Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Laxabon Pulv til Mikstur

267,00
2x68,5 G
Varenummer: 380410
+ -

Laxabon, pulver til mikstur

Laxabon pulver til mikstur er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år til tarmtømming før kirurgi, koloskopi eller røntgenundersøkelser.

Laxabon oppløst i vann virker ved å gi en diaré som rengjør tarmen raskt, vanligvis innen 4 timer.

Dosering:

Den vanlige dosen er:

Anbefalt dosering er 4 liter (4 poser) oppløsning eller som angitt av legen. Mat må unngås 3-4 timer før du starter å ta Laxabon oppløsning, og du må ikke, under noen omstendighet, innta fast føde senere enn 2 timer før inntak av Laxabon. Ca. 2,5 dl drikkes hvert 10. min. til anbefalt mengde er inntatt eller til tarminnholdet er klart.

Doseringsregime
Du kan enten dele opp mengden Laxabon ved å drikke den ene halvparten på kvelden dagen før undersøkelsen og drikke den andre halvparten på morgenen undersøkelsesdagen,
eller drikke hele mengden på en gang om morgenen hvis undersøkelsen din skal foregå på ettermiddagen (dvs. hvis undersøkelsen er planlagt minst 4 timer etter at du starter å drikke Laxabon, se også instruksjonene nedenfor).
Diskuter med legen din hva som er best for deg.
Hvis du har behov for narkose/bedøvelse i forbindelse med undersøkelsen skal hele mengden av Laxabon drikkes opp minst 2 timer før undersøkelsen. For best resultat bør undersøkelsen gjøres innen 4-6 timer etter at alt Laxabon er drukket opp.

Raskt inntak av hver porsjon er å foretrekke fremfor kontinuerlig inntak av mindre mengder. Den første tarmtømmingen inntreffer ca. 1 time etter at Laxabon-inntaket har begynt. Dersom det oppstår en utspiling av magen (oppblåsthet) eller magesmerter, skal inntaket av Laxabon trappes ned (drikkes langsommere) eller avbrytes midlertidig til symptomene er borte.

Bruksanvisning

Løs opp posens innhold i 0,5 liter lunkent vann og rør ordentlig til alt pulveret er oppløst. Hell deretter i ytterligere 0,5 liter vann og rør slik at væsken blandes. Bruk f. eks. et 1 liters husholdningsmål.
Oppløsningen smaker bedre når den er kald. Oppløsningen må ikke tilsettes andre stoffer som f.eks. smaksstoffer, saft, juice o.l.

Hvis du mener at virkningen av Laxabon er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Bruk ikke Laxabon:

 • dersom du er allergisk overfor makrogol (polyetylenglykol) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • hvis du har alvorlig tilstopping av tarmen (obstruksjon)
 • hvis du har perforasjon i tarmen (hull i bukhulen)
 • hvis du har unormal langsom tømming av magesekken
 • hvis du har forstørret tykktarm (megacolon)

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Laxabon hvis du har:

 • hjerte- eller nyresvikt
 • nedsatt bevissthet (våkenhetstilstand)
 • nedsatt brekningsrefleks
 • tendens til å ha sure oppstøt fra magen
 • tykktarmskreft

Dersom Laxabon tilføres raskere enn magesekken tømmes, vil brekningsrefleksen kunne stimuleres. Dette kan føre til slimhinnerifter og blødninger (Mallory-Weiss).

Hvis du plutselig opplever magesmerte eller blødning fra endetarm (rektalblødning) ved bruk av Laxabon for tarmtømming, kontakt lege eller søk medisinsk råd umiddelbart.

Barn

Bruk til barn anbefales ikke. Sikkerhet og toleranse ved bruk hos barn er foreløpig ikke dokumentert.

Andre legemidler og Laxabon

Effekten av andre legemidler kan nedsettes hvis de tas like før du tar Laxabon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Inntak av Laxabon sammen med mat og drikke

Oppløsningen må ikke tilsettes andre stoffer som f.eks. smaksstoffer, saft, juice o.l.
Du bør unngå mat og drikke de siste 3-4 timene før du tar Laxabon, og under ingen omstendigheter innta fast føde senere enn 2 timer før bruk av Laxabon.

Graviditet og amming

Graviditet
Det er liten erfaring med bruk av Laxabon under graviditet. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid.

Amming
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før du tar dette legemidlet dersom du ammer.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Uåpnet pakning kan oppbevares i romtemperatur. Holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.

Ferdig tilberedt oppløsning er holdbar i 14 dager i kjøleskap.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Laxabon

 • Virkestoffer er makrogol 3350 59 g, natriumsulfat (vannfritt) 5,69 g, natriumhydrogenkarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g, kaliumklorid 0,75 g.
 • Hjelpestoff er kolloidal silika 0,006 g.

Ferdig tilberedt oppløsning inneholder: polyetylenglykol 17,6 mmol/l, natrium 125 mmol/l, klorid 35 mmol/l, sulfat 40 mmol/l, hydrogenkarbonat 20 mmol/l, kalium 10 mmol/l.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Laxabon, pulver til mikstur

Laxabon pulver til mikstur er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år til tarmtømming før kirurgi, koloskopi eller røntgenundersøkelser.

