Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Laxoberal dråper 7,5mg/ml

95,00
30 ML
Varenummer: 51631

Laxoberal dråper
- Ved midlertidig forstoppelse

DRÅPER, oppløsning 7,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Natriumpikosulfat 7,5 mg, natriumbenzoat, flytende sorbitol 70% (ikke krystalliserende), natriumsitratdihydrat, sitronsyremonohydrat, renset vann.

Indikasjoner: 

Midlertidig forstoppelse.

 

Dosering:

10 dråper tilsvarer 5 mg natriumpikosulfat. Dosen bør tilpasses individuelt. Bør tas om kvelden for å oppnå avføring påfølgende morgen.
Voksne: Normaldosering: 10 dråper daglig. Anbefalt doseringsprogram: 5-10 dråper den 1. dagen, unntaksvis 15 dråper. Deretter økes (opptil maks. høyeste anbefalte dose) eller minskes antall dråper til man oppnår regelmessig avføring og ønsket konsistens. Etter 1 ukes behandling bør doseringen trappes ned til hver 2. eller hver 3. dag i ca. 2 uker, før full seponering. Det anbefales å starte med laveste dose. Maks. daglig dose bør ikke overskrides.
Barn <12 år: Skal ikke gis uten leges forskrivning.
Administrering: Kan blandes med ulike drikker eller mat.

 

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Ileus, intestinal obstruksjon, sterke, smertefulle og/eller akutte abdominale tilstander med feber (f.eks. appendisitt) som potensielt er assosiert med kvalme og oppkast, akutte inflammatoriske tarmsykdommer, alvorlig dehydrering.

 

Forsiktighetsregler: 

Må ikke brukes daglig eller over lengre perioder uten å undersøke årsaken til forstoppelsen. Langvarig og overdreven bruk kan føre til forstyrrelse i væske- og elektrolyttbalansen og hypokalemi. Svimmelhet og/eller synkope er rapportert. Detaljene tilgjengelige for disse tilfellene indikerer at dette kan være avføringssynkope (eller synkope som kan tilskrives problemer med avføringen), eller en vasovagal respons til abdominal smerte relatert til forstoppelse, og ikke nødvendigvis knyttet til inntak av natriumpikosulfat. Bør ikke gis til barn uten etter leges forskrivning. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Ved abdominale kramper bør kjøring av bil og bruk av maskiner unngås.

 

Interaksjoner: 

Samtidig bruk av diuretika eller kortikosteroider kan øke risikoen for elektrolyttforstyrrelser ved høye doser natriumpikosulfat. Elektrolyttforstyrrelser kan føre til økt følsomhet for hjerteglykosider. Samtidig bruk av antibiotika kan redusere den lakserende virkningen.

Gå til interaksjonsanalyse

 

Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Det foreligger ikke velkontrollerte data på bruk hos gravide. Lang erfaring har ikke vist skadelige effekter på svangerskapsforløpet. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Amming: Hverken den aktive metabolitten av natriumpikosulfat BHPM eller dens glukoronider går over i morsmelk. Kan derfor brukes under amming. Fertilitet: Ingen humane data.

 

Bivirkninger:

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalt ubehag, abdominale kramper og smerter. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Nevrologiske: Svimmelhet. Ukjent frekvens: Hud: Hudreaksjoner som angioødem, legemiddelindusert utslett, kløe. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Nevrologiske: Synkope. Svimmelhet og synkope samsvarer med vasovagal reaksjon (f.eks. pga. abdominale kramper, avføring).

Rapportering av bivirkninger

 

Overdosering/Forgiftning:

Symptomer: Ved høye doser kan diaré, abdominalkramper og klinisk signifikant tap av væske, kalium og andre elektrolytter forekomme. Tilfeller av iskemi i colonmucosa er rapportert i forbindelse med betraktelig høyere doser enn anbefalt for forstoppelse. Kronisk overdosering kan føre til kronisk diaré, magesmerter, hypokalemi, sekundær hyperaldosteronisme og nyresten. Skader i renale tubuli, metabolsk alkalose og muskelsvakhet sekundært til hypokalemi er beskrevet i forbindelse med kronisk misbruk av laksantia. Behandling: Kort tid etter overdosering kan absorpsjonen minimaliseres eller hindres ved å frembringe brekninger eller ved ventrikkelskylling. Rehydrering og justering av elektrolytter kan være nødvendig, særlig hos eldre og ungdom. Bruk av spasmolytika kan ha en viss effekt. Se Giftinformasjonens anbefalinger A06A B08.

 

Egenskaper:

Klassifisering: Kontaktlaksantium. Virkningsmekanisme: Spaltes enzymatisk i tykktarmen av sulfataseproduserende mikroorganismer. Spaltingsproduktene (frie difenoler) gir lakserende effekt dels via kjemoreseptorer og intramurale nevroner i tarmveggen, dels gjennom hemming av tarmens absorpsjon av vann som gir volumøkning av feces. Har ingen effekt på fordøyelse eller absorpsjon av kalorier eller essensielle næringsstoffer i tynntarmen. Absorpsjon: Natriumpikosulfat når kolon uten absorpsjon av betydning. Det enterohepatiske kretsløp unngås. Virkning etter ca. 6-12 timer. Utskillelse: 10-20% utskilles glukuronisert via urinen, resten uabsorbert via feces.

