Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Daktar Krem 2%

105,00
30 G
Varenummer: 136184
Daktar krem 2%
- Mot fotsopp

Legemiddel: Reseptfritt i denne pakningsstørrelsen til bruk mot fotsopp.

KREM 2%: 1 g inneh.: Mikonazolnitrat 20 mg, makrogol- og glykolstearat, oleoylmakrogolglyserider, flytende parafin, benzosyre (E 210), butylhydroksyanisol (E 320), renset vann.

Indikasjoner: 

Alle dermatomykoser forårsaket av dermatofytter (Trichophyton-, Epidermophyton- og Microsporum-arter), gjær- (Candida-), mugg- og andre sopparter. Pityriasis versicolor. Dermatoser med sekundærinfeksjon av sopp.

 

Dosering:

Behandling bør pågå fra 2-6 uker avhengig av lokalisering og alvorlighetsgrad, og fortsette i minst 1 uke etter at tegn til infeksjon og symptomer er borte. Ved fotsopp skal føttene vaskes og tørkes omhyggelig før hver behandling. Ved behandling av fotsopp hos barn <10 år skal lege konsulteres først.
Administrering: Kremen strykes tynt på de infiserte hudområder 2 ganger daglig og gnis godt inn.

Kontraindikasjoner: 

Kjent overfølsomhet for mikonazol, andre imidazolderivater eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: 

Benzosyre kan virke lett irriterende for hud, øyne og slimhinner. Butylhydroksyanisol kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner. Behandlingen bør seponeres ved lokal svie eller allergisk reaksjon. Unngå å få kremen i øynene.

Interaksjoner: 

Mikonazol administrert systemisk inhiberer CYP 3A4 og CYP 2C9 som bl.a. metaboliserer warfarin, perorale antidiabetika og antiepileptika. Klinisk relevante interaksjoner forekommer svært sjelden pga. begrenset systemisk absorpsjon etter topikal applikasjon. Hos pasienter som behandles med warfarin må det vises forsiktighet hvis mikonazol også skal brukes, og den antikoagulerende effekt bør monitoreres nøye. Effekt og bivirkninger av perorale antidiabetika og antiepileptika kan forsterkes av mikonazol.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Systemisk absorpsjon av topikalt applisert mikonazol er minimal. Det er ikke vist at topikalt applisert mikonazol er embryotoksisk eller teratogent hos dyr, men preparatet bør likevel kun brukes ved graviditet dersom fordelene oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Mikonazol absorberes i liten grad over hud eller slimhinner. Forsiktighet bør utvises ved topikal bruk under amming.

Bivirkninger:

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Brennende følelse, inflammasjon, hypopigmentering. Øvrige: Irritasjon, brennende følelse, kløe, varme eller andre ikke-spesifiserte reaksjoner på applikasjonsstedet. Ukjent: Hud: Urticaria, kontaktdermatitt, utslett, erytem, kløe. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, hypersensitivitet, angionevrotisk ødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Overdreven topikal bruk kan gi hudirritasjon som vanligvis forsvinner ved opphør av behandling. Om store mengder av stoffet inntas peroralt gis symptomatisk behandling. Se Giftinformasjonens anbefalinger G01A F04.

Egenskaper:

Klassifisering: Imidazolderivat med antimykotisk virkning. Virkningsmekanisme: Mikonazol inhiberer biosyntesen av ergosterol i sopp og endrer sammensetningen av andre lipidkomponenter i membranen. Dette fører til nekrose av soppcellen. Absorpsjon: Begrenset systemisk absorpsjon. Biotilgjengelighet <1%. Mikonazol finnes i huden inntil 4 dager etter topikal applikasjon. Halveringstid: 57 timer. Utskillelse: Elimineres hovedsakelig i feces i løpet av en 4-dagersperiode, både uforandret og som metabolitter. Mindre mengder forekommer i urin.

Andre opplysninger: 

Preparatet farger ikke av på hud eller klær.

Pakninger uten resept: 

30 g krem unntatt fra reseptplikt.
 
 
Daktar krem 2%
- Mot fotsopp

Legemiddel: Reseptfritt i denne pakningsstørrelsen til bruk mot fotsopp.

