Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Emla Krem 25+25mg/g

148,00
5 G
Varenummer: 87242

Emla krem 25+25mg/g

Emla krem er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn som er et lokalbedøvende middel som påføres før sprøytestikk (for eksempel vaksinering) eller blodprøve eller mindre hudoperasjoner.

EMLA inneholder to virkestoffer som kalles lidokain og prilokain. De tilhører en gruppe legemidler som kalles lokalanestetika. Når EMLA smøres på huden blir hudoverflaten nummen i en kort tidsperiode. EMLA påføres huden før enkle medisinske prosedyrer for å hindre at du kjenner smerte i huden. Du vil imidlertid fremdeles føle trykk og berøring.

Dosering:

Størrelsen på hudområdet og hvilken type medisinsk inngrep som skal foretas bestemmer hvor mye krem du skal bruke og hvor lenge den skal være på. Legen din, apoteket eller en sykepleier vil enten påføre kremen for deg eller vise deg hvor og hvordan du selv kan gjøre det.
Når EMLA blir brukt på kjønnsorganene, bør alltid en lege eller sykepleier overvåke bruken.
Når EMLA blir brukt på leggsår, bør en lege eller sykepleier overvåke bruken.

Ikke bruk EMLA på følgende områder:

 • kutt, skrubbsår eller andre sår
 • der det er utslett eller eksem.
 • i eller nær øynene.
 • inne i nesen, ørene eller munnen.
 • i endetarmsåpningen (anus).
 • på barns kjønnsorganer.

Beskyttelsesmembranen på tuben kan perforeres ved å benytte korken.

Bruk før sprøytestikk eller mindre hudoperasjoner:

Voksne og barn over 12 år:

For et hudområde på 10 cm² (f.eks. 2×5 cm) bruker du en 1/2 tube (2 gram). Bruk tilsvarende mindre krem for et mindre hudområde og tilsvarende mer for et større hudområde.

Påfør kremen 1-5 timer før du trenger bedøvelse.

Dekk deretter hudområdet med et lufttett plaster (du skal ha fått med deg plaster fra lege, apotek eller helsesøster, men du kan også bruke et stykke plastfolie). Plasteret tas av rett før prosedyren starter.

Barn under 12 år:

Mengden krem som brukes, og hvor lenge den skal virke avhenger av barnets alder. Legen din, helsesøster eller apotek vil fortelle deg hvor mye du skal bruke og når den skal påføres.

Barn 0-2 måneder: Påfør kremen 1 time før barnet trenger bedøvelse.
Ikke bruk mer enn 1/4 tube (1 gram) og påfør ikke kremen på et større hudområde enn 10 cm² (f.eks. 2×5 cm) og ikke oftere enn 1 gang daglig.

Barn 3-11 måneder: Påfør kremen 1 time før barnet trenger bedøvelse.
Ikke bruk mer enn 1/2 tube (2 gram) og påfør ikke kremen på et større hudområde enn 20 cm2 (f.eks. 4×5 cm).
Bruk ikke kremen oftere enn hver 12. time.

Barn 1-5 år: Påfør kremen 1-5 timer før barnet trenger bedøvelse. Bruk ikke kremen oftere enn hver 12. time.

Barn 6-11 år: Påfør kremen 1-5 timer før barnet trenger bedøvelse. Bruk ikke kremen oftere enn hver 12. time.

Barn med hudlidelsen «atopisk dermatitt»: Påfør kremen 30 minutter før barnet trenger bedøvelse.

Når du påfører kremen, er det svært viktig at du følger instruksene nedenfor nøyaktig:

1. Klem ut kremen på det området som skal bedøves (for eksempel der sprøyten skal settes). En halv 5 grams tube tilsvarer ca. 2 gram EMLA.

2. Smør et tykt lag med krem på hele området som skal bedøves. Ikke gni kremen inn.

3. Trekk av papiret som er kuttet i midten av bandasjen på den siden som ikke er selvklebende (slik at det blir igjen en ramme av papir).

