Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Cetirizin sandoz tabletter 10mg

187,00
30 ENPAC
Varenummer: 410187

Cetirizin Sandoz 10 mg filmdrasjerte tabletter

Cetirizin Sandoz tabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over og barn over 6 år til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.

Dosering:

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett én gang daglig.

Barn 6-12 år: En halv tablett to ganger daglig.

Tablettene må svelges med et glass væske.
Tabletten kan deles i to like doser.

Pasienter med svekket nyrefunksjon
Rådfør deg med lege dersom du har svekket nyrefunksjon. Det kan være nødvendig å ta en lavere dose. Den nye dosen vil bli bestemt av legen.
Kontakt legen eller apoteket dersom du har en alvorlig nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra dette.
Kontakt legen eller apoteket dersom barnet ditt har en nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra barnets behov.

Kontakt lege innen 3 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Hvis du mener at virkningen av Cetirizin Sandoz er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og gjennomtrykkspakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Cetirizin Sandoz

Virkestoff er cetirizindihydroklorid.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.

Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, silika, kolloidal vannfri.
Tablettdrasjering: hypromellose, laktosemonohydrat, makrogol 4000, titandioksid (E 171).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Cetirizin Sandoz 10 mg filmdrasjerte tabletter

Cetirizin Sandoz tabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over og barn over 6 år til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.

Dosering:

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett én gang daglig.

Barn 6-12 år: En halv tablett to ganger daglig.

Tablettene må svelges med et glass væske.
Tabletten kan deles i to like doser.

Pasienter med svekket nyrefunksjon
Rådfør deg med lege dersom du har svekket nyrefunksjon. Det kan være nødvendig å ta en lavere dose. Den nye dosen vil bli bestemt av legen.
Kontakt legen eller apoteket dersom du har en alvorlig nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra dette.
Kontakt legen eller apoteket dersom barnet ditt har en nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra barnets behov.

Kontakt lege innen 3 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Hvis du mener at virkningen av Cetirizin Sandoz er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og gjennomtrykkspakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Cetirizin Sandoz

Virkestoff er cetirizindihydroklorid.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.

Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, silika, kolloidal vannfri.
Tablettdrasjering: hypromellose, laktosemonohydrat, makrogol 4000, titandioksid (E 171).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Paracet Tabletter 500mg

26,00
20 ENPAC

Blistex Daily Lip Medplus

39,00
7 ML

Zyrtec Tabletter 10mg 30stk

124,00
Legemiddel: Zyrtec brukes for å lindre symptomer ved allergisk nese- og øyebesvær hos voksne og barn over 12 år. 30 ENPAC

Recrea Forte Liniment 5%

258,00
60 ML