Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

ParacetDuo Tabletter 500/65mg

66,00
20 ENPAC
Varenummer: 540973

Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter

Paracetduo 500mg/65 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Paracetduo 500 mg/65 mg inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekt skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.

Koffein forsterker effekten av paracetamol og hjelper således med å lindre smerte, og kan minske tretthet som ofte forbindes med smerte.

Paracetduo brukes av voksne og barn over 15 år til korttidsbehandling av feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa eller ved milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter.

Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering:
Voksne og barn over 15 år:
1-2 tabletter ved behov inntil 3 ganger daglig med intervall på minst 4 timer.

Maksimum enkeltdose er 2 tabletter. Ikke ta mer enn 6 tabletter (3000 mg paracetamol) i løpet av 24 timer.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon:
Legen kan anbefale forlengelse av intervallet mellom enkeltdosene opp til 6 til 8 timer.
Ikke ta mer enn anbefalt dose. Tablettene bør svelges med rikelig mengde vann.

Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.

Bruk ikke Paracetduo 500 mg/65 mg

 • dersom du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du lider av alvorlig leversykdom, gulsott eller kronisk alkoholisme
 • ved samtidig bruk av legemidler som legen fortalte deg kunne gi leverskade
 • Paracetduo 500 mg/65 mg må ikke gis til barn under 15 år.

Ikke ta Paracetduo 500 mg/65 mg uten å ha rådført deg med lege hvis du tar andre legemidler som inneholder paracetamol for å unngå overdose av paracetamol. Bruk av høyere doser enn anbefalt kan resultere i fare for alvorlig leverskade.

Vis forsiktighet ved bruk av Paracetduo 500 mg/65 mg

Rådfør deg med lege før du tar Paracetduo 500 mg/65 mg

 • dersom du behandles for leversykdom
 • dersom du har høyt alkoholkonsum
 • dersom du lider av hemolytisk anemi (forårsaket av unormal nedbrytning av røde blodlegemer) eller av nedsatt funksjon av enzymet glucose-6-phosphate dehydrogenase (arvelig sykdom som resulterer i redusert antall blodceller)
 • dersom du har redusert nyrefunksjon. I så tilfelle anbefaler legen lavere dosering.

Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracetduo 500 mg/65 mg med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracetduo 500 mg/65 mg bør lege kontaktes.

Andre legemidler og Paracetduo 500 mg/65 mg

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Hvis du tar Paracetduo 500 mg/65 mg, ikke ta andre legemidler som inneholder paracetamol eller koffein.

Ved langvarig høy dosering av Paracetduo 500 mg/65 mg kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracetduo 500 mg/65 mg hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.
Effekten av paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi, eller legemidler som kloramfenikol (antibiotika) og probenecid (legemiddel til behandling av urinsyregikt).

Inntak av Paracetduo 500 mg/65 mg sammen med mat, drikke og alkohol

Paracetduo 500 mg/65 mg kan tas med eller uten mat. Under behandlingen må alkoholholdige drikker ikke inntas og man bør redusere inntak av drikke som inneholder koffein (kaffe, te, cola), fordi høyere doser med koffein kan forårsake nervøsitet, søvnløshet og, i uvanlige tilfeller, akselerert hjerteaktivitet.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sjaktelen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Paracetduo 500 mg/65 mg

 • Virkestoffer er paracetamol og koffein. Hver tablett inneholder 500 mg paracetamol og 65 mg koffein
 • Andre innholdsstoffer er pregelatinisert maisstivelse, povidon 25, krysskarmellosenatrium,
  mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal silika og magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter

Paracetduo 500mg/65 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel med en smertestillende og febernedsettende effekt.

Paracetduo 500 mg/65 mg inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekt skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.

Koffein forsterker effekten av paracetamol og hjelper således med å lindre smerte, og kan minske tretthet som ofte forbindes med smerte.

Paracetduo brukes av voksne og barn over 15 år til korttidsbehandling av feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa eller ved milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter.

Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering:
Voksne og barn over 15 år:
1-2 tabletter ved behov inntil 3 ganger daglig med intervall på minst 4 timer.

Maksimum enkeltdose er 2 tabletter. Ikke ta mer enn 6 tabletter (3000 mg paracetamol) i løpet av 24 timer.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon:
Legen kan anbefale forlengelse av intervallet mellom enkeltdosene opp til 6 til 8 timer.
Ikke ta mer enn anbefalt dose. Tablettene bør svelges med rikelig mengde vann.

Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.

Bruk ikke Paracetduo 500 mg/65 mg

 • dersom du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du lider av alvorlig leversykdom, gulsott eller kronisk alkoholisme
 • ved samtidig bruk av legemidler som legen fortalte deg kunne gi leverskade
 • Paracetduo 500 mg/65 mg må ikke gis til barn under 15 år.

Ikke ta Paracetduo 500 mg/65 mg uten å ha rådført deg med lege hvis du tar andre legemidler som inneholder paracetamol for å unngå overdose av paracetamol. Bruk av høyere doser enn anbefalt kan resultere i fare for alvorlig leverskade.

Vis forsiktighet ved bruk av Paracetduo 500 mg/65 mg

Rådfør deg med lege før du tar Paracetduo 500 mg/65 mg

 • dersom du behandles for leversykdom
 • dersom du har høyt alkoholkonsum
 • dersom du lider av hemolytisk anemi (forårsaket av unormal nedbrytning av røde blodlegemer) eller av nedsatt funksjon av enzymet glucose-6-phosphate dehydrogenase (arvelig sykdom som resulterer i redusert antall blodceller)
 • dersom du har redusert nyrefunksjon. I så tilfelle anbefaler legen lavere dosering.

Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracetduo 500 mg/65 mg med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracetduo 500 mg/65 mg bør lege kontaktes.

Andre legemidler og Paracetduo 500 mg/65 mg

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Hvis du tar Paracetduo 500 mg/65 mg, ikke ta andre legemidler som inneholder paracetamol eller koffein.

Ved langvarig høy dosering av Paracetduo 500 mg/65 mg kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracetduo 500 mg/65 mg hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.
Effekten av paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi, eller legemidler som kloramfenikol (antibiotika) og probenecid (legemiddel til behandling av urinsyregikt).

Inntak av Paracetduo 500 mg/65 mg sammen med mat, drikke og alkohol

Paracetduo 500 mg/65 mg kan tas med eller uten mat. Under behandlingen må alkoholholdige drikker ikke inntas og man bør redusere inntak av drikke som inneholder koffein (kaffe, te, cola), fordi høyere doser med koffein kan forårsake nervøsitet, søvnløshet og, i uvanlige tilfeller, akselerert hjerteaktivitet.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sjaktelen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Paracetduo 500 mg/65 mg

 • Virkestoffer er paracetamol og koffein. Hver tablett inneholder 500 mg paracetamol og 65 mg koffein
 • Andre innholdsstoffer er pregelatinisert maisstivelse, povidon 25, krysskarmellosenatrium,
  mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal silika og magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også