Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Glucosamin Orifarm tab 400mg -utsolgt

100,00
90
Varenummer: 156233

Glucosamin Orifarm 400 mg

Filmdrasjerte tabletter

Glucosamin Oriofarm 400 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel, som brukes for å lindre symptomene ved mild til moderat slitasjegikt i ledd (artrose).

Glukosamin er et naturlig forekommende stoff i kroppen, som er dannet av glukose (en type sukker). Kroppen trenger glukosamin for å danne store molekyler som finnes i leddvæske og brusk.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker.

Dosering:

Voksne over 18 år: 1 tablett 3 ganger daglig. Alternativt kan hele dagsdosen tas samtidig én gang daglig.

Hvis du mener at virkningen av Glucosamin Orifarm er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Lindring av symptomer (særlig smertelindring) inntrer vanligvis innen 4 uker etter behandlingens start.

Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 4 uker. Hvis symptomene ikke er bedret etter 2-3 måneder bør behandlingen avsluttes.

Bruk ikke Glucosamin Orifarm

 • Dersom du er allergisk overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • Dersom du er allergisk mod skalldyr, siden virkestoffet fremstilles av skalldyr.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Glucosamin Orifarm.

 • for en vurdering av om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker, bør lege kontaktes.
 • dersom du har sukkersyke, da det kan være nødvendig å kontrollere blodsukkeret oftere i begynnelsen av behandlingen.
 • personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Glucosamin Orifarm, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.

Barn og ungdom

Sikkerhet og effekt ved bruk hos barn og ungdom under 18 år er ikke undersøkt. Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter bør derfor ikke brukes av personer under 18 år.

Andre legemidler og Glucosamin Orifarm

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.

Forsiktighet bør utvises hvis Glucosamin Orifarm kombineres med andre legemidler, spesielt:

 • Enkelte typer legemidler som brukes for å forhindre blodpropp (f.eks. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol og fluidion). Effekten av disse medisinene kan være sterkere ved samtidig behandling med glukosamin. Pasienter som behandles med slike kombinasjoner bør derfor følges spesielt nøye når glukosaminbehandlingen startes opp eller avsluttes.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på beholderen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Glucosamin Orifarm

 • Virkestoff er glukosaminsulfatkaliumklorid tilsvarende glukosamin 400 mg.
 • Hjelpestoffer er silika kolloidal vannfri, cellulose mikrokrystallinsk, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 6000.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Glucosamin Orifarm 400 mg

Filmdrasjerte tabletter

Glucosamin Oriofarm 400 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel, som brukes for å lindre symptomene ved mild til moderat slitasjegikt i ledd (artrose).

Glukosamin er et naturlig forekommende stoff i kroppen, som er dannet av glukose (en type sukker). Kroppen trenger glukosamin for å danne store molekyler som finnes i leddvæske og brusk.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker.

Dosering:

Voksne over 18 år: 1 tablett 3 ganger daglig. Alternativt kan hele dagsdosen tas samtidig én gang daglig.

Hvis du mener at virkningen av Glucosamin Orifarm er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

Lindring av symptomer (særlig smertelindring) inntrer vanligvis innen 4 uker etter behandlingens start.

Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 4 uker. Hvis symptomene ikke er bedret etter 2-3 måneder bør behandlingen avsluttes.

Bruk ikke Glucosamin Orifarm

 • Dersom du er allergisk overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • Dersom du er allergisk mod skalldyr, siden virkestoffet fremstilles av skalldyr.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Glucosamin Orifarm.

 • for en vurdering av om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker, bør lege kontaktes.
 • dersom du har sukkersyke, da det kan være nødvendig å kontrollere blodsukkeret oftere i begynnelsen av behandlingen.
 • personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Glucosamin Orifarm, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.

Barn og ungdom

Sikkerhet og effekt ved bruk hos barn og ungdom under 18 år er ikke undersøkt. Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter bør derfor ikke brukes av personer under 18 år.

Andre legemidler og Glucosamin Orifarm

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.

Forsiktighet bør utvises hvis Glucosamin Orifarm kombineres med andre legemidler, spesielt:

 • Enkelte typer legemidler som brukes for å forhindre blodpropp (f.eks. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol og fluidion). Effekten av disse medisinene kan være sterkere ved samtidig behandling med glukosamin. Pasienter som behandles med slike kombinasjoner bør derfor følges spesielt nøye når glukosaminbehandlingen startes opp eller avsluttes.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på beholderen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Glucosamin Orifarm

 • Virkestoff er glukosaminsulfatkaliumklorid tilsvarende glukosamin 400 mg.
 • Hjelpestoffer er silika kolloidal vannfri, cellulose mikrokrystallinsk, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 6000.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også