Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Paracet brusetab 500mg

37,00
20
Varenummer: 489492
Paracet Brusetabletter 500mg

Dette legemidlet er reseptfritt i enkelte pakningsstørrelser. Likevel må Paracet brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Paracet er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekt skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.

Paracet brukes reseptfritt ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Paracet kan også brukes forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager. Paracet skal bare brukes mot disse tilstandene når det er bestemt av lege eller når lege er kontaktet.

Bruk ikke Paracet dersom du er allergisk (overfølsom) overfor et eller flere av innholdsstoffene, dersom du har hatt leverbetennelse
.

Vis forsiktighet ved bruk av Paracet.

 • dersom du har eller har hatt lever- eller nyresvikt. Rådfør deg med lege før bruk av Paracet.

 • dersom du har svekket ernæringstilstand p.g.a. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring. Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning.

 • ved febertilstander hos barn. Behandlingen bør være kortvarig.

 • ved feber og smerter av ukjent årsak.

 • ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes.
  Følg dosering angitt i dette pakningsvedlegget eller legens dosering dersom du har fått legemidlet på resept. For stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.

Bruk av andre legemidler sammen med Paracet.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Ved langvarig høy dosering av Paracet kan effekten av blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp) øke. Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder paracetamol. Paracetamol interagerer med antiepileptika, dikumarolgruppen, kloramfenikol og probenecid.

Inntak av Paracet sammen med mat og drikke
Paracet bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk på grunn av fare for leverskade.

Graviditet og amming.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Lang erfaring med bruk av Paracet under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Paracet dersom du er gravid. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege ved bruk av Paracet under amming.

Kjøring og bruk av maskiner.

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Paracet.

Paracet mikstur inneholder parahydroksybenzoater. Kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Les pakningsvedlegg nøye før bruk

Paracet brusetabletter inneholder 20.8 mmol (eller 478 mg) natrium pr. dose. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

Paracet Brusetabletter 500mg

Dette legemidlet er reseptfritt i enkelte pakningsstørrelser. Likevel må Paracet brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Paracet er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekt skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.

Paracet brukes reseptfritt ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Paracet kan også brukes forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager. Paracet skal bare brukes mot disse tilstandene når det er bestemt av lege eller når lege er kontaktet.

Bruk ikke Paracet dersom du er allergisk (overfølsom) overfor et eller flere av innholdsstoffene, dersom du har hatt leverbetennelse
.

Vis forsiktighet ved bruk av Paracet.

 • dersom du har eller har hatt lever- eller nyresvikt. Rådfør deg med lege før bruk av Paracet.

 • dersom du har svekket ernæringstilstand p.g.a. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring. Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning.

 • ved febertilstander hos barn. Behandlingen bør være kortvarig.

 • ved feber og smerter av ukjent årsak.

 • ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes.
  Følg dosering angitt i dette pakningsvedlegget eller legens dosering dersom du har fått legemidlet på resept. For stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.

Bruk av andre legemidler sammen med Paracet.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Ved langvarig høy dosering av Paracet kan effekten av blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp) øke. Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder paracetamol. Paracetamol interagerer med antiepileptika, dikumarolgruppen, kloramfenikol og probenecid.

Inntak av Paracet sammen med mat og drikke
Paracet bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk på grunn av fare for leverskade.

Graviditet og amming.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Lang erfaring med bruk av Paracet under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Paracet dersom du er gravid. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege ved bruk av Paracet under amming.

Kjøring og bruk av maskiner.

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Paracet.

Paracet mikstur inneholder parahydroksybenzoater. Kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

Les pakningsvedlegg nøye før bruk

Paracet brusetabletter inneholder 20.8 mmol (eller 478 mg) natrium pr. dose. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Paracet tab 500mg

25,00
20 ENPAC | Paracet 500mg

Ibux tab 400mg

50,00
20 ENPAC

Paracet stikkpille 250mg

39,00
10 stikkpiller | Paracet 250mg

Corega ultra krem

65,00
40 G