Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Kull abigo mikst 150mg/ml

201,00
100 ML
Varenummer: 425470
+ -

Kull Abigo 150 mg/ml mikstur, suspensjon

Kull Abigo mikstur er et reseptfritt legemiddel, brukes som førstehjelp ved forgiftning og mot diaré forårsaket av f.eks. omgangssyke eller matforgiftning o.l. Miksturen virker raskt og er lettere å bruke enn pulver.

Kull Abigo er en mikstur som inneholder aktivt kull. Kullet binder skadelige stoffer, f.eks. kjemikalier, legemidler og giftstoffer fra bakterier, i magesekken og forhindrer dermed at disse tas opp i kroppen.

Dosering:

Miksturen ristes kraftig før bruk.

Dosering for barn og voksne

Førstehjelp ved forgiftning:
Den anbefalte dosen er 100-300 ml mikstur (15-45 g aktivt kull), om mulig mer, tas umiddelbart etter at brekninger eventuelt er fremkalt.

Hvis du er i tvil om det er riktig å fremkalle brekninger, bør Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00, kontaktes.

Lege må kontaktes.

Mot diaré f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.:
Den anbefalte dosen er 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) én til flere ganger daglig.

Bruk ikke Kull Abigo

 • dersom du er allergisk overfor aktivt kull eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Kull Abigo.

Kull Abigo bør ikke brukes over lengre tid, da opptak av næringsmidler og vitaminer kan reduseres.

Kull Abigo har liten effekt ved forgiftninger med blåsyre, jern, såkalte basiske stoffer og mineralsyrer.

OBS! Brekninger skal ikke fremkalles ved inntak av etsende stoffer eller såkalte petroleumsdestillater (lampeolje, bensin o.l.).

Andre legemidler og Kull Abigo

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Aktivt kull kan nedsette effekten av andre legemidler dersom de gis samtidig. Det bør derfor gå minst 2 timer mellom inntak av kull og andre legemidler.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen kjente risiko ved bruk under graviditet eller amming.

Kull Abigo inneholder etanol, sorbitol, metyl- og propylparahydroksybenzoat

Dette legemidlet inneholder:

 • 0,2 vol% etanol (alkohol), dvs. opp til 0,34 g per dose for voksne, tilsvarende 8,6 ml øl eller 3,6 ml vin per dose. Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi, og er skadelig for personer som har alkoholproblemer.
 • sorbitol (E 420) som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Sorbitol kan ha en mild avførende effekt. Energimengde: 2,6 kcal/g sorbitol.
 • metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216) som kan gi allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Oppbevaring:

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Kull Abigo

 • Virkestoffer er aktivt kull 150 mg/ml. 1 spiseskje (15 ml) inneholder 2,25 g aktivt kull.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er sorbitol (E 420) 170 mg, etanol 96 % 1,2 mg, karmellosenatrium, magnesiumaluminiumsilikat kolloidal, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216) og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kull Abigo 150 mg/ml mikstur, suspensjon

Kull Abigo mikstur er et reseptfritt legemiddel, brukes som førstehjelp ved forgiftning og mot diaré forårsaket av f.eks. omgangssyke eller matforgiftning o.l. Miksturen virker raskt og er lettere å bruke enn pulver.

Kull Abigo er en mikstur som inneholder aktivt kull. Kullet binder skadelige stoffer, f.eks. kjemikalier, legemidler og giftstoffer fra bakterier, i magesekken og forhindrer dermed at disse tas opp i kroppen.

Dosering:

Miksturen ristes kraftig før bruk.

Dosering for barn og voksne

Førstehjelp ved forgiftning:
Den anbefalte dosen er 100-300 ml mikstur (15-45 g aktivt kull), om mulig mer, tas umiddelbart etter at brekninger eventuelt er fremkalt.

Hvis du er i tvil om det er riktig å fremkalle brekninger, bør Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00, kontaktes.

Lege må kontaktes.

Mot diaré f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.:
Den anbefalte dosen er 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) én til flere ganger daglig.

Bruk ikke Kull Abigo

 • dersom du er allergisk overfor aktivt kull eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Kull Abigo.

Kull Abigo bør ikke brukes over lengre tid, da opptak av næringsmidler og vitaminer kan reduseres.

Kull Abigo har liten effekt ved forgiftninger med blåsyre, jern, såkalte basiske stoffer og mineralsyrer.

OBS! Brekninger skal ikke fremkalles ved inntak av etsende stoffer eller såkalte petroleumsdestillater (lampeolje, bensin o.l.).

Andre legemidler og Kull Abigo

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Aktivt kull kan nedsette effekten av andre legemidler dersom de gis samtidig. Det bør derfor gå minst 2 timer mellom inntak av kull og andre legemidler.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen kjente risiko ved bruk under graviditet eller amming.

Kull Abigo inneholder etanol, sorbitol, metyl- og propylparahydroksybenzoat

Dette legemidlet inneholder:

 • 0,2 vol% etanol (alkohol), dvs. opp til 0,34 g per dose for voksne, tilsvarende 8,6 ml øl eller 3,6 ml vin per dose. Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi, og er skadelig for personer som har alkoholproblemer.
 • sorbitol (E 420) som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Sorbitol kan ha en mild avførende effekt. Energimengde: 2,6 kcal/g sorbitol.
 • metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216) som kan gi allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Oppbevaring:

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Kull Abigo

 • Virkestoffer er aktivt kull 150 mg/ml. 1 spiseskje (15 ml) inneholder 2,25 g aktivt kull.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er sorbitol (E 420) 170 mg, etanol 96 % 1,2 mg, karmellosenatrium, magnesiumaluminiumsilikat kolloidal, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216) og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også