Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Jodix Tabletter 130mg

157,00
10
Varenummer: 12104
+ -

Jodix 130 mg Tabletter

Jodix tabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn over 3 år: For å forebygge mot effekten av radioaktivt jod på skjoldbruskkjertelen, ved radioaktivt nedfall forårsaket av atomeksplosjon eller atomulykke.

Radioaktivt jod kommer inn i lungene når det inhaleres, og det lagres i skjoldbruskkjertelen som er utsatt for store mengder stråling. Dette kan forårsake lavt stoffskifte (hypotyreose) eller kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av dette.

Hvis én dose tas umiddelbart etter mottatt informasjon om mulig radioaktiv nedfall, forhindrer Jodix 90-99 % av opphopningen av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. Hvis inntak av tabletten forsinkes i 3-4 timer, er den beskyttende effekten mot eksponering bare ca. 50 %. Den forebyggende effekten av én dose varer 1-2 dager.

Dosering:

Instruksjoner fra myndighetene må følges når du tar Jodix. Ta alltid dette legemidlet nøyaktig slik det er beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller som legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt legen din eller apoteket hvis du er usikker.

For best mulig effekt skal Jodix tas så snart som mulig. Hvis inntak av tabletten forsinkes i 3-4 timer, er den beskyttende effekten mot eksponering kun ca. 50 %. Den forebyggende effekten av én dose varer 1-2 dager.
Tabletter bør alltid være tilgjengelige hjemme, på arbeidsplassen og tilfluktsrom.
Anbefalt dose:
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett som en enkelt dose

Bruk av Jodix hos barn

  • Fra 3 til 12 år: 1/2 tablett som en enkelt dose

Tabletten kan tygges, knuses eller svelges hel. Tablettene tas med rikelig mengde væske.
Følg disse instruksjonene med mindre legen din gir deg andre råd.
Du bør ikke ta en ny dose selv. Hvis nedfall av radioaktivt materiale skjer igjen eller varer lenge nok til at en ny dose er nødvendig, vil myndighetene informere om det via media.

Andre legemidler og Jodix

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Litium og amiodaron (legemiddel mot uregelmessig hjerterytme) kan endre effekten jod har på skjoldbruskkjertelen.

Inntak av Jodix sammen med mat og drikke

Tablettene skal tas med rikelig mengde væske.

Jodix inneholder kalium

Jodix inneholder 30,6 mg kalium/tablett. Dette må tas i betraktning hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter som går på en kontrollert kaliumdiett.

Oppbevaring:

Jodix oppbevares ved romtemperatur (15°C – 25°C). Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Jodix

  • Virkestoffet er kaliumjodid. Én tablett inneholder 130 mg kaliumjodid.
  • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat. 

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Jodix 130 mg Tabletter

Jodix tabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn over 3 år: For å forebygge mot effekten av radioaktivt jod på skjoldbruskkjertelen, ved radioaktivt nedfall forårsaket av atomeksplosjon eller atomulykke.

Radioaktivt jod kommer inn i lungene når det inhaleres, og det lagres i skjoldbruskkjertelen som er utsatt for store mengder stråling. Dette kan forårsake lavt stoffskifte (hypotyreose) eller kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av dette.

Hvis én dose tas umiddelbart etter mottatt informasjon om mulig radioaktiv nedfall, forhindrer Jodix 90-99 % av opphopningen av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. Hvis inntak av tabletten forsinkes i 3-4 timer, er den beskyttende effekten mot eksponering bare ca. 50 %. Den forebyggende effekten av én dose varer 1-2 dager.

Dosering:

Instruksjoner fra myndighetene må følges når du tar Jodix. Ta alltid dette legemidlet nøyaktig slik det er beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller som legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt legen din eller apoteket hvis du er usikker.

For best mulig effekt skal Jodix tas så snart som mulig. Hvis inntak av tabletten forsinkes i 3-4 timer, er den beskyttende effekten mot eksponering kun ca. 50 %. Den forebyggende effekten av én dose varer 1-2 dager.
Tabletter bør alltid være tilgjengelige hjemme, på arbeidsplassen og tilfluktsrom.
Anbefalt dose:
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett som en enkelt dose

Bruk av Jodix hos barn

  • Fra 3 til 12 år: 1/2 tablett som en enkelt dose

Tabletten kan tygges, knuses eller svelges hel. Tablettene tas med rikelig mengde væske.
Følg disse instruksjonene med mindre legen din gir deg andre råd.
Du bør ikke ta en ny dose selv. Hvis nedfall av radioaktivt materiale skjer igjen eller varer lenge nok til at en ny dose er nødvendig, vil myndighetene informere om det via media.

Andre legemidler og Jodix

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Litium og amiodaron (legemiddel mot uregelmessig hjerterytme) kan endre effekten jod har på skjoldbruskkjertelen.

Inntak av Jodix sammen med mat og drikke

Tablettene skal tas med rikelig mengde væske.

Jodix inneholder kalium

Jodix inneholder 30,6 mg kalium/tablett. Dette må tas i betraktning hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter som går på en kontrollert kaliumdiett.

Oppbevaring:

Jodix oppbevares ved romtemperatur (15°C – 25°C). Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Jodix

  • Virkestoffet er kaliumjodid. Én tablett inneholder 130 mg kaliumjodid.
  • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat. 

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Ibux Tabletter 400mg

68,00
20 ENPAC

Panodil Tabletter 500mg

22,00
20 ENPAC