Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Aspirin Tabletter 500mg

58,00
20 ENPAC
Varenummer: 125232

Aspirin tabletter 500 mg - 20 stk

Aspirin tabletter 500mg er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Aspirin tabletter inneholder acetylsalisylsyre. Acetylsalisylsyre er et smertestillende og febernedsettende legemiddel. Tabletten virker vanligvis innen cirka 15-20 minutter. En fullstendig smertelindring oppnås etter cirka 50 minutter og varer i 4-6 timer.

Barn over 12 år (som veier 40 kg eller mer): korttidsbehandling av milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter.

Voksne over 18 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter, leddsmerter og feber ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.

Snakk med lege dersom pasienten veier mindre enn 40 kg.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager (ved feber) eller 5 dager (ved smerter).

Dosering:

Til barn 12-15 år (som veier 40-50 kg):

 • Dosen avhenger av barnets vekt. Oppgitt alder er kun til informasjon.
 • Den anbefalte dosen er 1 tablett. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer.
 • Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet.

Til voksne og barn over 16 år (over 50 kg):

 • Den anbefalte dosen er 1-2 tabletter. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer.
 • Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet.

Til eldre (65 år og eldre):

 • Den anbefalte dosen er 1 tablett. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer.
 • Ikke ta mer enn 4 tabletter i døgnet.

Til spesielle pasientgrupper

 • Pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller sirkulasjonsproblemer (f.eks. hjertesvikt eller alvorlige blødninger): Snakk med legen.
 • Barn under 12 år (som veier mindre enn 40 kg): Skal ikke bruke dette legemidlet uten at legen har forskrevet det.

Du skal ikke bruke dette legemidlet sammenhengende i mer enn 3 dager (ved feber) og i mer enn 5 dager (ved smerter) med mindre noe annet er forskrevet av lege.

Det bør gå minst 4 timer mellom hver dosering.Lavest effektiv dose bør benyttes.

Bruk ikke Aspirin

 • dersom du er allergisk overfor acetylsalisylsyre, andre salisylater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du tidligere har hatt astma eller allergisk reaksjon (f.eks. elveblest, hevelser i ansikt og hals (angioødem), alvorlig betennelse i slimhinnene i nesen (rhinitt), sjokk på grunn av bruk av acetylsalisylsyre eller lignende legemidler (såkalte ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)).
 • dersom du har magesår eller sår i tarmen (inkludert tolvfingertarmen).
 • dersom du har blødersykdom eller økt blødningstendens.
 • dersom du har alvorlig nyresykdom
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt.
 • dersom du får behandling med metotreksat med 15 mg/uke eller mer.
 • dersom du får behandling med legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter).
 • de siste tre månedene av graviditeten (etter 24. svangerskapsuke).

Snakk med lege eller apotek dersom du er i tvil om du kan bruke dette legemidlet.

Andre legemidler og Aspirin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Bruk ikke Aspirin:

 • dersom du får behandling med metotreksat med doser på 15 mg/uke eller mer, skal du ikke ta acetylsalisylsyre mot smerter eller feber.
 • dersom du behandles med legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter) og du tidligere har hatt magesår eller sår i tarmen, skal du ikke ta acetylsalisylsyre mot smerter eller feber.

Snakk med lege eller apotek før du begynner å bruke acetylsalisylsyre sammen med noen av følgende legemidler:

