Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Glucosamin pha nord kaps 400mg

154,00
90
Varenummer: 591509
+ -

Glucosamin Pharma Nord, 400 mg, harde kapsler

Glucosamin Pharma Nord, 400 mg harde kapsler er et reseptfritt legemiddel, som brukes for å lindre symptomene ved mild til moderat slitasjegikt i ledd (artrose).

Glucosamin Pharma Nord tilhører gruppen legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske og antirevmatiske legemidler.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker.

Dosering:

Voksne over 18 år: 1 kapsel 3 ganger daglig (tilsvarende 1200 mg glukosamin). Alternativt kan du ta alle 3 kapslene samtidig. Kapslene svelges hele sammen med et helt glass vann.

Glukosamin kan ikke brukes til behandling av akutt smerte. Lindring av symptomer (spesielt smertelindring) kan ikke forventes før etter flere ukers behandling og i noen tilfeller til og med lenger. Hvis du ikke merker lindring av symptomer etter 2-3 måneder, bør videre behandling revurderes.

Bruk av Glucosamin Pharma Nord hos barn

Brukes ikke til barn under 18 år uten etter legens anvisning

Bruk ikke Glucosamin Pharma Nord

 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor skalldyr, da virkestoffet utvinnes fra skalldyr.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før behandling med Glucosamin Pharma Nord for en vurdering av om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene.
Kontakt lege dersom du ikke merker bedring etter 4 uker.

Glucosamin Pharma Nord inneholder 2,2 mmol (87 mg) kalium per kapsel. Dette må tas i betraktning hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og pasienter som står på kaliumkontrollert diett.

Personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Glucosamin Pharma Nord, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.

Lider du av astma når du begynner med glukosamin, bør du være oppmerksom på mulig forverring av symptomer.

Diabetikere og personer med nedsatt glukosetoleranse bør rådføre seg med en lege før bruk av Glucosamin Pharma Nord og blodsukkerverdiene bør kontrolleres oftere i begynnelsen av behandlingen.

Andre legemidler og Glucosamin Pharma Nord

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Forsiktighet bør utvises hvis Glucosamin Pharma Nord tas samtidig med andre legemidler, spesielt:

 • blodfortynnende legemidler (warfarin)
 • tetracykliner

Det er rapportert at glukosamin kan øke effekten av enkelte blodfortynnende midler (warfarin).

Personer som bruker blodfortynnende midler skal derfor ha oppfølging av lege ved oppstart og avslutning av behandling med Glucosamin Pharma Nord.

Inntak av Glucosamin Pharma Nord sammen med mat og drikke

Kapslene kan tas med mat og drikke

Oppbevaring:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC
 • Hold boksen tett lukket
 • Bruk ikke Glucosamin Pharma Nord etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP.
 • Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet

Sammensetning av Glucosamin Pharma Nord

Virkestoff(er) er glukosamin.
Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

 • Andre innholdsstoffer er magnesiumstearat
 • Kapsel: gelatin. Farge: titandioksid (E 171)

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Glucosamin Pharma Nord, 400 mg, harde kapsler

Glucosamin Pharma Nord, 400 mg harde kapsler er et reseptfritt legemiddel, som brukes for å lindre symptomene ved mild til moderat slitasjegikt i ledd (artrose).

Glucosamin Pharma Nord tilhører gruppen legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske og antirevmatiske legemidler.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker.

Dosering:

Voksne over 18 år: 1 kapsel 3 ganger daglig (tilsvarende 1200 mg glukosamin). Alternativt kan du ta alle 3 kapslene samtidig. Kapslene svelges hele sammen med et helt glass vann.

Glukosamin kan ikke brukes til behandling av akutt smerte. Lindring av symptomer (spesielt smertelindring) kan ikke forventes før etter flere ukers behandling og i noen tilfeller til og med lenger. Hvis du ikke merker lindring av symptomer etter 2-3 måneder, bør videre behandling revurderes.

Bruk av Glucosamin Pharma Nord hos barn

Brukes ikke til barn under 18 år uten etter legens anvisning

Bruk ikke Glucosamin Pharma Nord

 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor skalldyr, da virkestoffet utvinnes fra skalldyr.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før behandling med Glucosamin Pharma Nord for en vurdering av om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene.
Kontakt lege dersom du ikke merker bedring etter 4 uker.

Glucosamin Pharma Nord inneholder 2,2 mmol (87 mg) kalium per kapsel. Dette må tas i betraktning hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og pasienter som står på kaliumkontrollert diett.

Personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Glucosamin Pharma Nord, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.

Lider du av astma når du begynner med glukosamin, bør du være oppmerksom på mulig forverring av symptomer.

Diabetikere og personer med nedsatt glukosetoleranse bør rådføre seg med en lege før bruk av Glucosamin Pharma Nord og blodsukkerverdiene bør kontrolleres oftere i begynnelsen av behandlingen.

Andre legemidler og Glucosamin Pharma Nord

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Forsiktighet bør utvises hvis Glucosamin Pharma Nord tas samtidig med andre legemidler, spesielt:

 • blodfortynnende legemidler (warfarin)
 • tetracykliner

Det er rapportert at glukosamin kan øke effekten av enkelte blodfortynnende midler (warfarin).

Personer som bruker blodfortynnende midler skal derfor ha oppfølging av lege ved oppstart og avslutning av behandling med Glucosamin Pharma Nord.

Inntak av Glucosamin Pharma Nord sammen med mat og drikke

Kapslene kan tas med mat og drikke

Oppbevaring:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC
 • Hold boksen tett lukket
 • Bruk ikke Glucosamin Pharma Nord etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP.
 • Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet

Sammensetning av Glucosamin Pharma Nord

Virkestoff(er) er glukosamin.
Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

 • Andre innholdsstoffer er magnesiumstearat
 • Kapsel: gelatin. Farge: titandioksid (E 171)

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også