Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Nicorette depotplaster 15mg/16 timer - 7stk

193,00
7
Varenummer: 27112
+ -

Nicorette depotplaster, gjennomsiktig 15 mg/16 timer

Nicorette depotplaster er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne over 18 år ved røykavvenning.

Frigjøring av nikotin skjer langsomt og tas opp gjennom huden. Plasteret skal sitte på i 16 timer, noe som er en tidsmessig etterlikning av nikotintilførsel ved røyking. Effekten av Nicorette depotplaster kommer ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans.

Dosering

Du kan bruke Nicorette depotplaster enten alene eller sammen med enten Nicorette 2 mg tyggegummi, Nicorette 2 mg sugetablett, Nicorette 1 mg/dose munnspray eller Nicorette 10 mg inhalator.

Du skal ikke røyke samtidig som du bruker plasteret.

Behandling med plaster alene

Ved høy nikotinavhengighet (hvis du røyker mer enn ca. 20 sigaretter/dag):
Ett 25 mg/16 timers plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid hver dag i 8 uker.
Deretter reduserer du nikotindosen gradvis ved å bruke ett 15 mg/16 timer plaster i 2 uker.
Videre bruker du ett 10 mg/16 timer plaster i ytterligere 2 uker.

Ved lav nikotinavhengighet (hvis du røyker færre enn ca. 20 sigaretter/dag):
Ett 15 mg/16 timers plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid hver dag i 8 uker.
Deretter reduserer du nikotindosen ved å bruke ett 10 mg/16 timer plaster i 4 uker.

Lengre behandlingstid enn 6 måneder anbefales ikke.

Behandling med Nicorette depotplaster i kombinasjon med Nicorette tyggegummi, sugetablett, munnspray eller inhalator

Les pakningsvedlegget.

Bruksanvisning
Depotplasteret settes på om morgenen og tas av om kvelden ved sengetid. Stedet hvor plasteret settes på bør varieres hver dag for å minske risikoen for hudirritasjon. Bruk av vann (f.eks. ved dusjing eller bading) eller hvis du svetter mye kan gjøre at plasteret ikke fester seg så godt.

 1. Vask hendene før du setter på plasteret.
 2. Klipp opp pakningen ved markeringen.
 3. Velg et sted på kroppen med frisk, ren tørr hud, helst uten hår, f.eks. hoften eller overarmen.
 4. Ikke påfør huden hudkremer, oljer eller talkum før du setter på plasteret da det kan forhindre plasteret i å feste seg ordentlig.
 5. Trekk bort den ene halvparten av beskyttelsesfolien så langt det lar seg gjøre. Unngå å ta på limet.
 6. Sett den klebrige delen av plasteret forsiktig mot huden og trekk bort den gjenværende halvparten av beskyttelsesfolien.
 7. Press depotplasteret mot huden med håndflaten eller fingertuppene i ca. 10-15 sekunder.
 8. Gni fingrene forsiktig rundt kanten på plasteret for å forsikre deg om at plasteret kleber ordentlig.
 9. Vask hendene slik at du ikke får nikotin overført til for eksempel øynene.
 10. Ta av depotplasteret etter ca. 16 timer, dvs. før du legger deg.
 11. Brett sammen brukte depotplastre og kast det slik at det ikke blir tilgjengelig for barn.
 12. Hvis Nicorette depotplaster skulle løsne og falle av, sett umiddelbart på et nytt plaster på et annet sted på kroppen og behold det på til det skal tas av om kvelden.
 13. Ta et nytt depotplaster neste dag og gjenta fra punkt 1. Sett ikke plasteret på samme sted hver morgen, men varier mellom f.eks. høyre og venstre overarm.

Bruk ikke Nicorette dersom:

 • du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • du er yngre enn 18 år
 • du aldri har røykt

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Nicorette.
Det kan hende at du kan benytte Nicorette, men dette må diskuteres med legen din dersom du har noen av følgende sykdommer:

 • nylig (innen 3 måneder) hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • alvorlig eller moderat leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår eller sår i tolvfingertarmen
 • betennelse i spiserøret

Nicorette plaster skal fjernes før MR-undersøkelse for å unngå risiko for brannskader.

Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.

Nicorette inneholder nikotin og kan derfor være forbundet med en viss tilvenningsfare, men er både mindre skadelig og lettere å avslutte enn røykeavhengighet.

Barn og ungdom

Nicorette depotplaster skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten anbefaling av helsepersonell.

Plasteret inneholder nikotin også etter bruk og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Andre legemidler og Nicorette

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:

 • teofyllin for behandling av astma
 • takrin for behandling av Alzheimers sykdom
 • klozapin for behandling av schizofreni
 • ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 30ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Ingredienser:

Virkestoff er: 1 depotplaster inneholder: nikotin 15,75 mg, 23,62 mg og 39,37 mg.

Dette tilsvarer at plastrene avgir 10 mg, 15 mg og 25 mg nikotin over en periode på 16 timer.

Hjelpestoffer: Triglyserider av middels kjedelengde, basisk butylert metakrylatkopolymer, polyetylentereftalat (PET)-film, Akrylatmatriks, Akrylbindende oppløsning, Kaliumhydroksid, Krysskarmellosenatrium, Aluminiumacetylacetonat, Beskyttelsesfilm, Polyetylentereftalat (PET)-film (aluminiumbelagt på én side og silikonisert på begge sidene).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

 

Nicorette depotplaster, gjennomsiktig 15 mg/16 timer

Nicorette depotplaster er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne over 18 år ved røykavvenning.