Laxabon oppløst i vann virker ved å gi en diaré som rengjør tarmen raskt, vanligvis innen 4 timer.

Dosering:

Den vanlige dosen er:

Anbefalt dosering er 4 liter (4 poser) oppløsning eller som angitt av legen. Mat må unngås 3-4 timer før du starter å ta Laxabon oppløsning, og du må ikke, under noen omstendighet, innta fast føde senere enn 2 timer før inntak av Laxabon. Ca. 2,5 dl drikkes hvert 10. min. til anbefalt mengde er inntatt eller til tarminnholdet er klart.

Doseringsregime
Du kan enten dele opp mengden Laxabon ved å drikke den ene halvparten på kvelden dagen før undersøkelsen og drikke den andre halvparten på morgenen undersøkelsesdagen,
eller drikke hele mengden på en gang om morgenen hvis undersøkelsen din skal foregå på ettermiddagen (dvs. hvis undersøkelsen er planlagt minst 4 timer etter at du starter å drikke Laxabon, se også instruksjonene nedenfor).
Diskuter med legen din hva som er best for deg.
Hvis du har behov for narkose/bedøvelse i forbindelse med undersøkelsen skal hele mengden av Laxabon drikkes opp minst 2 timer før undersøkelsen. For best resultat bør undersøkelsen gjøres innen 4-6 timer etter at alt Laxabon er drukket opp.

Raskt inntak av hver porsjon er å foretrekke fremfor kontinuerlig inntak av mindre mengder. Den første tarmtømmingen inntreffer ca. 1 time etter at Laxabon-inntaket har begynt. Dersom det oppstår en utspiling av magen (oppblåsthet) eller magesmerter, skal inntaket av Laxabon trappes ned (drikkes langsommere) eller avbrytes midlertidig til symptomene er borte.

Bruksanvisning

Løs opp posens innhold i 0,5 liter lunkent vann og rør ordentlig til alt pulveret er oppløst. Hell deretter i ytterligere 0,5 liter vann og rør slik at væsken blandes. Bruk f. eks. et 1 liters husholdningsmål.
Oppløsningen smaker bedre når den er kald. Oppløsningen må ikke tilsettes andre stoffer som f.eks. smaksstoffer, saft, juice o.l.

Hvis du mener at virkningen av Laxabon er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Bruk ikke Laxabon:

 • dersom du er allergisk overfor makrogol (polyetylenglykol) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • hvis du har alvorlig tilstopping av tarmen (obstruksjon)
 • hvis du har perforasjon i tarmen (hull i bukhulen)
 • hvis du har unormal langsom tømming av magesekken
 • hvis du har forstørret tykktarm (megacolon)

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du bruker Laxabon hvis du har:

 • hjerte- eller nyresvikt
 • nedsatt bevissthet (våkenhetstilstand)
 • nedsatt brekningsrefleks
 • tendens til å ha sure oppstøt fra magen
 • tykktarmskreft

Dersom Laxabon tilføres raskere enn magesekken tømmes, vil brekningsrefleksen kunne stimuleres. Dette kan føre til slimhinnerifter og blødninger (Mallory-Weiss).

Hvis du plutselig opplever magesmerte eller blødning fra endetarm (rektalblødning) ved bruk av Laxabon for tarmtømming, kontakt lege eller søk medisinsk råd umiddelbart.

Barn

Bruk til barn anbefales ikke. Sikkerhet og toleranse ved bruk hos barn er foreløpig ikke dokumentert.

Andre legemidler og Laxabon

Effekten av andre legemidler kan nedsettes hvis de tas like før du tar Laxabon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Inntak av Laxabon sammen med mat og drikke

Oppløsningen må ikke tilsettes andre stoffer som f.eks. smaksstoffer, saft, juice o.l.
Du bør unngå mat og drikke de siste 3-4 timene før du tar Laxabon, og under ingen omstendigheter innta fast føde senere enn 2 timer før bruk av Laxabon.

Graviditet og amming

Graviditet
Det er liten erfaring med bruk av Laxabon under graviditet. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid.

Amming
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før du tar dette legemidlet dersom du ammer.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Uåpnet pakning kan oppbevares i romtemperatur. Holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.

Ferdig tilberedt oppløsning er holdbar i 14 dager i kjøleskap.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Laxabon

 • Virkestoffer er makrogol 3350 59 g, natriumsulfat (vannfritt) 5,69 g, natriumhydrogenkarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g, kaliumklorid 0,75 g.
 • Hjelpestoff er kolloidal silika 0,006 g.

Ferdig tilberedt oppløsning inneholder: polyetylenglykol 17,6 mmol/l, natrium 125 mmol/l, klorid 35 mmol/l, sulfat 40 mmol/l, hydrogenkarbonat 20 mmol/l, kalium 10 mmol/l.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.