Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Ibumetin Tabletter 400mg

31,00
20 ENPAC
Varenummer: 18475

Ibumetin tabletter 400 mg – 20 stk

Ibumetin tabletter 400mg er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Ibumetin tabletter inneholder virkestoffet ibuprofen som tilhører en legemiddelgruppe som kalles NSAIDs (ikke steroide antiinflammatoriske midler). Ibumetin tabletter brukes som kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende ved f.eks. forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering:

Barn 20-29 kg (6-9 år): ½ tablett à 400 mg hver 6-8 time. Gi ikke mer enn 600 mg i løpet av 24 timer.
Barn 29-40 kg (9-12 år): ½ tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 800 mg i løpet av 24 timer.
Barn over 40 kg (over 12 år): ½ -1 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 1200 mg i løpet av 24 timer.

Tabletten kan deles i like doser.

Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.

Bruk ikke Ibumetin:

 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du tidligere har hatt eller har magesår eller mageblødning
 • dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller lignende betennelsesdempende midler tidligere har gitt utslett, rennende nese eller astma
 • dersom du har alvorlig leversvikt, alvorlig hjertesvikt eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid
 • dersom du har en sykdom som kan forsterke faren for blødning. 

Advarsler og forsiktighetsregler

Legemidler som Ibumetin kan forårsake reaksjoner i mage og tarm slik som smerter, blødning, sår og hull i magesekken eller tolvfingertarm (perforasjon). Dette kan oppstå uten at du har hatt alvorlige plager tidligere. Hvis du får magesmerter eller andre tegn på blødninger i mage eller tarm, slik som forbigående svart eller blodig avføring eller blodig oppkast bør du slutte med Ibumetin og kontakte legen din. Hvis du er eldre eller tar andre medisiner som øker faren for reaksjoner i mage og tarm, kan det være at legen din vil gi deg et legemiddel som beskytter mage og tarm i tillegg til Ibumetin.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibumetin dersom du:

 • har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» over.
 • har nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller annen bindevevssykdom
 • har vannkopper
 • er sterkt dehydrert
 • har eller har hatt astma, vedvarende tett eller rennende nese eller allergiske sykdommer, da det er en risiko for å utvikle bronkospasmer (tette luftveier), elveblest eller angioødem (allergisk reaksjon i dypere lag av hud og slimhinne)
 • dersom du har mage-tarmsykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • inntar Ibumetin sammen med alkohol, da det kan føre til forverring av bivirkninger, spesielt bivirkninger som angår mage-tarm eller hjerne og ryggmarg

Andre legemidler og Ibumetin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Ibumetin inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

Inntak av Ibumetin sammen med mat, drikke og alkohol

Samtidig bruk av ibuprofen og alkohol øker faren for blødninger.
Dosen kan tas fastende eller ved måltider alt etter om det ønskes henholdsvis hurtig eller langsomt innsettende effekt. Det anbefales å ta tablettene sammen med mat dersom du har følsom mage.

Oppbevaring av Ibumetin tabletter

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 25 °C.

Ingredienser:

Virkestoff: Ibuprofen 200mg.

Hjelpestoffer: laktosemonohydrat, vannfri kolloidal silika, krysskarmellosenatrium (E 468), potetstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), magnesiumstearat (E 572), propylenglykol, talkum og hypromellose.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Ibumetin tabletter 400 mg – 20 stk

Ibumetin tabletter 400mg er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Ibumetin tabletter inneholder virkestoffet ibuprofen som tilhører en legemiddelgruppe som kalles NSAIDs (ikke steroide antiinflammatoriske midler). Ibumetin tabletter brukes som kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende ved f.eks. forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering:

Barn 20-29 kg (6-9 år): ½ tablett à 400 mg hver 6-8 time. Gi ikke mer enn 600 mg i løpet av 24 timer.
Barn 29-40 kg (9-12 år): ½ tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 800 mg i løpet av 24 timer.
Barn over 40 kg (over 12 år): ½ -1 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 1200 mg i løpet av 24 timer.

Tabletten kan deles i like doser.

Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.

Bruk ikke Ibumetin:

 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du tidligere har hatt eller har magesår eller mageblødning
 • dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller lignende betennelsesdempende midler tidligere har gitt utslett, rennende nese eller astma
 • dersom du har alvorlig leversvikt, alvorlig hjertesvikt eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid
 • dersom du har en sykdom som kan forsterke faren for blødning. 

Advarsler og forsiktighetsregler

Legemidler som Ibumetin kan forårsake reaksjoner i mage og tarm slik som smerter, blødning, sår og hull i magesekken eller tolvfingertarm (perforasjon). Dette kan oppstå uten at du har hatt alvorlige plager tidligere. Hvis du får magesmerter eller andre tegn på blødninger i mage eller tarm, slik som forbigående svart eller blodig avføring eller blodig oppkast bør du slutte med Ibumetin og kontakte legen din. Hvis du er eldre eller tar andre medisiner som øker faren for reaksjoner i mage og tarm, kan det være at legen din vil gi deg et legemiddel som beskytter mage og tarm i tillegg til Ibumetin.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibumetin dersom du:

 • har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» over.
 • har nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller annen bindevevssykdom
 • har vannkopper
 • er sterkt dehydrert
 • har eller har hatt astma, vedvarende tett eller rennende nese eller allergiske sykdommer, da det er en risiko for å utvikle bronkospasmer (tette luftveier), elveblest eller angioødem (allergisk reaksjon i dypere lag av hud og slimhinne)
 • dersom du har mage-tarmsykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • inntar Ibumetin sammen med alkohol, da det kan føre til forverring av bivirkninger, spesielt bivirkninger som angår mage-tarm eller hjerne og ryggmarg

Andre legemidler og Ibumetin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Ibumetin inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

Inntak av Ibumetin sammen med mat, drikke og alkohol

Samtidig bruk av ibuprofen og alkohol øker faren for blødninger.
Dosen kan tas fastende eller ved måltider alt etter om det ønskes henholdsvis hurtig eller langsomt innsettende effekt. Det anbefales å ta tablettene sammen med mat dersom du har følsom mage.

Oppbevaring av Ibumetin tabletter

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 25 °C.

Ingredienser:

Virkestoff: Ibuprofen 200mg.

Hjelpestoffer: laktosemonohydrat, vannfri kolloidal silika, krysskarmellosenatrium (E 468), potetstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), magnesiumstearat (E 572), propylenglykol, talkum og hypromellose.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Panodil Tabletter 500mg

22,00
20 ENPAC

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Ibux Tabletter 400mg

68,00
20 ENPAC

Pinex Tabletter 500mg

16,00
20 ENPAC