Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Granon Brusetabletter 600mg

90,00
10
Varenummer: 520518

Granon 600 mg Brusetabletter

Granon brusetabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år som korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.

Granon inneholder virkestoffet acetylcyctein som løser seigt slim i luftveiene ved å gjøre det mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp.
Du må kontakte lege innen 7 dagers behandling dersom plangene blir verre eller ikke blir bedre.

Dosering:

Den anbefalte dosen til voksne over 18 år: 1 brusetablett daglig.

Løs opp brusetabletten i 1/2-1 glass vann før bruk.

Bruk ikke Granon

 • dersom du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du nylig har hostet opp blod

Granon skal ikke brukes til barn under 2 år.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege før du bruker Granon dersom:

 • du har astma eller tidligere har hatt kramper i luftveiene (bronkospasmer)
 • du har eller har hatt magesår
 • du er spesielt følsom overfor histamin

Granon kan føre til alvorlige hudreaksjoner. Dersom du får forandringer i hud og slimhinner bør du avslutte behandlingen med Granon og ta kontakt med legen din.

Andre legemidler og Granon

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

 • Dersom du får behandling med antibiotika (f.eks. cefaleksin) for en infeksjon, bør antibiotika og Granon tas med 1-2 timers mellomrom. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er i tvil.
 • Hostedempende legemidler undertrykker hosterefleksen og kan føre til at du ikke får hostet opp slim. Du bør derfor ikke bruke hostedempende legemidler sammen med Granon uten at dette er avtalt med legen din.
 • Dersom du bruker glyseroltrinitrat for behandling av angina pectoris og hjertesvikt.

Granon inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Granon inneholder sorbitol:
Granon 600 mg inneholder 40 mg sorbitol i hver brusetablett.

Granon inneholder natrium:
Granon 600 mg inneholder 139 mg natrium (finnes i bordsalt) i hverbrusetablett. Dette tilsvarer 6,95 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i originalpakningen og tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter utløpsdato. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Ingredienser:

Virkestoff er: acetylcystein 600 mg

Hjelpestoffer: askorbinsyre, vannfri sitronsyre, vannfri laktose, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, natriumsitrat, mannitol (E421), natriumcyklamat (E952), sakkarinnatrium (E954).
Sitronaroma: sorbitol (E420), mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton, kolloidal vannfri silika, sitrusoljer.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Granon 600 mg Brusetabletter

Granon brusetabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år som korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.

Granon inneholder virkestoffet acetylcyctein som løser seigt slim i luftveiene ved å gjøre det mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp.
Du må kontakte lege innen 7 dagers behandling dersom plangene blir verre eller ikke blir bedre.

Dosering:

Den anbefalte dosen til voksne over 18 år: 1 brusetablett daglig.

Løs opp brusetabletten i 1/2-1 glass vann før bruk.

Bruk ikke Granon

 • dersom du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du nylig har hostet opp blod

Granon skal ikke brukes til barn under 2 år.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege før du bruker Granon dersom:

 • du har astma eller tidligere har hatt kramper i luftveiene (bronkospasmer)
 • du har eller har hatt magesår
 • du er spesielt følsom overfor histamin

Granon kan føre til alvorlige hudreaksjoner. Dersom du får forandringer i hud og slimhinner bør du avslutte behandlingen med Granon og ta kontakt med legen din.

Andre legemidler og Granon

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

 • Dersom du får behandling med antibiotika (f.eks. cefaleksin) for en infeksjon, bør antibiotika og Granon tas med 1-2 timers mellomrom. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er i tvil.
 • Hostedempende legemidler undertrykker hosterefleksen og kan føre til at du ikke får hostet opp slim. Du bør derfor ikke bruke hostedempende legemidler sammen med Granon uten at dette er avtalt med legen din.
 • Dersom du bruker glyseroltrinitrat for behandling av angina pectoris og hjertesvikt.

Granon inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Granon inneholder sorbitol:
Granon 600 mg inneholder 40 mg sorbitol i hver brusetablett.

Granon inneholder natrium:
Granon 600 mg inneholder 139 mg natrium (finnes i bordsalt) i hverbrusetablett. Dette tilsvarer 6,95 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i originalpakningen og tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter utløpsdato. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Ingredienser:

Virkestoff er: acetylcystein 600 mg

Hjelpestoffer: askorbinsyre, vannfri sitronsyre, vannfri laktose, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, natriumsitrat, mannitol (E421), natriumcyklamat (E952), sakkarinnatrium (E954).
Sitronaroma: sorbitol (E420), mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton, kolloidal vannfri silika, sitrusoljer.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også