Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Hibiscrub Liniment 40mg/ml

102,00
250 ML
Varenummer: 596023
+ -

Hibiscrub oppløsning 40 mg/ml til bruk på hud

Hibiscrub oppløsning er et reseptfritt legemiddel, brukes som desinfiserende håndvask før kirurgiske inngrep og for sykehuspersonell ved spesiell smittefare. Det brukes også som desinfiserende helkroppsvask før kirurgiske inngrep ved særlig høy infeksjonsfare.

Hibiscrub er et antiseptisk middel til hudvask, som betyr at det dreper eller hemmer vekst av mange bakterier, sopper og virus, og på den måten bidrar til å forebygge infeksjoner.

Dosering:

Hibiscrub skal brukes ufortynnet.

Desinfiserende håndvask
Skyll hender og underarmer, tilsett ca. 5 ml oppløsning og vask hender og underarmer grundig i 1 minutt. Neglene vaskes spesielt godt, bruk neglebørste. Skyll grundig. Før kirurgisk inngrep gjentas vask i 2 minutter. Under avskylling holdes hendene slik at vannet renner fra hendene mot albuene.

Desinfiserende helkroppsvask
Optimalt 3 gangers vask: Formiddagen dagen før operasjon, ettermiddagen dagen før operasjon, operasjonsdagen. Rene klær etter hver vask. Hvis rutinene ikke tillater en 3-vask-prosedyre, kan første vask sløyfes.

Barn

Brukes med forsiktighet hos nyfødte, spesielt hos barn som er født for tidlig. Hibiscrub kan forårsake kjemiske brannsår i huden.

Hibiscrub inneholder isopropanol

Dette legemidlet inneholder 40 mg isopropanol i hver ml (4% w/v). Tørrhet, irritasjon, rødhet eller svie i huden kan forekomme. Allergisk kontaktdermatitt eller kontaktallergi er svært sjelden.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC, beskyttet mot lys.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter 'EXP'. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Hibiscrub

  • Virkestoff er klorheksidindiglukonat 40 mg/ml (4%).
  • Andre innholdsstoffer er poloksamerer, isopropanol, fettsyreamidoalkyldimethylaminoksid, glyserol, makrogolglyserolkokoater, D-glukonolakton, natriumhydroksid og renset vann

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Hibiscrub oppløsning 40 mg/ml til bruk på hud

Hibiscrub oppløsning er et reseptfritt legemiddel, brukes som desinfiserende håndvask før kirurgiske inngrep og for sykehuspersonell ved spesiell smittefare. Det brukes også som desinfiserende helkroppsvask før kirurgiske inngrep ved særlig høy infeksjonsfare.

Hibiscrub er et antiseptisk middel til hudvask, som betyr at det dreper eller hemmer vekst av mange bakterier, sopper og virus, og på den måten bidrar til å forebygge infeksjoner.

Dosering:

Hibiscrub skal brukes ufortynnet.

Desinfiserende håndvask
Skyll hender og underarmer, tilsett ca. 5 ml oppløsning og vask hender og underarmer grundig i 1 minutt. Neglene vaskes spesielt godt, bruk neglebørste. Skyll grundig. Før kirurgisk inngrep gjentas vask i 2 minutter. Under avskylling holdes hendene slik at vannet renner fra hendene mot albuene.

Desinfiserende helkroppsvask
Optimalt 3 gangers vask: Formiddagen dagen før operasjon, ettermiddagen dagen før operasjon, operasjonsdagen. Rene klær etter hver vask. Hvis rutinene ikke tillater en 3-vask-prosedyre, kan første vask sløyfes.

Barn

Brukes med forsiktighet hos nyfødte, spesielt hos barn som er født for tidlig. Hibiscrub kan forårsake kjemiske brannsår i huden.

Hibiscrub inneholder isopropanol

Dette legemidlet inneholder 40 mg isopropanol i hver ml (4% w/v). Tørrhet, irritasjon, rødhet eller svie i huden kan forekomme. Allergisk kontaktdermatitt eller kontaktallergi er svært sjelden.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC, beskyttet mot lys.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter 'EXP'. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Hibiscrub

  • Virkestoff er klorheksidindiglukonat 40 mg/ml (4%).
  • Andre innholdsstoffer er poloksamerer, isopropanol, fettsyreamidoalkyldimethylaminoksid, glyserol, makrogolglyserolkokoater, D-glukonolakton, natriumhydroksid og renset vann

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også