Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Pursennid Tabletter 12mg 40 stk

64,00
40 ENPAC
Varenummer: 400416

Pursennid 12 mg drasjerte tabletter

40 stk

Pursennid tabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne og barn over 12 år til korttidsbehandling mot forstoppelse og til bruk før røntgenundersøkelse eller operative inngrep.

Pursennid er et avføringsmiddel der virkestoffet er glykosider fra sennesblad. Det virker ved at muskelsammentrekningen i tykktarmen økes. Pursennid stimulerer avføring normalt innen 8-12 timer og er derfor best egnet til å tas om kvelden.

Vedvarende forstoppelse bør først behandles med en fiberrik diett (f.eks. frukt, grønnsaker og korn) med tilstrekkelig væskeinntak eller fysisk aktivitet.

Dosering:

Den anbefalte dosen for voksne over 18 år: 2-4 tabletter ved sengetid.

Anbefalt dosering for barn over 12 år: 1-2 tabletter ved sengetid, avhengig av alder. Ikke mer enn 2 tabletter daglig.

Ta tablettene én gang daglig med et glass vann, om kvelden ved sengetid.

Du bør ikke bruke Pursennid mer enn 1 uke. Ta kontakt med lege ved langtidsbruk.

Tarmtømming før røntgenundersøkelse:

Dosen bestemmes av legen.

Normaldosering: 2-4 tabletter tas dagen før undersøkelsen.

Bruk ikke Pursennid

 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet,
 • dersom du er blitt fortalt av lege eller farmasøyt at du ikke skal bruke avføringsmidler,
 • dersom du har betennelsessykdommer i tynn- og tykktarm (f.eks. Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt),
 • dersom du lider av kvalme, diaré, oppkast eller magekramper,
 • dersom du har akutte, skarpe eller vedvarende magesmerter eller om abdomen er øm ved berøring eller bevegelse. Dersom du har disse symptomene kan det være tegn på en udiagnostisert magesykdom og lege bør derfor kontaktes,
 • dersom du er alvorlig dehydrert, med vanntap og forstyrrelser i elektrolyttbalansen (f.eks. kaliummangel).

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med legen din eller spør på apoteket:

 • dersom du ikke opplever noen positiv effekt ved bruk av Pursennid,
 • dersom du ønsker å bruke legemidlet lengre enn 1 uke. Medisinsk rådgivning er viktig siden forlenget bruk av dette legemidlet kan forårsake tilvenning og svekkelse av tarmfunksjonen,
 • dersom dine symptomer vedvarer eller blir verre ved bruk av Pursennid,
 • dersom du opplever hudutslett, kvalme eller oppkast,
 • dersom du nylig har hatt operasjon i mageområdet.

Bør bare brukes i korte perioder. Langvarig og regelmessig bruk av Pursennid kan føre til alvorlige bivirkninger som for eksempel kaliummangel. Det kan også føre til kraftig nedsettelse av normal tarmfunksjon og kan gi avhengighet som kan kreve gradvis avvenning over flere uker. Langvarig bruk bør bare skje i samråd med lege. Ved endrede avføringsvaner bør lege kontaktes.

Barn

Pursennid skal ikke gis til barn under 12 år, kun etter avtale med legen.

Andre legemidler og Pursennid

Snakk med legen dersom du behandles med diuretika eller adrenokortikosteroider, siden bruk av Pursennid kan forstyrre saltbalansen i kroppen din.

Langtidsmisbruk av Pursennid kan føre til mangel av kalium i kroppen (hypokalemi). Dette kan føre til forsterket effekt av hjerteglykosider (digitalis) og interagere med andre medisiner som brukes til å behandle hjerteproblemer (antiarrytmiske legemidler som quinidin).

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Generelt for avføringsmidler: Mulighet for nedsatt opptak av andre legemidler.

Inntak av Pursennid sammen med mat og drikke

Kombinasjon av lakris (store mengder) og Pursennid kan forstyrre saltbalansen i kroppen din.

Pursennid inneholder glukose, laktose og sukrose

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Pursennid etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevar legemidlet i originalpakningen.

Oppbevares ved høyst 30ºC.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Pursennid

 • Virkestoffer er kalsiumsalter av standardisert ekstrakt av sennesblader svarende til 12 mg sennaglykosider beregnet som sennosid A og B.
 • Andre innholdsstoffer er stearinsyre, glukose, talkum, maisstivelse, laktose, cetykpalmitat,titandioksid (E 171), kolloidal silika, akasiagummi og sukrose.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Pursennid 12 mg drasjerte tabletter

40 stk

Pursennid tabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes av voksne og barn over 12 år til korttidsbehandling mot forstoppelse og til bruk før røntgenundersøkelse eller operative inngrep.

