Close
0 Varer
Du har ingen varer i handlekurven.
Filters
Preferences
Søk

Imodium Tabletter 2mg

71,00
Imodium tab 2mg er et reseptfritt legemiddel med begrensninger i mengden du kan kjøpe. Det er kun lov å kjøpe en pakke av gangen. 16 ENPAC
Varenummer: 126326

Imodium 2 mg filmdrasjerte tabletter

Imodium tabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn over 12 år til korttidsbehandling av akutt diaré.

Dosering:

Den anbefalte dosen ved egenbehandling av akutt diaré hos voksne og barn over 12 år er:

 • behandlingen starter med 2 tabletter (eller 20 ml mikstur). Vent 2‑3 timer før neste dose
 • deretter individuell dosering med 1 tablett (eller 10 ml mikstur) etter hver løs avføring

Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 tabletter (eller 80 ml mikstur). Skal ikke brukes ved samtidig høy feber (over 39ºC) eller blod i avføringen - da må lege kontaktes.

Imodium virker i løpet av en time etter inntak av 2 tabletter (4 mg) (eller 20 ml mikstur).

Imodium mikstur leveres med et 5 ml målebeger.

Hvis du fortsatt har diaré etter 48 timer må du slutte å ta Imodium og kontakte lege.

Flasken har en barnesikret skrukork som åpnes slik:
Press skrukorken ned samtidig som den dreies mot klokka.

Bruk ikke Imodium dersom:

 • du er allergisk overfor loperamidhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • det er til barn under 2 år
 • du har en betennelse i tykktarmen (f.eks. ulcerøs kolitt eller pseudomembranøs kolitt etter behandling med bredspektrede antibiotika)
 • du har høy feber/blod i avføringen
 • du har en sykdom/tilstand/lidelse hvor nedsatt tarmbevegelse bør unngås
 • du har forstoppelse

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Imodium.
Vis forsiktighet ved bruk av Imodium dersom:

 • du har diaré som ikke gir seg i løpet av 2 døgn bør lege kontaktes
 • du har tegn til forstoppelse må behandlingen avbrytes
 • du har AIDS og tegn til hoven eller svullen buk må behandlingen avbrytes umiddelbart og lege kontaktes
 • du har nedsatt leverfunksjon. Informer legen din da det kan være nødvendig med oppfølging under behandlingen

Behandling med Imodium kan stoppe diaré, men fjerner ikke årsaken til diaréen. Ved langtidsbehandling skal derfor utløsende sykdom undersøkes og behandles. Det kan være nødvendig med tett medisinsk oppfølging mens du tar Imodium.

Ved diaré tapes væske fra kroppen. Du bør erstatte væsketapet ved å drikke mye. Dette er spesielt viktig for barn.

Ikke bruk dette legemidlet til noe annet enn det er beregnet for og ta aldri mer enn den anbefalte dosen. Det er rapportert alvorlige hjerteproblemer (med symptomer som inkluderer raske eller uregelmessige hjerteslag) hos pasienter som har tatt for mye loperamid, virkestoffet i Imodium.

Barn og ungdom

Imodium bør ikke brukes av barn under 12 år.

Andre legemidler og Imodium

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Kontakt lege hvis du bruker eller nylig har brukt noen av legemidlene nevnt under:

 • legemidler som nedsetter bevegelsen i mage/tarm-kanalen (f.eks. antikolinergika). Denne kombinasjonen kan gi for sterk effekt av Imodium
 • ritonavir som brukes for å behandle HIV
 • kinidin som brukes for å behandle unormal hjerterytme
 • desmopressin (tatt via munnen) som brukes for å behandle økt vannlating
 • itrakonazol eller ketokonazol som brukes for å behandle soppinfeksjoner
 • gemfibrozil som brukes for å redusere kolesterol i blodet

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Disse legemidlene krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Imodium

 • Virkestoff er loperamidhydroklorid. 1 tablett inneholder 2 mg
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tabletter: Laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, hypromellose, titandioksid (E171), propylenglykol, makrogol 6000, polysorbat 80, karnaubavoks, hvit bivoks og polysorbat 60.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Imodium 2 mg filmdrasjerte tabletter

Imodium tabletter er et reseptfritt legemiddel, brukes av voksne og barn over 12 år til korttidsbehandling av akutt diaré.