4. Fjern beskyttelseslaget fra den selvklebende siden av bandasjen.

5. Plasser så bandasjen forsiktig over kremen. Ikke spre kremen ut under bandasjen.
6. Fjern papirbeskyttelsen på baksiden. Glatt ut kantene på bandasjen nøye. La den så sitte på i minst 60 minutter hvis huden ikke er blitt skadet. Kremen bør ikke sitte på i mer enn 60 minutter hos barn under 3 måneder, eller i mer enn 30 minutter hos barn med et kløende hudutslett som kalles “atopisk dermatitt”.
7. Legen eller sykepleieren vil ta av bandasjen og fjerne kremen rett før den medisinske prosedyren (for eksempel rett før sprøytestikk eller hudoperasjon).

Dersom du tar for mye av EMLA

Dersom du har påført mer EMLA enn anbefalt av lege, apotek eller helsesøster, bør du straks ta kontakt og be om råd, også om du ikke kjenner noen symptomer.

Følgende symptomer kan oppstå dersom du har brukt for mye EMLA:

 • Ørhet eller svimmelhet.
 • Kribling i huden rundt munnen og nummenhet i tungen.
 • Unormal smaksfornemmelse.
 • Tåkesyn.
 • Ringing i ørene.
 • Methemoglobinemi, en tilstand som fører til at det fraktes for lite oksygen rundt i kroppen med blodet. Huden blir da blågrå på grunn av mangel på oksygen. Det er større sannsynlighet for denne reaksjonen om du samtidig bruker andre legemidler som også kan forårsake methemoglobinemi.

Ved alvorlige tilfeller av overdosering, kan symptomene omfatte anfall, lavt blodtrykk, langsom pust, pustestans og endrede hjerteslag. Disse effektene kan være livstruende.

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og tuben etter "EXP:" Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Skal ikke fryses.
Hold tuben tett lukket.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av EMLA

 • Virkestoffer er lidokain og prilokain.
 • 1 g krem inneholder: 25 mg lidokain og 25 mg prilokain.
 • Hjelpestoffer er karbomerer, makrogolglyserolhydroksystearat, natriumhydroksid til pH- justering og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Emla krem 25+25mg/g

Emla krem er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn som er et lokalbedøvende middel som påføres før sprøytestikk (for eksempel vaksinering) eller blodprøve eller mindre hudoperasjoner.

EMLA inneholder to virkestoffer som kalles lidokain og prilokain. De tilhører en gruppe legemidler som kalles lokalanestetika. Når EMLA smøres på huden blir hudoverflaten nummen i en kort tidsperiode. EMLA påføres huden før enkle medisinske prosedyrer for å hindre at du kjenner smerte i huden. Du vil imidlertid fremdeles føle trykk og berøring.

Dosering:

Størrelsen på hudområdet og hvilken type medisinsk inngrep som skal foretas bestemmer hvor mye krem du skal bruke og hvor lenge den skal være på. Legen din, apoteket eller en sykepleier vil enten påføre kremen for deg eller vise deg hvor og hvordan du selv kan gjøre det.
Når EMLA blir brukt på kjønnsorganene, bør alltid en lege eller sykepleier overvåke bruken.
Når EMLA blir brukt på leggsår, bør en lege eller sykepleier overvåke bruken.

Ikke bruk EMLA på følgende områder:

 • kutt, skrubbsår eller andre sår
 • der det er utslett eller eksem.
 • i eller nær øynene.
 • inne i nesen, ørene eller munnen.
 • i endetarmsåpningen (anus).
 • på barns kjønnsorganer.

Beskyttelsesmembranen på tuben kan perforeres ved å benytte korken.

Bruk før sprøytestikk eller mindre hudoperasjoner:

Voksne og barn over 12 år:

For et hudområde på 10 cm² (f.eks. 2×5 cm) bruker du en 1/2 tube (2 gram). Bruk tilsvarende mindre krem for et mindre hudområde og tilsvarende mer for et større hudområde.

Påfør kremen 1-5 timer før du trenger bedøvelse.