Laxoberal dråper
- Ved midlertidig forstoppelse

DRÅPER, oppløsning 7,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Natriumpikosulfat 7,5 mg, natriumbenzoat, flytende sorbitol 70% (ikke krystalliserende), natriumsitratdihydrat, sitronsyremonohydrat, renset vann.

Indikasjoner: 

Midlertidig forstoppelse.

 

Dosering:

10 dråper tilsvarer 5 mg natriumpikosulfat. Dosen bør tilpasses individuelt. Bør tas om kvelden for å oppnå avføring påfølgende morgen.
Voksne: Normaldosering: 10 dråper daglig. Anbefalt doseringsprogram: 5-10 dråper den 1. dagen, unntaksvis 15 dråper. Deretter økes (opptil maks. høyeste anbefalte dose) eller minskes antall dråper til man oppnår regelmessig avføring og ønsket konsistens. Etter 1 ukes behandling bør doseringen trappes ned til hver 2. eller hver 3. dag i ca. 2 uker, før full seponering. Det anbefales å starte med laveste dose. Maks. daglig dose bør ikke overskrides.
Barn <12 år: Skal ikke gis uten leges forskrivning.
Administrering: Kan blandes med ulike drikker eller mat.

 

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Ileus, intestinal obstruksjon, sterke, smertefulle og/eller akutte abdominale tilstander med feber (f.eks. appendisitt) som potensielt er assosiert med kvalme og oppkast, akutte inflammatoriske tarmsykdommer, alvorlig dehydrering.

 

Forsiktighetsregler: 

Må ikke brukes daglig eller over lengre perioder uten å undersøke årsaken til forstoppelsen. Langvarig og overdreven bruk kan føre til forstyrrelse i væske- og elektrolyttbalansen og hypokalemi. Svimmelhet og/eller synkope er rapportert. Detaljene tilgjengelige for disse tilfellene indikerer at dette kan være avføringssynkope (eller synkope som kan tilskrives problemer med avføringen), eller en vasovagal respons til abdominal smerte relatert til forstoppelse, og ikke nødvendigvis knyttet til inntak av natriumpikosulfat. Bør ikke gis til barn uten etter leges forskrivning. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Ved abdominale kramper bør kjøring av bil og bruk av maskiner unngås.

 

Interaksjoner: 

Samtidig bruk av diuretika eller kortikosteroider kan øke risikoen for elektrolyttforstyrrelser ved høye doser natriumpikosulfat. Elektrolyttforstyrrelser kan føre til økt følsomhet for hjerteglykosider. Samtidig bruk av antibiotika kan redusere den lakserende virkningen.

Gå til interaksjonsanalyse

 

Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Det foreligger ikke velkontrollerte data på bruk hos gravide. Lang erfaring har ikke vist skadelige effekter på svangerskapsforløpet. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Amming: Hverken den aktive metabolitten av natriumpikosulfat BHPM eller dens glukoronider går over i morsmelk. Kan derfor brukes under amming. Fertilitet: Ingen humane data.

 

Bivirkninger:

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalt ubehag, abdominale kramper og smerter. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Nevrologiske: Svimmelhet. Ukjent frekvens: Hud: Hudreaksjoner som angioødem, legemiddelindusert utslett, kløe. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Nevrologiske: Synkope. Svimmelhet og synkope samsvarer med vasovagal reaksjon (f.eks. pga. abdominale kramper, avføring).

Rapportering av bivirkninger

 

Overdosering/Forgiftning:

Symptomer: Ved høye doser kan diaré, abdominalkramper og klinisk signifikant tap av væske, kalium og andre elektrolytter forekomme. Tilfeller av iskemi i colonmucosa er rapportert i forbindelse med betraktelig høyere doser enn anbefalt for forstoppelse. Kronisk overdosering kan føre til kronisk diaré, magesmerter, hypokalemi, sekundær hyperaldosteronisme og nyresten. Skader i renale tubuli, metabolsk alkalose og muskelsvakhet sekundært til hypokalemi er beskrevet i forbindelse med kronisk misbruk av laksantia. Behandling: Kort tid etter overdosering kan absorpsjonen minimaliseres eller hindres ved å frembringe brekninger eller ved ventrikkelskylling. Rehydrering og justering av elektrolytter kan være nødvendig, særlig hos eldre og ungdom. Bruk av spasmolytika kan ha en viss effekt. Se Giftinformasjonens anbefalinger A06A B08.

 

Egenskaper:

Klassifisering: Kontaktlaksantium. Virkningsmekanisme: Spaltes enzymatisk i tykktarmen av sulfataseproduserende mikroorganismer. Spaltingsproduktene (frie difenoler) gir lakserende effekt dels via kjemoreseptorer og intramurale nevroner i tarmveggen, dels gjennom hemming av tarmens absorpsjon av vann som gir volumøkning av feces. Har ingen effekt på fordøyelse eller absorpsjon av kalorier eller essensielle næringsstoffer i tynntarmen. Absorpsjon: Natriumpikosulfat når kolon uten absorpsjon av betydning. Det enterohepatiske kretsløp unngås. Virkning etter ca. 6-12 timer. Utskillelse: 10-20% utskilles glukuronisert via urinen, resten uabsorbert via feces.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Dulcolax enterotab 5mg

37,00
30 ENPAC

Pursennid tab 12mg

56,00
40 ENPAC

Toilax enterotab 5mg

47,00
25