat (E555), acesulfamkalium (E950), polysorbat 80 (E433).

Nicorette sugetabletter er sukkerfri.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Nicotinell Sugetabletter 1mg Mint

398,00
204 ENPAC

Nicorette Munnspray 1mg/dose Freshmint

314,00
2x150 DOSER

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Pevaryl Pudder 1%

107,00
30 G