Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Sedix Tabletter 200mg

157,00
28 ENPAC
Varenummer: 156375
+ -

Sedix tabletter

Sedix tabletter er et plantebasert reseptfritt legemiddel som brukes av voksne og barn over 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning.

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som inneholder ekstrakt av pasjonsblomst.

Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering:

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år er:

 • For lindring av mild uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld.
  Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).
 • For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann.

Kontakt lege eller kvalifisert helsepersonell hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk.

Barn og ungdom

Dette legemidlet anbefales ikke for barn under 12 år.

Sedix inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, og er så godt som "natriumfritt".

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Sedix

Virkestoffet er ekstrakt av urten pasjonsblomst (Passiflora incarnata L., herba).
Hver tablett inneholder 200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Passiflora incarnata L., herba (tilsvarer 700-1000 mg pasjonsblomst).
Ekstraksjonsløsemiddel: Etanol 60 % v/v.

Andre innholdsstoffer er:

 • Tablettkjerne: cellulose mikrokrystallinsk, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, silika, kolloidal vannfri, trikalsiumfosfat.
 • Drasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, rød jernoksid (E172).
 • Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet, er maltodekstrin.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Sedix tabletter

Sedix tabletter er et plantebasert reseptfritt legemiddel som brukes av voksne og barn over 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning.

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som inneholder ekstrakt av pasjonsblomst.

Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering:

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år er:

 • For lindring av mild uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld.
  Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).
 • For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann.

Kontakt lege eller kvalifisert helsepersonell hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk.

Barn og ungdom

Dette legemidlet anbefales ikke for barn under 12 år.

Sedix inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, og er så godt som "natriumfritt".

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Sedix

Virkestoffet er ekstrakt av urten pasjonsblomst (Passiflora incarnata L., herba).
Hver tablett inneholder 200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Passiflora incarnata L., herba (tilsvarer 700-1000 mg pasjonsblomst).
Ekstraksjonsløsemiddel: Etanol 60 % v/v.

Andre innholdsstoffer er:

 • Tablettkjerne: cellulose mikrokrystallinsk, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, silika, kolloidal vannfri, trikalsiumfosfat.
 • Drasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, rød jernoksid (E172).
 • Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet, er maltodekstrin.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Lunixen Tabletter

182,00
28 ENPAC

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC