Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Klorhexidin lin 1mg/ml

49,00
125 ML
Varenummer: 7214
+ -

Klorhexidin Fresenius Kabi 1 mg/ml liniment, oppløsning

Klorhexidin oppløsning er et reseptfritt legemiddel, brukes til rensing og desinfisering av overflatiske sår. Klorhexidin dreper og hemmer vekst av ulike bakterier. 

Klorhexidin inneholder klorheksidindiacetat, som dreper eller hemmer tilveksten av ulike typer bakterier. 

Dosering:

Til utvortes vask. Brukes ved behov. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Klorhexidin Fresenius Kabi etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Det er ingen spesielle forholdsregler for oppbevaring. Dersom kroppsvarm oppløsning er ønskelig, kan beholderne oppbevares i varmeskap (+40ºC) i opptil en uke.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Klorhexidin Fresenius Kabi

  • Virkestoffet er klorheksidindiacetat.
  • Andre innholdsstoffer er natriumacetattrihydrat, eddiksyre og vann til injeksjonsvæsker.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Klorhexidin Fresenius Kabi 1 mg/ml liniment, oppløsning

Klorhexidin oppløsning er et reseptfritt legemiddel, brukes til rensing og desinfisering av overflatiske sår. Klorhexidin dreper og hemmer vekst av ulike bakterier. 

Klorhexidin inneholder klorheksidindiacetat, som dreper eller hemmer tilveksten av ulike typer bakterier. 

Dosering:

Til utvortes vask. Brukes ved behov. Effekten kan reduseres av såpe, blod, puss og andre organiske stoffer.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Klorhexidin Fresenius Kabi etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Det er ingen spesielle forholdsregler for oppbevaring. Dersom kroppsvarm oppløsning er ønskelig, kan beholderne oppbevares i varmeskap (+40ºC) i opptil en uke.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Klorhexidin Fresenius Kabi

  • Virkestoffet er klorheksidindiacetat.
  • Andre innholdsstoffer er natriumacetattrihydrat, eddiksyre og vann til injeksjonsvæsker.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også