 • blodfortynnende legemidler (antikoagulanter som warfarin)
 • hepariner (legemiddel mot blodpropp), spesielt dersom du er eldre (over 65 år eller eldre)
 • trombolytiske legemidler (legemidler mot blodpropp og hjerteinfarkt).
 • klopidogrel (legemiddel mot hjerte- og hjerneinfarkt).
 • tiklopidin (legemiddel mot hjerte- og hjerneinfarkt).
 • andre legemidler mot smerter og feber som kalles «NSAIDs», som for eksempel ibuprofen, diklofenak eller naproksen.
 • legemidler som øker utskillelsen av urinsyre i urinen og som brukes til behandling av gikt (f.eks. probenecid).
 • glukokortikoider som brukes mot betennelse eller allergi
 • pemetreksed (legemiddel mot kreft) til pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon.
 • anagrelid (legemiddel mot kreft).
 • vanndrivende legemidler (diuretika).
 • blodtrykksenkende legemidler i gruppen «angiotensinkonverterende enzymhemmere» eller
  «angiotensin II-reseptorantagonister».
 • metotreksat (legemiddel som brukes ved blodkreft eller revmatoid artritt) med 15 mg/uke eller mindre.
 • legemidler som virker lokalt i mage eller tarm, syrenøytraliserende midler og aktivt kull.
 • deferasiroks (brukes ved jernoverskudd).
 • legemidler mot depresjon, som selektive serotoninreopptakshemmere (f.eks. citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) eller litium
 • valproinsyre som brukes ved epilepsi
 • ciklosporin eller takrolimus (immunhemmende midler, brukes mot avstøting av organ etter transplantasjon)
 • digoksin (hjertemedisin ved hjertesvikt)
 • legemidler mot sukkersyke (diabetes)
 • acetazolamid (brukes ved grønn stær)
 • nikotinsyre (vitamin B3/niacin)

For å unngå effekter av interaksjoner mellom ulike legemidler bør du informere lege eller apotek om hvilke andre legemidler du bruker.

Inntak av Aspirin sammen med alkohol

Du skal ikke ta Aspirin sammen med alkohol.

Graviditet og amming

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Aspirin inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder 3 mmol (72 mg) natrium (finnes i bordsalt) i hver tablett. Dette tilsvarer 5 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 30ºC.

Ingredienser:

Virkestoff: Acetylsalisylsyre 500mg.

Hjelpestoffer: Kolloidal silikondioksid, vannfri natriumkarbonat. Drasjering: Karnaubavoks, hypromellose, sinkstearat.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Aspirin tabletter 500 mg - 20 stk

Aspirin tabletter 500mg er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Aspirin tabletter inneholder acetylsalisylsyre. Acetylsalisylsyre er et smertestillende og febernedsettende legemiddel. Tabletten virker vanligvis innen cirka 15-20 minutter. En fullstendig smertelindring oppnås etter cirka 50 minutter og varer i 4-6 timer.

Barn over 12 år (som veier 40 kg eller mer): korttidsbehandling av milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter.

Voksne over 18 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter, leddsmerter og feber ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.

Snakk med lege dersom pasienten veier mindre enn 40 kg.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager (ved feber) eller 5 dager (ved smerter).

Dosering:

Til barn 12-15 år (som veier 40-50 kg):

 • Dosen avhenger av barnets vekt. Oppgitt alder er kun til informasjon.
 • Den anbefalte dosen er 1 tablett. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer.
 • Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet.

Til voksne og barn over 16 år (over 50 kg):

 • Den anbefalte dosen er 1-2 tabletter. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer.
 • Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet.

Til eldre (65 år og eldre):

 • Den anbefalte dosen er 1 tablett. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer.
 • Ikke ta mer enn 4 tabletter i døgnet.

Til spesielle pasientgrupper

 • Pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller sirkulasjonsproblemer (f.eks. hjertesvikt eller alvorlige blødninger): Snakk med legen.
 • Barn under 12 år (som veier mindre enn 40 kg): Skal ikke bruke dette legemidlet uten at legen har forskrevet det.

Du skal ikke bruke dette legemidlet sammenhengende i mer enn 3 dager (ved feber) og i mer enn 5 dager (ved smerter) med mindre noe annet er forskrevet av lege.

Det bør gå minst 4 timer mellom hver dosering.Lavest effektiv dose bør benyttes.

