Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Zyrtec Tabletter 10mg 30stk

124,00
Legemiddel: Zyrtec brukes for å lindre symptomer ved allergisk nese- og øyebesvær hos voksne og barn over 12 år. 30 ENPAC
Varenummer: 24101

Zyrtec 10 mg filmdrasjerte tabletter

Zyrtec tabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over og barn over 6 år til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.

Dosering:

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett én gang daglig.

Barn 6-12 år: En halv tablett to ganger daglig.

Tablettene må svelges med et glass væske.
Tabletten kan deles i to like doser.

Kontakt lege hvis plagene er blitt verre eller ikke er bedre etter 3 dagers behandling.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon bør ta 5 mg én gang daglig.
Kontakt legen eller apoteket dersom du har en alvorlig nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra dette.
Kontakt legen eller apoteket dersom barnet ditt har en nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra barnets behov.

Hvis du mener at virkningen av Zyrtec er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.

Varighet av behandlingen

Hvor lenge behandlingen skal vare avhenger av type, varighet og forløp av plagene dine. Rådfør deg med legen eller apoteket.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Sammensetning av Zyrtec

  • Virkestoffet er cetirizindihydroklorid. Én filmdrasjert tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.
  • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000 (hydroksypropylmetylcellulose (E 464), titandioksid (E 171), makrogol 400).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Zyrtec 10 mg filmdrasjerte tabletter

Zyrtec tabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne over og barn over 6 år til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.

Dosering:

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett én gang daglig.

Barn 6-12 år: En halv tablett to ganger daglig.

Tablettene må svelges med et glass væske.
Tabletten kan deles i to like doser.

Kontakt lege hvis plagene er blitt verre eller ikke er bedre etter 3 dagers behandling.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon bør ta 5 mg én gang daglig.
Kontakt legen eller apoteket dersom du har en alvorlig nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra dette.
Kontakt legen eller apoteket dersom barnet ditt har en nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra barnets behov.

Hvis du mener at virkningen av Zyrtec er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.

Varighet av behandlingen

Hvor lenge behandlingen skal vare avhenger av type, varighet og forløp av plagene dine. Rådfør deg med legen eller apoteket.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Sammensetning av Zyrtec

  • Virkestoffet er cetirizindihydroklorid. Én filmdrasjert tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.
  • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000 (hydroksypropylmetylcellulose (E 464), titandioksid (E 171), makrogol 400).

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også