Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Ibux Kapsler 200mg

75,00
20 ENPAC
Varenummer: 95352

Ibux kapsler 200 mg - 20 stk

Ibux kapsler 200mg er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Ibux kapsler inneholder virkestoffet ibuprofen som tilhører en legemiddelgruppe som kalles NSAIDs (ikke steroide antiinflammatoriske midler). Ibux kapsler brukes som kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende ved f.eks. forkjølelse og influensa.  

Dosering:

Barn 20-29 kg (6-9 år): 1 kapsel à 200 mg hver 6.-8. time. Ta ikke mer enn 600 mg i løpet av 24 timer.

Barn 29-40 kg (9-12 år): 1 kapsel à 200 mg hver 4.-6. time. Ta ikke mer enn 800 mg i løpet av 24 timer.

Kapsler: Skal svelges hele med vann.

Kontakt lege dersom barnet ditt eller ungdom opptil 18 år trenger behandling av smerte eller feber utover 3 dager. Du bør også kontakte lege dersom plagene blir verre under behandling.

Bruk ikke Ibux

 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du har magesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du tidligere har fått magesår eller blødning i mage/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs).
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • hvis du er mer enn 6 måneder gravid.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux dersom:

 • du tidligere har hatt mage-/tarmsår eller har vært plaget med for mye magesyre. Legen må først vurdere om du kan bruke Ibux under jevnlig legekontroll. Risikoen for mage-/tarmsår øker ved høye doser, hos pasienter med tidligere sår i mage/tarm og hos eldre. Spesielt i oppstart av behandlingen bør du kontakte lege hvis du får ubehag eller uvanlige symptomer fra mage-/tarmkanalen, særlig ved blødninger.
 • du har forstyrrelser i blodlevringen.
 • du behandles med legemidler som øker faren for sår eller blødning slik som blodfortynnende midler, midler med platehemmende effekt (som acetylsalisylsyre), kortikosteroider eller enkelte antidepressive midler (selektive serotonin reopptakshemmere).
 • du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres.
  Legen må vurdere om du kan bruke Ibux.
 • du får tåkesyn. Øynene må da kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • ved langvarig uttørking eller væsketap.
 • du får utslett eller hevelse i slimhinnene.
 • du har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» og «Vannkopper» i pakningsvedlegget.

Andre legemidler og Ibux

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Inntak av Ibux sammen med mat, drikke og alkohol

Samtidig inntak av alkohol og ibuprofen kan gi økt fare for mageblødninger.

Oppbevaring av Ibux kapsler

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Ingredienser:

Virkestoff: Ibuprofen 200mg.

Hjelpestoffer:Makrogoler Kaliumhydroksid 50 % oppløsning (E525) Kapselmateriale: Gelatin Sorbitol (E420, flytende, delvis dehydrert) Nykockin (E124 kochenillerød A) Lecitin (E322) Triglyserider av middels kjedelengde. Trykksverte: Hvit trykksverte, Opacode NSP-78-18022

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Ibux kapsler 200 mg - 20 stk

Ibux kapsler 200mg er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Ibux kapsler inneholder virkestoffet ibuprofen som tilhører en legemiddelgruppe som kalles NSAIDs (ikke steroide antiinflammatoriske midler). Ibux kapsler brukes som kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende ved f.eks. forkjølelse og influensa.  

Dosering:

Barn 20-29 kg (6-9 år): 1 kapsel à 200 mg hver 6.-8. time. Ta ikke mer enn 600 mg i løpet av 24 timer.

Barn 29-40 kg (9-12 år): 1 kapsel à 200 mg hver 4.-6. time. Ta ikke mer enn 800 mg i løpet av 24 timer.

Kapsler: Skal svelges hele med vann.

Kontakt lege dersom barnet ditt eller ungdom opptil 18 år trenger behandling av smerte eller feber utover 3 dager. Du bør også kontakte lege dersom plagene blir verre under behandling.

Bruk ikke Ibux

 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du har magesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du tidligere har fått magesår eller blødning i mage/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs).
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • hvis du er mer enn 6 måneder gravid.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux dersom:

 • du tidligere har hatt mage-/tarmsår eller har vært plaget med for mye magesyre. Legen må først vurdere om du kan bruke Ibux under jevnlig legekontroll. Risikoen for mage-/tarmsår øker ved høye doser, hos pasienter med tidligere sår i mage/tarm og hos eldre. Spesielt i oppstart av behandlingen bør du kontakte lege hvis du får ubehag eller uvanlige symptomer fra mage-/tarmkanalen, særlig ved blødninger.
 • du har forstyrrelser i blodlevringen.
 • du behandles med legemidler som øker faren for sår eller blødning slik som blodfortynnende midler, midler med platehemmende effekt (som acetylsalisylsyre), kortikosteroider eller enkelte antidepressive midler (selektive serotonin reopptakshemmere).
 • du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres.
  Legen må vurdere om du kan bruke Ibux.
 • du får tåkesyn. Øynene må da kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • ved langvarig uttørking eller væsketap.
 • du får utslett eller hevelse i slimhinnene.
 • du har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» og «Vannkopper» i pakningsvedlegget.

Andre legemidler og Ibux

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Inntak av Ibux sammen med mat, drikke og alkohol

Samtidig inntak av alkohol og ibuprofen kan gi økt fare for mageblødninger.

Oppbevaring av Ibux kapsler

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Ingredienser:

Virkestoff: Ibuprofen 200mg.

Hjelpestoffer:Makrogoler Kaliumhydroksid 50 % oppløsning (E525) Kapselmateriale: Gelatin Sorbitol (E420, flytende, delvis dehydrert) Nykockin (E124 kochenillerød A) Lecitin (E322) Triglyserider av middels kjedelengde. Trykksverte: Hvit trykksverte, Opacode NSP-78-18022

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Nicotinell Sugetabletter 2mg Mint

419,00
204 ENPAC

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Panodil Tabletter 500mg

22,00
20 ENPAC

Zonnic Munnpulver 4mg Mint

87,00
20 POSER