Dekk deretter hudområdet med et lufttett plaster (du skal ha fått med deg plaster fra lege, apotek eller helsesøster, men du kan også bruke et stykke plastfolie). Plasteret tas av rett før prosedyren starter.

Barn under 12 år:

Mengden krem som brukes, og hvor lenge den skal virke avhenger av barnets alder. Legen din, helsesøster eller apotek vil fortelle deg hvor mye du skal bruke og når den skal påføres.

Barn 0-2 måneder: Påfør kremen 1 time før barnet trenger bedøvelse.
Ikke bruk mer enn 1/4 tube (1 gram) og påfør ikke kremen på et større hudområde enn 10 cm² (f.eks. 2×5 cm) og ikke oftere enn 1 gang daglig.

Barn 3-11 måneder: Påfør kremen 1 time før barnet trenger bedøvelse.
Ikke bruk mer enn 1/2 tube (2 gram) og påfør ikke kremen på et større hudområde enn 20 cm2 (f.eks. 4×5 cm).
Bruk ikke kremen oftere enn hver 12. time.

Barn 1-5 år: Påfør kremen 1-5 timer før barnet trenger bedøvelse. Bruk ikke kremen oftere enn hver 12. time.

Barn 6-11 år: Påfør kremen 1-5 timer før barnet trenger bedøvelse. Bruk ikke kremen oftere enn hver 12. time.

Barn med hudlidelsen «atopisk dermatitt»: Påfør kremen 30 minutter før barnet trenger bedøvelse.

Når du påfører kremen, er det svært viktig at du følger instruksene nedenfor nøyaktig:

1. Klem ut kremen på det området som skal bedøves (for eksempel der sprøyten skal settes). En halv 5 grams tube tilsvarer ca. 2 gram EMLA.

2. Smør et tykt lag med krem på hele området som skal bedøves. Ikke gni kremen inn.

3. Trekk av papiret som er kuttet i midten av bandasjen på den siden som ikke er selvklebende (slik at det blir igjen en ramme av papir).

4. Fjern beskyttelseslaget fra den selvklebende siden av bandasjen.

5. Plasser så bandasjen forsiktig over kremen. Ikke spre kremen ut under bandasjen.
6. Fjern papirbeskyttelsen på baksiden. Glatt ut kantene på bandasjen nøye. La den så sitte på i minst 60 minutter hvis huden ikke er blitt skadet. Kremen bør ikke sitte på i mer enn 60 minutter hos barn under 3 måneder, eller i mer enn 30 minutter hos barn med et kløende hudutslett som kalles “atopisk dermatitt”.
7. Legen eller sykepleieren vil ta av bandasjen og fjerne kremen rett før den medisinske prosedyren (for eksempel rett før sprøytestikk eller hudoperasjon).

Dersom du tar for mye av EMLA

Dersom du har påført mer EMLA enn anbefalt av lege, apotek eller helsesøster, bør du straks ta kontakt og be om råd, også om du ikke kjenner noen symptomer.

Følgende symptomer kan oppstå dersom du har brukt for mye EMLA:

 • Ørhet eller svimmelhet.
 • Kribling i huden rundt munnen og nummenhet i tungen.
 • Unormal smaksfornemmelse.
 • Tåkesyn.
 • Ringing i ørene.
 • Methemoglobinemi, en tilstand som fører til at det fraktes for lite oksygen rundt i kroppen med blodet. Huden blir da blågrå på grunn av mangel på oksygen. Det er større sannsynlighet for denne reaksjonen om du samtidig bruker andre legemidler som også kan forårsake methemoglobinemi.

Ved alvorlige tilfeller av overdosering, kan symptomene omfatte anfall, lavt blodtrykk, langsom pust, pustestans og endrede hjerteslag. Disse effektene kan være livstruende.

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og tuben etter "EXP:" Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Skal ikke fryses.
Hold tuben tett lukket.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av EMLA

 • Virkestoffer er lidokain og prilokain.
 • 1 g krem inneholder: 25 mg lidokain og 25 mg prilokain.
 • Hjelpestoffer er karbomerer, makrogolglyserolhydroksystearat, natriumhydroksid til pH- justering og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også