Frigjøring av nikotin skjer langsomt og tas opp gjennom huden. Plasteret skal sitte på i 16 timer, noe som er en tidsmessig etterlikning av nikotintilførsel ved røyking. Effekten av Nicorette depotplaster kommer ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans.

Dosering

Du kan bruke Nicorette depotplaster enten alene eller sammen med enten Nicorette 2 mg tyggegummi, Nicorette 2 mg sugetablett, Nicorette 1 mg/dose munnspray eller Nicorette 10 mg inhalator.

Du skal ikke røyke samtidig som du bruker plasteret.

Behandling med plaster alene

Ved høy nikotinavhengighet (hvis du røyker mer enn ca. 20 sigaretter/dag):
Ett 25 mg/16 timers plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid hver dag i 8 uker.
Deretter reduserer du nikotindosen gradvis ved å bruke ett 15 mg/16 timer plaster i 2 uker.
Videre bruker du ett 10 mg/16 timer plaster i ytterligere 2 uker.

Ved lav nikotinavhengighet (hvis du røyker færre enn ca. 20 sigaretter/dag):
Ett 15 mg/16 timers plaster settes på om morgenen og tas av ved sengetid hver dag i 8 uker.
Deretter reduserer du nikotindosen ved å bruke ett 10 mg/16 timer plaster i 4 uker.

Lengre behandlingstid enn 6 måneder anbefales ikke.

Behandling med Nicorette depotplaster i kombinasjon med Nicorette tyggegummi, sugetablett, munnspray eller inhalator

Les pakningsvedlegget.

Bruksanvisning
Depotplasteret settes på om morgenen og tas av om kvelden ved sengetid. Stedet hvor plasteret settes på bør varieres hver dag for å minske risikoen for hudirritasjon. Bruk av vann (f.eks. ved dusjing eller bading) eller hvis du svetter mye kan gjøre at plasteret ikke fester seg så godt.

 1. Vask hendene før du setter på plasteret.
 2. Klipp opp pakningen ved markeringen.
 3. Velg et sted på kroppen med frisk, ren tørr hud, helst uten hår, f.eks. hoften eller overarmen.
 4. Ikke påfør huden hudkremer, oljer eller talkum før du setter på plasteret da det kan forhindre plasteret i å feste seg ordentlig.
 5. Trekk bort den ene halvparten av beskyttelsesfolien så langt det lar seg gjøre. Unngå å ta på limet.
 6. Sett den klebrige delen av plasteret forsiktig mot huden og trekk bort den gjenværende halvparten av beskyttelsesfolien.
 7. Press depotplasteret mot huden med håndflaten eller fingertuppene i ca. 10-15 sekunder.
 8. Gni fingrene forsiktig rundt kanten på plasteret for å forsikre deg om at plasteret kleber ordentlig.
 9. Vask hendene slik at du ikke får nikotin overført til for eksempel øynene.
 10. Ta av depotplasteret etter ca. 16 timer, dvs. før du legger deg.
 11. Brett sammen brukte depotplastre og kast det slik at det ikke blir tilgjengelig for barn.
 12. Hvis Nicorette depotplaster skulle løsne og falle av, sett umiddelbart på et nytt plaster på et annet sted på kroppen og behold det på til det skal tas av om kvelden.
 13. Ta et nytt depotplaster neste dag og gjenta fra punkt 1. Sett ikke plasteret på samme sted hver morgen, men varier mellom f.eks. høyre og venstre overarm.

Bruk ikke Nicorette dersom:

 • du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • du er yngre enn 18 år
 • du aldri har røykt

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Nicorette.
Det kan hende at du kan benytte Nicorette, men dette må diskuteres med legen din dersom du har noen av følgende sykdommer:

 • nylig (innen 3 måneder) hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • alvorlig eller moderat leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår eller sår i tolvfingertarmen
 • betennelse i spiserøret

Nicorette plaster skal fjernes før MR-undersøkelse for å unngå risiko for brannskader.

Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.

Nicorette inneholder nikotin og kan derfor være forbundet med en viss tilvenningsfare, men er både mindre skadelig og lettere å avslutte enn røykeavhengighet.

Barn og ungdom

Nicorette depotplaster skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten anbefaling av helsepersonell.

Plasteret inneholder nikotin også etter bruk og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Andre legemidler og Nicorette

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:

 • teofyllin for behandling av astma
 • takrin for behandling av Alzheimers sykdom
 • klozapin for behandling av schizofreni
 • ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 30ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Ingredienser:

Virkestoff er: 1 depotplaster inneholder: nikotin 15,75 mg, 23,62 mg og 39,37 mg.

Dette tilsvarer at plastrene avgir 10 mg, 15 mg og 25 mg nikotin over en periode på 16 timer.

Hjelpestoffer: Triglyserider av middels kjedelengde, basisk butylert metakrylatkopolymer, polyetylentereftalat (PET)-film, Akrylatmatriks, Akrylbindende oppløsning, Kaliumhydroksid, Krysskarmellosenatrium, Aluminiumacetylacetonat, Beskyttelsesfilm, Polyetylentereftalat (PET)-film (aluminiumbelagt på én side og silikonisert på begge sidene).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også