Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Gaviscon Mikstur

176,00
400 ML
Varenummer: 555325
+ -

Gaviscon Mikstur

Gaviscon mikstur er et reseptfritt legemiddel som brukes ved sure oppstøt og halsbrann.

Gaviscon danner sammen med magens saltsyre et lokalt beskyttende lag som legger seg over mageinnholdet. Dette hindrer at surt mageinnhold kommer opp i spiserøret.

Dosering

Den anbefalte dosen hos voksne er:10-20 ml mikstur ca. ½ time etter måltid, umiddelbart før sengetid og ved behov.

Rist miksturen før bruk. Ikke drikk direkte fra flasken. Du kan skylle ned dosen med en liten mengde vann.

Kontakt lege dersom du ikke har blitt bedre eller om du har blitt verre etter 2 uker sammenhengende behandling.

Bruk av Gaviscon hos barn

Til barn kun etter avtale med lege.

Bruk ikke Gaviscon

  • dersom du er allergisk overfor natriumalginat, natriumhydrogenkarbonat, aluminiumhydroksid, kalsiumkarbonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Gaviscon

  • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon, spesielt dersom du behandles med dialyse, bør du ta kontakt med legen din før bruk av dette legemidlet.
  • ved alvorlige plager eller ved langvarig behandling uten bedring skal lege kontaktes for nærmere utredning.

Andre legemidler og Gaviscon

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Gaviscon påvirker effekten av visse andre legemidler. Rådfør deg med lege før samtidig bruk av andre legemidler. Dette gjelder legemidler til behandling av infeksjoner, betennelse og revmatiske sykdommer, legemidler mot forhøyet kalsiumnivå i blodet samt enkelte legemidler som inneholder hormoner.

Gaviscon reduserer effekten av preparater som inneholder jern, derfor bør du ikke ta Gaviscon og jernpreparater samtidig.

Gaviscon og andre legemidler bør du ta med minst to timers mellomrom.

Inntak av Gaviscon sammen med mat og drikke

Gaviscon skal ikke tas samtidig med fruktjuice.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du ta noen form for medisin. Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Gaviscon går ikke over i morsmelk.

Gaviscon inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216)

som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Anbefalt maksimal daglig dose av dette legemidlet inneholder 400 mg – 800 mg natrium (finnes i bordsalt). Dette tilsvarer 20% - 40 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Snakk med apotek eller lege hvis du trenger Gaviscon daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Gaviscon

  • Virkestoffer er natriumalginat 50 mg/ml, natriumhydrogenkarbonat 17 mg/ml aluminiumhydroksid 100 mg/ml, kalsiumkarbonat 15 mg/ml.
  • Andre innholdsstoffer er metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), xantangummi, kolloidal vannfri silika, sakkarinnatrium (E 954), renset vann, bringebæraroma, vaniljearoma, sitronaroma.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Gaviscon Mikstur

Gaviscon mikstur er et reseptfritt legemiddel som brukes ved sure oppstøt og halsbrann.

Gaviscon danner sammen med magens saltsyre et lokalt beskyttende lag som legger seg over mageinnholdet. Dette hindrer at surt mageinnhold kommer opp i spiserøret.

Dosering

Den anbefalte dosen hos voksne er:10-20 ml mikstur ca. ½ time etter måltid, umiddelbart før sengetid og ved behov.

Rist miksturen før bruk. Ikke drikk direkte fra flasken. Du kan skylle ned dosen med en liten mengde vann.

Kontakt lege dersom du ikke har blitt bedre eller om du har blitt verre etter 2 uker sammenhengende behandling.

Bruk av Gaviscon hos barn

Til barn kun etter avtale med lege.

Bruk ikke Gaviscon

  • dersom du er allergisk overfor natriumalginat, natriumhydrogenkarbonat, aluminiumhydroksid, kalsiumkarbonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Gaviscon

  • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon, spesielt dersom du behandles med dialyse, bør du ta kontakt med legen din før bruk av dette legemidlet.
  • ved alvorlige plager eller ved langvarig behandling uten bedring skal lege kontaktes for nærmere utredning.

Andre legemidler og Gaviscon

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Gaviscon påvirker effekten av visse andre legemidler. Rådfør deg med lege før samtidig bruk av andre legemidler. Dette gjelder legemidler til behandling av infeksjoner, betennelse og revmatiske sykdommer, legemidler mot forhøyet kalsiumnivå i blodet samt enkelte legemidler som inneholder hormoner.

Gaviscon reduserer effekten av preparater som inneholder jern, derfor bør du ikke ta Gaviscon og jernpreparater samtidig.

Gaviscon og andre legemidler bør du ta med minst to timers mellomrom.

Inntak av Gaviscon sammen med mat og drikke

Gaviscon skal ikke tas samtidig med fruktjuice.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du ta noen form for medisin. Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Gaviscon går ikke over i morsmelk.

Gaviscon inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216)

som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Anbefalt maksimal daglig dose av dette legemidlet inneholder 400 mg – 800 mg natrium (finnes i bordsalt). Dette tilsvarer 20% - 40 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Snakk med apotek eller lege hvis du trenger Gaviscon daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Gaviscon

  • Virkestoffer er natriumalginat 50 mg/ml, natriumhydrogenkarbonat 17 mg/ml aluminiumhydroksid 100 mg/ml, kalsiumkarbonat 15 mg/ml.
  • Andre innholdsstoffer er metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), xantangummi, kolloidal vannfri silika, sakkarinnatrium (E 954), renset vann, bringebæraroma, vaniljearoma, sitronaroma.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også