Dosering:

Den anbefalte dosen ved egenbehandling av akutt diaré hos voksne og barn over 12 år er:

 • behandlingen starter med 2 tabletter (eller 20 ml mikstur). Vent 2‑3 timer før neste dose
 • deretter individuell dosering med 1 tablett (eller 10 ml mikstur) etter hver løs avføring

Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 tabletter (eller 80 ml mikstur). Skal ikke brukes ved samtidig høy feber (over 39ºC) eller blod i avføringen - da må lege kontaktes.

Imodium virker i løpet av en time etter inntak av 2 tabletter (4 mg) (eller 20 ml mikstur).

Imodium mikstur leveres med et 5 ml målebeger.

Hvis du fortsatt har diaré etter 48 timer må du slutte å ta Imodium og kontakte lege.

Flasken har en barnesikret skrukork som åpnes slik:
Press skrukorken ned samtidig som den dreies mot klokka.

Bruk ikke Imodium dersom:

 • du er allergisk overfor loperamidhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • det er til barn under 2 år
 • du har en betennelse i tykktarmen (f.eks. ulcerøs kolitt eller pseudomembranøs kolitt etter behandling med bredspektrede antibiotika)
 • du har høy feber/blod i avføringen
 • du har en sykdom/tilstand/lidelse hvor nedsatt tarmbevegelse bør unngås
 • du har forstoppelse

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Imodium.
Vis forsiktighet ved bruk av Imodium dersom:

 • du har diaré som ikke gir seg i løpet av 2 døgn bør lege kontaktes
 • du har tegn til forstoppelse må behandlingen avbrytes
 • du har AIDS og tegn til hoven eller svullen buk må behandlingen avbrytes umiddelbart og lege kontaktes
 • du har nedsatt leverfunksjon. Informer legen din da det kan være nødvendig med oppfølging under behandlingen

Behandling med Imodium kan stoppe diaré, men fjerner ikke årsaken til diaréen. Ved langtidsbehandling skal derfor utløsende sykdom undersøkes og behandles. Det kan være nødvendig med tett medisinsk oppfølging mens du tar Imodium.

Ved diaré tapes væske fra kroppen. Du bør erstatte væsketapet ved å drikke mye. Dette er spesielt viktig for barn.

Ikke bruk dette legemidlet til noe annet enn det er beregnet for og ta aldri mer enn den anbefalte dosen. Det er rapportert alvorlige hjerteproblemer (med symptomer som inkluderer raske eller uregelmessige hjerteslag) hos pasienter som har tatt for mye loperamid, virkestoffet i Imodium.

Barn og ungdom

Imodium bør ikke brukes av barn under 12 år.

Andre legemidler og Imodium

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Kontakt lege hvis du bruker eller nylig har brukt noen av legemidlene nevnt under:

 • legemidler som nedsetter bevegelsen i mage/tarm-kanalen (f.eks. antikolinergika). Denne kombinasjonen kan gi for sterk effekt av Imodium
 • ritonavir som brukes for å behandle HIV
 • kinidin som brukes for å behandle unormal hjerterytme
 • desmopressin (tatt via munnen) som brukes for å behandle økt vannlating
 • itrakonazol eller ketokonazol som brukes for å behandle soppinfeksjoner
 • gemfibrozil som brukes for å redusere kolesterol i blodet

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Disse legemidlene krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Sammensetning av Imodium

 • Virkestoff er loperamidhydroklorid. 1 tablett inneholder 2 mg
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tabletter: Laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, hypromellose, titandioksid (E171), propylenglykol, makrogol 6000, polysorbat 80, karnaubavoks, hvit bivoks og polysorbat 60.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Klikk HER.

Ta gjerne kontakt med vår farmasøyt hvis du har ytterligere spørsmål om medisinen.

 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Paracet Tabletter 500mg

25,00
20 ENPAC

Sedix Tabletter 200mg

148,00
28 ENPAC

Panodil Tabletter 500mg

18,00
20 ENPAC