Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Minifom 50 Kapsler 200mg

177,00
50
Varenummer: 69435
+ -

Minifom 200mg 50 Myke Kapsler

Minifom kapsler er et reseptfritt legemiddel, brukes mot økt gassdannelse i mage-tarmkanalen.

Ved å virke spenningsnedsettende bryter Minifom ned skum og bobler som dannes i mage- tarmkanalen. Økt gassansamling i mage-tarmkanalen skyldes for det meste nedsvelget luft som danner skum og bobler. Minifom virker lokalt i mage-tarmkanalen og tas ikke opp i kroppen. Full effekt fås etter et par døgns behandling.

Dosering:

Den anbefalte dosen er 1 kapsel 3-4 ganger daglig.

Annen dosering kun etter avtale med lege. 

Kapslene bør svelges hele med et stort glass vann etter mat.

Bruk ikke Minifom:

  • dersom du er allergisk overfor Antifoam-M (dimetikon, kolloidal silika) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Minifom.

Andre legemidler og Minifom

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Miniform kapsler tas ikke opp i kroppen og kan derfor brukes under graviditet og amming.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på boksen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Minifom kapsler

  • Virkestoff er Antifoam M, som består av dimetikon 1000 og vannfri, kolloidal silika.
  • Hjelpestoffer er gelatin, glyserol og jernoksid, rødt (E172).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Minifom 200mg 50 Myke Kapsler

Minifom kapsler er et reseptfritt legemiddel, brukes mot økt gassdannelse i mage-tarmkanalen.

Ved å virke spenningsnedsettende bryter Minifom ned skum og bobler som dannes i mage- tarmkanalen. Økt gassansamling i mage-tarmkanalen skyldes for det meste nedsvelget luft som danner skum og bobler. Minifom virker lokalt i mage-tarmkanalen og tas ikke opp i kroppen. Full effekt fås etter et par døgns behandling.

Dosering:

Den anbefalte dosen er 1 kapsel 3-4 ganger daglig.

Annen dosering kun etter avtale med lege. 

Kapslene bør svelges hele med et stort glass vann etter mat.

Bruk ikke Minifom:

  • dersom du er allergisk overfor Antifoam-M (dimetikon, kolloidal silika) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Minifom.

Andre legemidler og Minifom

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Miniform kapsler tas ikke opp i kroppen og kan derfor brukes under graviditet og amming.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på boksen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Minifom kapsler

  • Virkestoff er Antifoam M, som består av dimetikon 1000 og vannfri, kolloidal silika.
  • Hjelpestoffer er gelatin, glyserol og jernoksid, rødt (E172).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Imogas Kapsler 240mg

67,00
30 ENPAC

D-pearls kaps 80mcg

177,00
80+40 ENPAC

Imodium Tabletter 2mg

72,00
Imodium tab 2mg er et reseptfritt legemiddel med begrensninger i mengden du kan kjøpe. Det er kun lov å kjøpe en pakke av gangen. 16 ENPAC

Laxoberal Dråper 7,5mg/ml

105,00
30 ML