Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Lunixen Tabletter

187,00
28 ENPAC
Varenummer: 553096
+ -

Lunixen Tabletter

Lunixen tabletter er et plantebasert reseptfritt legemiddel som brukes av voksne og barn over 12 år for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser.

Dosering:

Anbefalt dose for voksne, eldre og barn over 12 år:
For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.
For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett 1/2-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.
Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.

Tablettene skal svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges.

Du bør ta dette legemidlet uten opphold i 2-4 uker for oppnå best effekt.
Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter behandling i 2 uker.

Bruk av Lunixen hos barn

Bruk av dette legemidlet til barn under 12 år anbefales ikke.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.


Sammensetning av Lunixen

Virkestoffet er valerianarot (Valeriana officinalis L., radix).
Hver tablett inneholder 500 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Valeriana officinalis L., radix (tilsvarer 2-3 g valerianarot).
Ekstraksjonsløsemiddel: etanol 60 % (V/V).

Andre innholdsstoffer er:

  • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), pregelatinisert stivelse, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
  • Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol, talkum, indigokarminaluminiumlakk (E 132), rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Lunixen Tabletter

Lunixen tabletter er et plantebasert reseptfritt legemiddel som brukes av voksne og barn over 12 år for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser.

Dosering:

Anbefalt dose for voksne, eldre og barn over 12 år:
For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.
For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett 1/2-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.
Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.

Tablettene skal svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges.

Du bør ta dette legemidlet uten opphold i 2-4 uker for oppnå best effekt.
Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter behandling i 2 uker.

Bruk av Lunixen hos barn

Bruk av dette legemidlet til barn under 12 år anbefales ikke.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.


Sammensetning av Lunixen

Virkestoffet er valerianarot (Valeriana officinalis L., radix).
Hver tablett inneholder 500 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Valeriana officinalis L., radix (tilsvarer 2-3 g valerianarot).
Ekstraksjonsløsemiddel: etanol 60 % (V/V).

Andre innholdsstoffer er:

  • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), pregelatinisert stivelse, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
  • Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol, talkum, indigokarminaluminiumlakk (E 132), rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også