KREM 2%: 1 g inneh.: Mikonazolnitrat 20 mg, makrogol- og glykolstearat, oleoylmakrogolglyserider, flytende parafin, benzosyre (E 210), butylhydroksyanisol (E 320), renset vann.

Indikasjoner: 

Alle dermatomykoser forårsaket av dermatofytter (Trichophyton-, Epidermophyton- og Microsporum-arter), gjær- (Candida-), mugg- og andre sopparter. Pityriasis versicolor. Dermatoser med sekundærinfeksjon av sopp.

 

Dosering:

Behandling bør pågå fra 2-6 uker avhengig av lokalisering og alvorlighetsgrad, og fortsette i minst 1 uke etter at tegn til infeksjon og symptomer er borte. Ved fotsopp skal føttene vaskes og tørkes omhyggelig før hver behandling. Ved behandling av fotsopp hos barn <10 år skal lege konsulteres først.
Administrering: Kremen strykes tynt på de infiserte hudområder 2 ganger daglig og gnis godt inn.

Kontraindikasjoner: 

Kjent overfølsomhet for mikonazol, andre imidazolderivater eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: 

Benzosyre kan virke lett irriterende for hud, øyne og slimhinner. Butylhydroksyanisol kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner. Behandlingen bør seponeres ved lokal svie eller allergisk reaksjon. Unngå å få kremen i øynene.

Interaksjoner: 

Mikonazol administrert systemisk inhiberer CYP 3A4 og CYP 2C9 som bl.a. metaboliserer warfarin, perorale antidiabetika og antiepileptika. Klinisk relevante interaksjoner forekommer svært sjelden pga. begrenset systemisk absorpsjon etter topikal applikasjon. Hos pasienter som behandles med warfarin må det vises forsiktighet hvis mikonazol også skal brukes, og den antikoagulerende effekt bør monitoreres nøye. Effekt og bivirkninger av perorale antidiabetika og antiepileptika kan forsterkes av mikonazol.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Systemisk absorpsjon av topikalt applisert mikonazol er minimal. Det er ikke vist at topikalt applisert mikonazol er embryotoksisk eller teratogent hos dyr, men preparatet bør likevel kun brukes ved graviditet dersom fordelene oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Mikonazol absorberes i liten grad over hud eller slimhinner. Forsiktighet bør utvises ved topikal bruk under amming.

Bivirkninger:

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Brennende følelse, inflammasjon, hypopigmentering. Øvrige: Irritasjon, brennende følelse, kløe, varme eller andre ikke-spesifiserte reaksjoner på applikasjonsstedet. Ukjent: Hud: Urticaria, kontaktdermatitt, utslett, erytem, kløe. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, hypersensitivitet, angionevrotisk ødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Overdreven topikal bruk kan gi hudirritasjon som vanligvis forsvinner ved opphør av behandling. Om store mengder av stoffet inntas peroralt gis symptomatisk behandling. Se Giftinformasjonens anbefalinger G01A F04.

Egenskaper:

Klassifisering: Imidazolderivat med antimykotisk virkning. Virkningsmekanisme: Mikonazol inhiberer biosyntesen av ergosterol i sopp og endrer sammensetningen av andre lipidkomponenter i membranen. Dette fører til nekrose av soppcellen. Absorpsjon: Begrenset systemisk absorpsjon. Biotilgjengelighet <1%. Mikonazol finnes i huden inntil 4 dager etter topikal applikasjon. Halveringstid: 57 timer. Utskillelse: Elimineres hovedsakelig i feces i løpet av en 4-dagersperiode, både uforandret og som metabolitter. Mindre mengder forekommer i urin.

Andre opplysninger: 

Preparatet farger ikke av på hud eller klær.

Pakninger uten resept: 

30 g krem unntatt fra reseptplikt.
 
 
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Diflucan kaps 150mg

186,00
Behandling av soppinfeksjon i skjeden. 1 ENDOS

Ac3 comfort gel

152,00
30 G

Lamisil krem 1%

113,00
15 G

Paracet tab 500mg

26,00
20 ENPAC | Paracet 500mg