Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Galieve tyggetab peppermynte

141,00
48 ENPAC
Varenummer: 519425
+ -

Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak

Galieve tyggetabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes til behandling av symptomer på reflukssykdom, slik som sure oppstøt, halsbrann og fordøyelsesbesvær (forbundet med refluks), f.eks. etter måltider eller under graviditet, og hos pasienter med symptomer forbundet med såkalt refluksøsofagitt.

Galieve tyggetabletter danner et beskyttende lag som flyter på toppen av mageinnholdet. Dette laget hindrer magesyren i å bevege seg fra magen til spiserøret, og kan dermed lindre den brennende følelsen av halsbrann og følelsen av ubehag i hals og munn. Halsbrann kan oppstå etter måltider (f.eks. når du spiser fet og krydret mat) eller under graviditet, eller hos pasienter med symptomer forbundet med betennelse i veggen på spiserøret (f.eks. vanskelig og/eller smerte ved svelging, munnsår, oppkast).

Dosering

Voksne, eldre og barn fra og med 12 år: Når symptomene oppstår tas 2–4 tabletter etter måltider og ved sengetid (inntil 4 ganger daglig).

Bruk av Galieve tyggetabletter hos barn

Barn under 12 år: Dette legemidlet skal kun gis hvis det er forskrevet av lege.

Tas gjennom munnen. Tablettene skal tygges godt før de svelges.

Bruk ikke Galieve tyggetabletter

  • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, da pustevansker og hudutslett har oppstått i svært sjeldne tilfeller.

Advarsler og forsiktighetsregler

Dette legemidlet inneholder natrium (5,3 mmol i en dose på 2 tabletter) og kalsium (1,6 mmol i en dose på 2 tabletter).
Den maksimale anbefalte daglige dosen av dette legemidlet inneholder 1012 mg natrium (finnes i bordsalt). Dette tilsvarer 50,6% av WHOs anbefalte maksimal daglige inntak av natrium for voksne gjennom kosten.
Galieve tyggetabletter er kun indikert for korttidsbehandling med mindre det er anbefalt av legen eller helsepersonell. Snakk med legen din eller apoteket hvis du trenger Galieve tyggetabletter daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.

Du bør også rådføre deg med legen om saltinnholdet i dette legemidlet hvis du har eller tidligere har hatt alvorlig nyre- eller hjertesykdom, ettersom visse salter kan påvirke slike sykdommer.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.

Dette legemidlet inneholder 3,75 mg aspartam i hver tyggetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminisyren fanylalanin som derfor hoper seg opp.

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoletanse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

Andre legemidler og Galieve tyggetabletter

Det skal være et opphold på 2 timer mellom inntak av Galieve tyggetabletter og andre legemidler som tas gjennom munnen fordi virkningen av enkelte andre legemidler kan påvirkes.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Graviditet og amming

Du kan bruke dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer.

Galieve tyggetabletter inneholder aspartam

Hvis du har fenylketonuri, må du huske at produktet er søtet med aspartam, en kilde til fenylalanin.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteret og esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30ºC.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Galieve tyggetabletter

  • Virkestoffer er natriumalginat, natriumhydrogenkarbonat og kalsiumkarbonat.
    Én tyggetablett inneholder 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumhydrogenkarbonat og 80 mg kalsiumkarbonat.
  • Andre innholdsstoffer er mannitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E 951), peppermyntesmak, magnesiumstearat og acesulfamkalium.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak

Galieve tyggetabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes til behandling av symptomer på reflukssykdom, slik som sure oppstøt, halsbrann og fordøyelsesbesvær (forbundet med refluks), f.eks. etter måltider eller under graviditet, og hos pasienter med symptomer forbundet med såkalt refluksøsofagitt.

Galieve tyggetabletter danner et beskyttende lag som flyter på toppen av mageinnholdet. Dette laget hindrer magesyren i å bevege seg fra magen til spiserøret, og kan dermed lindre den brennende følelsen av halsbrann og følelsen av ubehag i hals og munn. Halsbrann kan oppstå etter måltider (f.eks. når du spiser fet og krydret mat) eller under graviditet, eller hos pasienter med symptomer forbundet med betennelse i veggen på spiserøret (f.eks. vanskelig og/eller smerte ved svelging, munnsår, oppkast).

Dosering

Voksne, eldre og barn fra og med 12 år: Når symptomene oppstår tas 2–4 tabletter etter måltider og ved sengetid (inntil 4 ganger daglig).

Bruk av Galieve tyggetabletter hos barn

Barn under 12 år: Dette legemidlet skal kun gis hvis det er forskrevet av lege.

Tas gjennom munnen. Tablettene skal tygges godt før de svelges.

Bruk ikke Galieve tyggetabletter

  • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, da pustevansker og hudutslett har oppstått i svært sjeldne tilfeller.

Advarsler og forsiktighetsregler

Dette legemidlet inneholder natrium (5,3 mmol i en dose på 2 tabletter) og kalsium (1,6 mmol i en dose på 2 tabletter).
Den maksimale anbefalte daglige dosen av dette legemidlet inneholder 1012 mg natrium (finnes i bordsalt). Dette tilsvarer 50,6% av WHOs anbefalte maksimal daglige inntak av natrium for voksne gjennom kosten.
Galieve tyggetabletter er kun indikert for korttidsbehandling med mindre det er anbefalt av legen eller helsepersonell. Snakk med legen din eller apoteket hvis du trenger Galieve tyggetabletter daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.

Du bør også rådføre deg med legen om saltinnholdet i dette legemidlet hvis du har eller tidligere har hatt alvorlig nyre- eller hjertesykdom, ettersom visse salter kan påvirke slike sykdommer.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.

Dette legemidlet inneholder 3,75 mg aspartam i hver tyggetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminisyren fanylalanin som derfor hoper seg opp.

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoletanse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

Andre legemidler og Galieve tyggetabletter

Det skal være et opphold på 2 timer mellom inntak av Galieve tyggetabletter og andre legemidler som tas gjennom munnen fordi virkningen av enkelte andre legemidler kan påvirkes.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Graviditet og amming

Du kan bruke dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer.

Galieve tyggetabletter inneholder aspartam

Hvis du har fenylketonuri, må du huske at produktet er søtet med aspartam, en kilde til fenylalanin.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteret og esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30ºC.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Galieve tyggetabletter

  • Virkestoffer er natriumalginat, natriumhydrogenkarbonat og kalsiumkarbonat.
    Én tyggetablett inneholder 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumhydrogenkarbonat og 80 mg kalsiumkarbonat.
  • Andre innholdsstoffer er mannitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E 951), peppermyntesmak, magnesiumstearat og acesulfamkalium.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Recrea Forte Liniment 5%

266,00
60 ML

Oxyal øyedråper

135,00
10 ML

Femarelle kaps

269,00 357,00
56 ENPAC