Pursennid er et avføringsmiddel der virkestoffet er glykosider fra sennesblad. Det virker ved at muskelsammentrekningen i tykktarmen økes. Pursennid stimulerer avføring normalt innen 8-12 timer og er derfor best egnet til å tas om kvelden.

Vedvarende forstoppelse bør først behandles med en fiberrik diett (f.eks. frukt, grønnsaker og korn) med tilstrekkelig væskeinntak eller fysisk aktivitet.

Dosering:

Den anbefalte dosen for voksne over 18 år: 2-4 tabletter ved sengetid.

Anbefalt dosering for barn over 12 år: 1-2 tabletter ved sengetid, avhengig av alder. Ikke mer enn 2 tabletter daglig.

Ta tablettene én gang daglig med et glass vann, om kvelden ved sengetid.

Du bør ikke bruke Pursennid mer enn 1 uke. Ta kontakt med lege ved langtidsbruk.

Tarmtømming før røntgenundersøkelse:

Dosen bestemmes av legen.

Normaldosering: 2-4 tabletter tas dagen før undersøkelsen.

Bruk ikke Pursennid

 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet,
 • dersom du er blitt fortalt av lege eller farmasøyt at du ikke skal bruke avføringsmidler,
 • dersom du har betennelsessykdommer i tynn- og tykktarm (f.eks. Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt),
 • dersom du lider av kvalme, diaré, oppkast eller magekramper,
 • dersom du har akutte, skarpe eller vedvarende magesmerter eller om abdomen er øm ved berøring eller bevegelse. Dersom du har disse symptomene kan det være tegn på en udiagnostisert magesykdom og lege bør derfor kontaktes,
 • dersom du er alvorlig dehydrert, med vanntap og forstyrrelser i elektrolyttbalansen (f.eks. kaliummangel).

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med legen din eller spør på apoteket:

 • dersom du ikke opplever noen positiv effekt ved bruk av Pursennid,
 • dersom du ønsker å bruke legemidlet lengre enn 1 uke. Medisinsk rådgivning er viktig siden forlenget bruk av dette legemidlet kan forårsake tilvenning og svekkelse av tarmfunksjonen,
 • dersom dine symptomer vedvarer eller blir verre ved bruk av Pursennid,
 • dersom du opplever hudutslett, kvalme eller oppkast,
 • dersom du nylig har hatt operasjon i mageområdet.

Bør bare brukes i korte perioder. Langvarig og regelmessig bruk av Pursennid kan føre til alvorlige bivirkninger som for eksempel kaliummangel. Det kan også føre til kraftig nedsettelse av normal tarmfunksjon og kan gi avhengighet som kan kreve gradvis avvenning over flere uker. Langvarig bruk bør bare skje i samråd med lege. Ved endrede avføringsvaner bør lege kontaktes.

Barn

Pursennid skal ikke gis til barn under 12 år, kun etter avtale med legen.

Andre legemidler og Pursennid

Snakk med legen dersom du behandles med diuretika eller adrenokortikosteroider, siden bruk av Pursennid kan forstyrre saltbalansen i kroppen din.

Langtidsmisbruk av Pursennid kan føre til mangel av kalium i kroppen (hypokalemi). Dette kan føre til forsterket effekt av hjerteglykosider (digitalis) og interagere med andre medisiner som brukes til å behandle hjerteproblemer (antiarrytmiske legemidler som quinidin).

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Generelt for avføringsmidler: Mulighet for nedsatt opptak av andre legemidler.

Inntak av Pursennid sammen med mat og drikke

Kombinasjon av lakris (store mengder) og Pursennid kan forstyrre saltbalansen i kroppen din.

Pursennid inneholder glukose, laktose og sukrose

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Pursennid etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevar legemidlet i originalpakningen.

Oppbevares ved høyst 30ºC.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Pursennid

 • Virkestoffer er kalsiumsalter av standardisert ekstrakt av sennesblader svarende til 12 mg sennaglykosider beregnet som sennosid A og B.
 • Andre innholdsstoffer er stearinsyre, glukose, talkum, maisstivelse, laktose, cetykpalmitat,titandioksid (E 171), kolloidal silika, akasiagummi og sukrose.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Dulcolax Enterotabletter 5mg

41,00
30 ENPAC

Pursennid Tabletter 12mg

43,00
20 ENPAC

Recrea Forte Liniment 5% 60ml

319,00
60 ML

Laxoberal Dråper 7,5mg/ml

105,00
30 ML