Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Dexyl Nesespray 1mg/ml

38,00
10 ML
Varenummer: 44128

Dexyl 1 mg/ml nesespray

Dexyl nesespray er et reseptfritt legemiddel som kan brukes av voksne og barn over 10 år til korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Dexyl inneholder virkestoffet xylometazolin som virker på blodårene i nesen slik at disse trekker seg sammen og letter luftpassasjen. Dekspantenol brukt lokalt i nesen antas å ha epitelbeskyttende, sårhelende og fuktighetsbevarende egenskaper.

Dosering

Voksne og barn over 10 år:
Dexyl 1 mg/ml: 1 spray i hvert nesebor inntil 3 ganger i døgnet.

Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose.

Dexyl bør ikke brukes i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne.

Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandlingen med Dexyl.
Langvarig bruk av nesespray som inneholder xylometazolin kan føre til at du forblir tett i nesen

Bruksanvisning

 1. Puss nesen.
 2. Ta av plasthetten.
 3. Plasser flasken med spissen mellom fingrene.
 4. Før sprayen tas i bruk første gang pumpes noen ganger til oppløsningen kommer ut som en fin tåke.
 5. Hold flasken loddrett og plasser spissen på sprayen forsiktig i neseboret og spray én gang i hvert nesebor.
 6. Dersom nesesprayen ikke har vært i bruk på 10 dager kan det være nødvendig å pumpe noen ganger på nytt til oppløsningen kommer ut som en fin tåke.

Det vil ikke være mulig å tømme flasken helt. Derfor fylles det alltid et overskudd, slik at bruksvolumet er minst 10 ml.

Bruk ikke Dexyl

 • dersom du er allergisk overfor xylometazolinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • ved noen operasjoner skal du ikke bruke Dexyl. Husk å spørre legen om det.
 • ved andre typer betennelsestilstander i hud og slimhinner i nesehulen enn forkjølelse og lignende, og ved skorpedannelser (rhinitis sicca).
 • ved en bestemt type glaukom (grønn stær).

Advarsler og forsiktighetsregler

Dexyl bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn og 10 sammenhengende dager hos voksne. Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (”rebound” effekt).

Ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dexyl, dersom du har

 • en hjertesykdom (for eksempel lang QT-tid-syndrom)
 • høyt blodtrykk eller hjerte- karsykdom.
 • sykdommer i skjoldbruskkjertelen.

Andre legemidler og Dexyl

Rådfør deg med lege før samtidig bruk av legemidler mot depresjon.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Dexyl

Virkestoff er: Xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml
Andre innholdsstoffer er: Dekspantenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, renset vann

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Dexyl 1 mg/ml nesespray

Dexyl nesespray er et reseptfritt legemiddel som kan brukes av voksne og barn over 10 år til korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

Dexyl inneholder virkestoffet xylometazolin som virker på blodårene i nesen slik at disse trekker seg sammen og letter luftpassasjen. Dekspantenol brukt lokalt i nesen antas å ha epitelbeskyttende, sårhelende og fuktighetsbevarende egenskaper.

Dosering

Voksne og barn over 10 år:
Dexyl 1 mg/ml: 1 spray i hvert nesebor inntil 3 ganger i døgnet.

Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose.

Dexyl bør ikke brukes i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne.

Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandlingen med Dexyl.
Langvarig bruk av nesespray som inneholder xylometazolin kan føre til at du forblir tett i nesen

Bruksanvisning

 1. Puss nesen.
 2. Ta av plasthetten.
 3. Plasser flasken med spissen mellom fingrene.
 4. Før sprayen tas i bruk første gang pumpes noen ganger til oppløsningen kommer ut som en fin tåke.
 5. Hold flasken loddrett og plasser spissen på sprayen forsiktig i neseboret og spray én gang i hvert nesebor.
 6. Dersom nesesprayen ikke har vært i bruk på 10 dager kan det være nødvendig å pumpe noen ganger på nytt til oppløsningen kommer ut som en fin tåke.

Det vil ikke være mulig å tømme flasken helt. Derfor fylles det alltid et overskudd, slik at bruksvolumet er minst 10 ml.

Bruk ikke Dexyl

 • dersom du er allergisk overfor xylometazolinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • ved noen operasjoner skal du ikke bruke Dexyl. Husk å spørre legen om det.
 • ved andre typer betennelsestilstander i hud og slimhinner i nesehulen enn forkjølelse og lignende, og ved skorpedannelser (rhinitis sicca).
 • ved en bestemt type glaukom (grønn stær).

Advarsler og forsiktighetsregler

Dexyl bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn og 10 sammenhengende dager hos voksne. Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (”rebound” effekt).

Ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dexyl, dersom du har

 • en hjertesykdom (for eksempel lang QT-tid-syndrom)
 • høyt blodtrykk eller hjerte- karsykdom.
 • sykdommer i skjoldbruskkjertelen.

Andre legemidler og Dexyl

Rådfør deg med lege før samtidig bruk av legemidler mot depresjon.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Dexyl

Virkestoff er: Xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml
Andre innholdsstoffer er: Dekspantenol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, renset vann

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også