Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Dymista nesespr 137+50mcg/dose

278,00
DOSER 120
Varenummer: 536225

Dymista 137+50 mcg/ dose nesespray 120 doser

Dymista nesespray er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år til

korttidsbehandling av plagsomme nesesymptomer ved allergi, for eksempel pollenallergi, når tidligere behandling med antihistamin eller kortikosteroid alene ikke har vært tilstrekkelig.

Dymista inneholder 2 virkestoffer: azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat.

 • Azelastinhydroklorid tilhører en gruppe legemidler som kalles antihistaminer. Antihistaminer hemmer virkningen av histamin som kroppen produserer som en del av en allergisk reaksjon. Antihistaminer reduserer således symptomene på allergi.
 • Flutikasonpropionat tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider som er betennelsesdempende midler.

 

Dosering:

Til voksne over 18 årbruk 1 spray i hvert nesebor morgen og kveld.

Administrasjonsmåte

Bruk i nesen, skal ikke svelges eller sprayes i øynene.
Les følgende instruksjoner nøye og bruk nesesprayen bare slik det er anvist.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flaskeetiketten og ytterkartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Holdbarhet etter første åpning (anbrudd): Kast alt ubrukt legemiddel 6 måneder etter at du åpnet nesesprayen for første gang.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Livostin

 • Virkestoffene er: azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat
  Hvert gram oppløsning inneholder 1000 mikrogram azelastinhydroklorid og 365 mikrogram flutikasonpropionat.
  Hver spray (0,14 g) gir 137 mikrogram azelastinhydroklorid (= 125 mikrogram azelastin) og 50 mikrogram flutikasonpropionat.
 • Andre innholdsstoffer er: Dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumkloridoppløsning, fenyletylalkohol og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Dymista 137+50 mcg/ dose nesespray 120 doser

Dymista nesespray er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over 18 år til

korttidsbehandling av plagsomme nesesymptomer ved allergi, for eksempel pollenallergi, når tidligere behandling med antihistamin eller kortikosteroid alene ikke har vært tilstrekkelig.

Dymista inneholder 2 virkestoffer: azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat.

 • Azelastinhydroklorid tilhører en gruppe legemidler som kalles antihistaminer. Antihistaminer hemmer virkningen av histamin som kroppen produserer som en del av en allergisk reaksjon. Antihistaminer reduserer således symptomene på allergi.
 • Flutikasonpropionat tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider som er betennelsesdempende midler.

 

Dosering:

Til voksne over 18 årbruk 1 spray i hvert nesebor morgen og kveld.

Administrasjonsmåte

Bruk i nesen, skal ikke svelges eller sprayes i øynene.
Les følgende instruksjoner nøye og bruk nesesprayen bare slik det er anvist.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flaskeetiketten og ytterkartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Holdbarhet etter første åpning (anbrudd): Kast alt ubrukt legemiddel 6 måneder etter at du åpnet nesesprayen for første gang.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Livostin

 • Virkestoffene er: azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat
  Hvert gram oppløsning inneholder 1000 mikrogram azelastinhydroklorid og 365 mikrogram flutikasonpropionat.
  Hver spray (0,14 g) gir 137 mikrogram azelastinhydroklorid (= 125 mikrogram azelastin) og 50 mikrogram flutikasonpropionat.
 • Andre innholdsstoffer er: Dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumkloridoppløsning, fenyletylalkohol og renset vann.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Bucadog oralpasta

116,00
70 G

Ibux Tabletter 400mg

56,00
10 ENPAC

Ibux Tabletter 400mg

68,00
20 ENPAC