Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Bronkyl brusetab 200mg

112,00
25
Varenummer: 477121
+ -

Bronkyl brusetabletter 200mg
- Slimoppløselig ved kronisk bronkitt

BRUSETABLETTER 200 mg: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, natriumhydrogenkarbonat, sitronsyre (E 330), laktose 75 mg, aroma og hjelpestoffer. Sitronsmak.

Indikasjoner: 

Kronisk bronkitt. Forsøksvis ved cystisk fibrose.

 

Dosering:

Kronisk bronkitt: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig.
Cystisk fibrose: Voksne og barn >7 år: 1-2 brusetabletter 2-4 ganger daglig. Barn 2-7 år: 1/2 brusetablett 2-4 ganger daglig.
Administrering: Tas oppløst i et 1/2 glass vann.

 

Kontraindikasjoner: 

Bruk hos barn <2 år, unntatt ved eventuell behandling av paracetamolforgiftning. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

 

Forsiktighetsregler: 

Brukes med forsiktighet til astmatikere eller hos pasienter med bronkospasme i anamnesen. Brukes med forsiktighet til pasienter med magesår i anamnesen. Ved tilstander med blodblandet slim bør den underliggende årsaken undersøkes. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Det bør gjøres en individuell vurdering av bruk til pasienter på natriumredusert diett, da legemidlet inneholder natrium.

 

Interaksjoner: 

Hostedempende preparater undertrykker hosterefleksen og kan føre til at pasienten ikke får hostet opp slim. Ev. nytte av bruk av hostedempende legemidler sammen med Bronkyl bør vurderes før behandling igangsettes.
 

 

Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Preparatet skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Preparatet bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger:

Inntil 30% av pasientene kan få gastrointestinale bivirkninger. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Magesmerter. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Eksantem, urticaria, kløe. Immunsystemet: Angioødem. Luftveier: Bronkospasme.

 

 

Overdosering/Forgiftning:

Se Giftinformasjonens anbefalinger 

 

Egenskaper:

Klassifisering: Acetylcystein kan redusere hyppigheten av eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt og har antagelig en mukoregulatorisk effekt. Virkningsmekanisme: Ennå ikke klarlagt, men det antas at acetylcystein administrert peroralt fungerer som en prekursor til glutation, som i sin tur binder toksiske stoffer i luftveiene. Absorpsjon: Absorberes raskt. I tarmen skjer en uttalt deacetylering til cystein, som inngår i dannelsen av glutation. Maks. plasmakonsentrasjon etter 1-2 timer.

 

Utlevering: 

25 brusetabletter er unntatt fra reseptplikt.

Bronkyl brusetabletter 200mg
- Slimoppløselig ved kronisk bronkitt

BRUSETABLETTER 200 mg: Hver brusetablett inneh.: Acetylcystein 200 mg, natriumhydrogenkarbonat, sitronsyre (E 330), laktose 75 mg, aroma og hjelpestoffer. Sitronsmak.

Indikasjoner: 

Kronisk bronkitt. Forsøksvis ved cystisk fibrose.

 

Dosering:

Kronisk bronkitt: 1 brusetablett 2-3 ganger daglig.
Cystisk fibrose: Voksne og barn >7 år: 1-2 brusetabletter 2-4 ganger daglig. Barn 2-7 år: 1/2 brusetablett 2-4 ganger daglig.
Administrering: Tas oppløst i et 1/2 glass vann.

 

Kontraindikasjoner: 

Bruk hos barn <2 år, unntatt ved eventuell behandling av paracetamolforgiftning. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

 

Forsiktighetsregler: 

Brukes med forsiktighet til astmatikere eller hos pasienter med bronkospasme i anamnesen. Brukes med forsiktighet til pasienter med magesår i anamnesen. Ved tilstander med blodblandet slim bør den underliggende årsaken undersøkes. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Det bør gjøres en individuell vurdering av bruk til pasienter på natriumredusert diett, da legemidlet inneholder natrium.

 

Interaksjoner: 

Hostedempende preparater undertrykker hosterefleksen og kan føre til at pasienten ikke får hostet opp slim. Ev. nytte av bruk av hostedempende legemidler sammen med Bronkyl bør vurderes før behandling igangsettes.
 

 

Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Preparatet skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Preparatet bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger:

Inntil 30% av pasientene kan få gastrointestinale bivirkninger. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Magesmerter. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Eksantem, urticaria, kløe. Immunsystemet: Angioødem. Luftveier: Bronkospasme.

 

 

Overdosering/Forgiftning:

Se Giftinformasjonens anbefalinger 

 

Egenskaper:

Klassifisering: Acetylcystein kan redusere hyppigheten av eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt og har antagelig en mukoregulatorisk effekt. Virkningsmekanisme: Ennå ikke klarlagt, men det antas at acetylcystein administrert peroralt fungerer som en prekursor til glutation, som i sin tur binder toksiske stoffer i luftveiene. Absorpsjon: Absorberes raskt. I tarmen skjer en uttalt deacetylering til cystein, som inngår i dannelsen av glutation. Maks. plasmakonsentrasjon etter 1-2 timer.

 

Utlevering: 

25 brusetabletter er unntatt fra reseptplikt.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Paracet tab 500mg

25,00
20 ENPAC | Paracet 500mg

Cosmica Face Lip Balm

32,00
5 ML

Corega ultra krem

65,00
40 G

Otrivin nesespr 1mg/ml

43,00 53,00
10 ML