Bruk ikke Aspirin

 • dersom du er allergisk overfor acetylsalisylsyre, andre salisylater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du tidligere har hatt astma eller allergisk reaksjon (f.eks. elveblest, hevelser i ansikt og hals (angioødem), alvorlig betennelse i slimhinnene i nesen (rhinitt), sjokk på grunn av bruk av acetylsalisylsyre eller lignende legemidler (såkalte ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)).
 • dersom du har magesår eller sår i tarmen (inkludert tolvfingertarmen).
 • dersom du har blødersykdom eller økt blødningstendens.
 • dersom du har alvorlig nyresykdom
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt.
 • dersom du får behandling med metotreksat med 15 mg/uke eller mer.
 • dersom du får behandling med legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter).
 • de siste tre månedene av graviditeten (etter 24. svangerskapsuke).

Snakk med lege eller apotek dersom du er i tvil om du kan bruke dette legemidlet.

Andre legemidler og Aspirin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Bruk ikke Aspirin:

 • dersom du får behandling med metotreksat med doser på 15 mg/uke eller mer, skal du ikke ta acetylsalisylsyre mot smerter eller feber.
 • dersom du behandles med legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter) og du tidligere har hatt magesår eller sår i tarmen, skal du ikke ta acetylsalisylsyre mot smerter eller feber.

Snakk med lege eller apotek før du begynner å bruke acetylsalisylsyre sammen med noen av følgende legemidler:

 • blodfortynnende legemidler (antikoagulanter som warfarin)
 • hepariner (legemiddel mot blodpropp), spesielt dersom du er eldre (over 65 år eller eldre)
 • trombolytiske legemidler (legemidler mot blodpropp og hjerteinfarkt).
 • klopidogrel (legemiddel mot hjerte- og hjerneinfarkt).
 • tiklopidin (legemiddel mot hjerte- og hjerneinfarkt).
 • andre legemidler mot smerter og feber som kalles «NSAIDs», som for eksempel ibuprofen, diklofenak eller naproksen.
 • legemidler som øker utskillelsen av urinsyre i urinen og som brukes til behandling av gikt (f.eks. probenecid).
 • glukokortikoider som brukes mot betennelse eller allergi
 • pemetreksed (legemiddel mot kreft) til pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon.
 • anagrelid (legemiddel mot kreft).
 • vanndrivende legemidler (diuretika).
 • blodtrykksenkende legemidler i gruppen «angiotensinkonverterende enzymhemmere» eller
  «angiotensin II-reseptorantagonister».
 • metotreksat (legemiddel som brukes ved blodkreft eller revmatoid artritt) med 15 mg/uke eller mindre.
 • legemidler som virker lokalt i mage eller tarm, syrenøytraliserende midler og aktivt kull.
 • deferasiroks (brukes ved jernoverskudd).
 • legemidler mot depresjon, som selektive serotoninreopptakshemmere (f.eks. citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) eller litium
 • valproinsyre som brukes ved epilepsi
 • ciklosporin eller takrolimus (immunhemmende midler, brukes mot avstøting av organ etter transplantasjon)
 • digoksin (hjertemedisin ved hjertesvikt)
 • legemidler mot sukkersyke (diabetes)
 • acetazolamid (brukes ved grønn stær)
 • nikotinsyre (vitamin B3/niacin)

For å unngå effekter av interaksjoner mellom ulike legemidler bør du informere lege eller apotek om hvilke andre legemidler du bruker.

Inntak av Aspirin sammen med alkohol

Du skal ikke ta Aspirin sammen med alkohol.

Graviditet og amming

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Aspirin inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder 3 mmol (72 mg) natrium (finnes i bordsalt) i hver tablett. Dette tilsvarer 5 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn og ved høyst 30ºC.

Ingredienser:

Virkestoff: Acetylsalisylsyre 500mg.

Hjelpestoffer: Kolloidal silikondioksid, vannfri natriumkarbonat. Drasjering: Karnaubavoks, hypromellose, sinkstearat.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Gum orthodontic wax

34,00
1

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Ibumetin Tabletter 400mg

27,00
20 ENPAC

ParacetDuo Tabletter 500/65mg

52,00
20 ENPAC